Οι κατεστραμμένοι KINEZOI εργολάβοι ανατινάζουν τα NEA κτίρια τους για να αποφύγουν να πληρώσουν τα λειτουργικά έξοδα

Οι κατεστραμμένοι KINEZOI εργολάβοι ανατινάζουν τα NEA κτίρια τους για να αποφύγουν να πληρώσουν τα λειτουργικά έξοδα

Maria Denaxa
Eικόνες από τη φούσκα των ακινήτων της Κίνας. Οι κατεστραμμένοι εργολάβοι ανατινάζουν

τα απούλητα νέα κτίρια τους για να αποφύγουν να πληρώσουν τα λειτουργικά έξοδα.

 

oparlapipas.gr

Share this post