Ο αλυτρωτισμός των αλβανικών βιβλίων στην Κομισιόν.

Ο αλυτρωτισμός των αλβανικών βιβλίων στην Κομισιόν.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φτάνει το θέμα των σχολικών βιβλίων που εξακολουθούν να διδάσκονται στην Αλβανία και χαρακτηρίζονται για τις ιστορικές ανακρίβειες και το αλυτρωτικό περιεχόμενο.

Σχετική ερώτηση κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης επισημαίνοντας ότι η απάλειψη τέτοιων αναφορών και χαρτών στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας μίας χώρας που πρόσφατα έλαβε ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων δεν αποτελεί μόνο βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας αλλά συμβάλλει στη σωστή εκπαίδευση της νέας γενιάς των Αλβανών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Όπως αναφέρει, μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας έχει συσταθεί Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2020. Η Επιτροπή συνεδριάζει σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης και εξετάζει μεταξύ άλλων τις θεματικές γεωγραφίας και ιστορίας.

Ήδη από το 2018 επήλθε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για απάλειψη από τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας της Αλβανίας η απάλειψη όρων όπως «αλβανικά εδάφη στην Ελλάδα» καθώς και απεικονιστικού υλικού (χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.) αντιστοίχου περιεχομένου. Η απάλειψη των χαρτών και των αναφορών στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας σε τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας ως δήθεν «αλβανικά εδάφη εκτός Αλβανίας» αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας και συμβάλλει στην σωστή εκπαίδευση της νέας γενιάς των Αλβανών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ενώ οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν αποφασίστηκε να έχουν εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2019, αυτές μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί από αλβανικής πλευράς ενώ δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στην ενημέρωση για το ζήτημα κάτι το οποίο έχει επανειλημμένως ζητήσει η ελληνική πλευρά. Κάτι που καθιστά πλέον προφανές ότι η αλβανική πλευρά δεν έχει καμία πρόθεση να τηρήσει τα υπεσχημένα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ζητά από την Επιτροπή να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε μία υπό ένταξη χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που συνάδουν απόλυτα με την εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας και να απαλείψει απαράδεκτες αλυτρωτικές τάσεις κατά ενός κράτους μέλους από τα σχολικά της βιβλία.

epiruspost.gr

Share this post