Ο Αντίχριστος έρχεται … Ασταμάτητος παγκόσμιος τύραννος!

Ο Αντίχριστος έρχεται … Ασταμάτητος παγκόσμιος τύραννος!

Στη χριστιανική εσχατολογία, ο Αντίχριστος είναι ένας τραχύς που αναγνωρίζεται ότι εκπληρώνει τις βιβλικές προφητείες για κάποιον που θα αντιταχθεί στον Χριστό και θα αντικαταστήσει τον εαυτό του στη θέση του Χριστού πριν από τη Δεύτερη Παρουσία.

Ο όρος βρίσκεται πέντε φορές στην Καινή Διαθήκη, αποκλειστικά στην πρώτη και δεύτερη επιστολή του Ιωάννη. Ο Αντίχριστος ανακοινώνεται ως αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό.

 The Watchman

ΑΠΟΔΟΣΗ: corfiatiko

Share this post