Ναι μεν ο Κύριος δε δίνει ποτέ χρόνο έναρξης των “γεγονότων”… αλλά υπάρχει και αυτή η προφητεία!

Ναι μεν ο Κύριος δε δίνει ποτέ χρόνο έναρξης των “γεγονότων”… αλλά υπάρχει και αυτή η προφητεία!

Προφητεία Αγίου Κωνστάντσας (ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΣΙΑΣ 1806)»Το άρθρο περιλαμβάνει μία προφητεία του 1806 με τις ακόλουθες προβλέψεις, που κατά την γνώμη μου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής:

Κεφ. Ζ’ συμβαίνει φθορά δια ξηράς και δια θαλάσσης.(Σεισμός – Τσουνάμι)

Κεφ. Η’ εις τας 18 Μαρτίου θέλουν αυξήσει οι αιματώδεις πόλεμοι και νίκαι.

Κεφ. Θ’ εις τας 8 Ιουλίου συμβαίνουν δύο ανήκουστοι πόλεμοι.

Κεφ. Ι’ εις τας 12 Αυγούστου, ανυπόφορος ζέστη γεννήσεται.

Κεφ. Ία’ εις τας 18 Δεκεμβρίου χάνεται το ήμισυ της ανθρωπότητας.

Κεφ. Ιβ’ θέλει εκλεχθεί ένας Βασιλεύς από το Ιμπέριον.

Τα άνωθεν ελήφθησαν εκ τινός χειρόγραφου παλαιού εκ της Ι. Μ. Κωσταμονίτου κατά μήνα Αύγουστον 1897

Ηλίας Σκουντριάνος

Share this post