Ο τούρκος δεν θέλει μόνο ΑΟΖ, αλλά κυρίως αποστρατικοποίηση νησιών μας.

Ο τούρκος δεν θέλει μόνο ΑΟΖ, αλλά κυρίως  αποστρατικοποίηση νησιών μας.

Θέλουν να κόψουν την καρωτίδα του ΑΙΓΑΙΟΥ που είναι η ΧΙΟΣ και

ζητούν την αποστρατικοποίηση των ΨΑΡΩΝ.

 

Share this post