Νά γιατί πεθαίνουν αθλητές σάν τίς μύγες…

Νά γιατί πεθαίνουν αθλητές σάν τίς μύγες…

Δέν είμαι γιατρός καί δέν θά τό παίξω γιατρός. Είμαι λογικός καί δέν τό παίζω λογικός…

Από τήν δεκαετία τού 1990 μ.Χ. έκανα έναν πείραμα. Άνθρωποι τού ίδιου κλάδου είχαν ασπούμε δύο ή περισσότερες διαφορετικές απόψεις. Άνθρωποι που δέν ήσαν επαγγελματίες ή έστω έν πράξει αναγνωρισμένοι ερασιτέχνες τού ίδιου κλάδου είχαν δύο ή περισσότερες απόψεις, που σύναδαν έκαστου εκατέρωθεν μέ κάποιου ιθύνοντα επαγγελματία. Επέκτεινα τήν παρατήρηση ότι οί απόψεις πολλών από τών επαγγελματιών καί τών μή ιθύνοντων ήταν αποκύημα είτε τής προσωπικής τούς φαντασίας είτε τής προσωπικής τούς λειτουργικής έρευνας καί ανάλυσης. Αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε μπορεί νά ειπεί μία αλήθεια ή έναν ψεύδος, μία εμπεριστάτωση ή μία πλάνη, ασχέτως εάν είναι ιθύνοντας ή ανίδεος είς τήν επιστήμη ή γνώση ή τέχνη που εκφράζει διά συγκεκριμμένα θέματα γνώμη!…

Πολλοί εμβολιασμένοι αθλητές παρουσιάζουν τό φαινόμενον τού αιφνίδιου θανάτου καί ώς επί τώ πλείστον έν ώρα άσκησης! Φαίνεται ότι όλα εκείνα που βάζουν εντός τών εμβολίων καί που κατά γενική ομολογία ακόμη καί τών φαρμακευτικών εταιρειών μπορεί νά προξενήσουν θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, εγκεφαλικά επεισόδια καί επισόδια, δημιουργούν κάποιες πιέσεις εντός οργανισμού, κυκλοφοριακού συνστήματος, νευρικού συνστήματος, καρδιακού, πνευμονικού, πνευματικού, εγκεφαλικού, ηπατικού συνστήματων καί άλλων, ώστε μέ τήν πίεση καί τό οργανικόν άγχος η επήρρεια τών εμβολίων νά προσαυξάνεται!…

Θέλετε αλληλουχίας παράλληλης ισχύος παράδειγμα; Λέγεται ότι ένας γέρος μέ καρκίνον ζή περισσότερα έτη επειδή τό σώμα τού δέν παράγει πολλά νέα κύτταρα καί η ασθένεια περιορίζεται είς τά γερασμένα καί απρόθυμα νά δεχθούν θά έλεγα νέες καί παράξενες εντολές. Ενώ είς τούς νέους τά υγειή νεοφανή νεοδημιουργημένα κύτταρα υιοθετούν τίς συχνότητες τών υφιστάμενων καρκινοπαθών καί καρκινοεθισμένων διότι περί εθισμού πρόκειται εκτός τών άλλων, κύτταρα!…

Καλύτερα ίσως καί χειρότερα δέν μπορώ τουλάχιστον τούδε μέ βιασύνη νά τό εκφράσω. Διαλογιστείτε, ότι τά νεογέννητα κύτταρα επηρεάζοντε ευκολότερα από τά συνστατικά καί τίς MRNA εντολές τών εμβολίων, ενώ τά παλαιότερα όχι, επειδή είναι γερασμένα καί δέν ανταποκρίνονται εύκολα σέ καινούργιες εκμαθύνσεις έστω καί διά τής βίας. Ό μαθητής που γίνεται 70 ετών δύσκολα μαθαίνει άλλα πράγματα εκτός καί εάν πάντοτε είναι φιλομαθής τών καινούργιων πραγμάτων, αναγνώστης καί ερευνητής, αλλά είς τούς πλείστους τέτοιους τά αντανακλαστικά χάνουν όσον περνάει ό καιρός!…

Ασπούμε ότι δύο νέοι άνθρωποι ζευγαρώνουν. Επειδή τά σώματα τούς σχηματίσθηκαν δέν θ’ αλλάξουν, δέν θά μεταλλαχθούν, εντούτοις μεταλλάχθηκε τό DNA/Γονιοδομή τούς, συνεπώς θά προσδώσουν αυτήν τήν ανόμαλη μετάλλαξη μέσα είς τό τέκνον τούς. Είναι ώς νά βάζεις δόσεις διαβόλους είς τά σπερματοζωάρια καί ωάρια σού καί τά τέκνα σού είναι συνάμα συντέκνα τού ακατανόμαστου διαβόλου, χαχαχα!

Θεέ ελέησον ημάς!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post