Νέες τουρκικές NAVTEX για ασκήσεις σε χρονικά διαστήματα μέχρι και τον Δεκέμβριο…

Νέες τουρκικές NAVTEX για ασκήσεις σε χρονικά διαστήματα μέχρι και τον Δεκέμβριο…

Η Διεύθυνση Ωκεανογραφίας του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας δημοσίευσε χτες νέες NAVTEX με τις οποίες δεσμεύει κατά περιόδους περιοχές που βρίσκονται στα ανοιχτά της Σκύρου, ανάμεσα σε Πάτμο και Νάξο και στα ανοιχτά του Αγίου Όρους.

Αυτά γίνονται την ώρα που υποτίθεται πως γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας θετικού κλίματος….

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)TURNHOS N/W : 0050/21
AEGEAN SEA
1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET
A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,
B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:
15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.
IN AREA BOUNDED BY;
37 27.00 N – 026 17.00 E
37 08.50 N – 026 27.50 E
37 05.00 N – 026 09.00 E
37 24.00 N – 026 00.00 E
37 24.00 N – 026 04.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.
TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)TURNHOS N/W : 0049/21
AEGEAN SEA
1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET
A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,
B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:
15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.
IN AREA BOUNDED BY;
39 00.00 N – 025 10.00 E
39 20.00 N – 024 58.00 E
39 14.00 N – 024 40.00 E
38 54.00 N – 024 52.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.
TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)TURNHOS N/W : 0048/21
AEGEAN SEA
1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET
A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,
B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:
15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.
IN AREA BOUNDED BY;
40 16.50 N – 025 39.00 E
40 18.00 N – 025 30.00 E
40 35.00 N – 024 58.00 E
40 11.00 N – 024 33.00 E
40 09.00 N – 024 45.00 E
40 20.00 N – 024 56.00 E
40 07.00 N – 025 33.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.
TURNHOS N/W : 0047/21 (Samsun NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 15:26)TURNHOS N/W : 0047/21
BLACK SEA
1. FIRING EXERCISE, ON 20 JAN 21 AND 21 JAN 21 FROM 0800Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;
42 44.93 N – 033 00.33 E
42 44.53 N – 033 54.42 E
42 40.50 N – 034 08.82 E
42 24.95 N – 034 06.55 E
42 33.40 N – 032 59.88 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 211500Z JAN 21.
TURNHOS N/W : 0046/21 (Samsun NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 15:24)TURNHOS N/W : 0046/21
BLACK SEA
1. FIRING EXERCISE, ON 20 JAN 21 AND 21 JAN 21 FROM 0800Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;
41 55.00 N – 032 08.00 E
42 38.00 N – 033 40.00 E
42 24.00 N – 033 47.00 E
42 02.00 N – 033 02.00 E
41 42.00 N – 032 20.00 E
41 43.00 N – 032 14.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 211500Z JAN 21.
TURNHOS N/W : 0045/21 (Samsun NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 15:22)TURNHOS N/W : 0045/21
BLACK SEA
1.FIRING EXERCISE, BETWEEN 20-22 JAN 21 FROM 0800Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;
41 25.00 N – 031 18.00 E
41 15.00 N – 031 18.00 E
41 15.00 N – 030 36.00 E
41 19.00 N – 030 36.00 E
41 25.00 N – 031 05.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 221500Z JAN 21.
TURNHOS N/W : 0044/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 11:59)TURNHOS N/W : 0044/21
AEGEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISE, ON 19 JAN 21 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;
39 30.00 N-025 33.00 E
39 40.00 N-025 33.00 E
39 40.00 N-025 20.00 E
39 30.00 N-025 20.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 191230Z JAN 21.
TURNHOS N/W : 0043/21 (Samsun NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 11:43)TURNHOS N/W : 0043/21
BLACK SEA
1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V TÜBİTAK MARMARA AND R/V TÜBİTAK ANADOLU BETWEEN 20 JAN-14 FEB 21 ALONG TURKISH COASTS IN BLACK SEA.
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z FEB 21.
TURNHOS N/W : 0041/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 14-01-2021 19:43)TURNHOS N/W : 0041/21
MEDITERRANEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISES, ON 16 JAN 21 FROM 0700Z TO 0930Z IN AREA BOUNDED BY;
36 47.49 N – 028 22.00 E
36 41.30 N – 028 22.00 E
36 41.30 N – 028 32.30 E
36 47.32 N – 028 32.30 E
36 50.00 N – 028 27.04 E
36 50.00 N – 028 25.32 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 161030Z JAN 21.

tourkikanea.gr

Share this post