Οι Δυνάμεις του Φωτός, ονομάστηκαν “Τριπλός Κομήτης” από την ΝΑΣΑ…!!! Το ξύλο που θα πέσει θα είναι ατελείωτο…

Οι Δυνάμεις του Φωτός, ονομάστηκαν “Τριπλός Κομήτης” από την ΝΑΣΑ…!!! Το ξύλο που θα πέσει θα είναι ατελείωτο…

Οι επιστημονάρες της ΝΑΣΑ, ονόμασαν τις Δυνάμεις του Φωτός “Τριπλός Κομήτης”!!! 

Δείτε την τελειότητα της Δημιουργίας, το Έργον του Δημιουργού να δομεί τέλειους “Κομήτες”, στο ίδιο μέγεθος, σε μια τριαδική ενότητα με ακριβώς την ίδια ταχύτητα και συγχρόνως να ξεφτιλίζει τις επιστημονάρες της ΜΑΥΡΟ-ΝΑΣΑΣ ή τα φερεφωνα της!

Δείτε εδώ τι προσπαθούν να περάσουν: SOMETHING UNUSUAL JUST FLEW PAST THE SUN: On August 7th, an unusual object flew past the sun. (Spoiler Alert: It’s not an alien armada.) “It was a triple comet,” says Karl Battams of the Naval Research Lab in Washington DC, who made this animation using coronagraph images from the Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)

Μετάφραση:

Κάτι ασυνήθιστο περνάει από τον ήλιο: Στις 7 Αυγούστου, ένα ασυνήθιστο αντικείμενο πέταξε πέρα από τον ήλιο. (Spoiler Alert: Δεν είναι εξωγήινη αρμαδά.) «Ήταν ένας τριπλός κομήτης», λέει ο Karl Battams του Ναυτικού Ερευνητικού Εργαστηρίου στην Ουάσινγκτον, ο οποίος έκανε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώντας εικόνες από το Ηλιακό και Ηλιοσφαιρικό Παρατηρητήριο (SOHO):

Έχουν χεστεί πάνω τους οι Μαύροι, οι Άγγελοι φυλάνε το Πνεύμα και το Πνεύμα τις Δυνάμεις του Φωτός και όσους από εμάς είμαστε σε θέση να ενώσουμε τον ΝΟΥ μας μαζί με το Πνεύμα το Αγαθό.Οι τσαρλατάνοι επιστημονάρες της ΜΑΥΡΟ-ΝΑΣΑ θα πάνε σύντομα αλλού για αλλού γιατί δεν θα υπάρχει καμία τρύπα να κρυφτούν, οι σατανάδες και τα σατανάκια μαζί με τις επιστημονάρες…δεν θα έχουν καμία εξουσιοδότηση να πολεμήσουν την Δημιουργία και τους ανθρώπους με τον τρόπο που βιώνεται αυτή την στιγμή στον πλανήτη Γαία.

KORAKAS NEWS

THEODOROS ILIA DRASI

Share this post