Πέθανε ὄρθιος ἤ ζῆσε γονατιστός.

Πέθανε ὄρθιος ἤ ζῆσε γονατιστός.
«Αὐτό πού χρειαζόμαστε εἶναι μία μεγάλη κρίσις καί ὅλα τά ἔθνη 
θά δεχθοῦν τήν Νέα Παγκόσμια Τάξιν» – David Rockefeller –
Ὁ Covid εἶναι τό πρόσχημα γιά τήν προώθησιν τοῦ μακροχρονίου στόχου τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν τῆς Καμπάλα γιά τήν κατάληψιν καί ὑποδούλωσιν τῆς Ἀνθρωπότητος.
Ἡ ἐπιλογή σου : Ἤ συνεργεῖς στήν δική σου αὐτοκτονία ἤ πολεμᾶς. 
από τον Henry Makow PhD
Δέν μπορεῖτε νά κατανοήσετε τά τρέχοντα γεγονότα ἐκτός ἄν ἀντιληφθεῖτε πώς οἱ «ἡγέτες» μας εἶναι ὅλοι τους πράκτορες τοῦ καρτέλ τῶν σατανιστῶν/καμπαλιστῶν,παγκοσμίων τραπεζιτῶν ( Rothschilds).Στόχος τους ἡ καταστροφή τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ.

( Οἰ Κυβερνήτες τοῦ Τέξας  Abbot & Elon Musk κάνουν τό σημάδι τοῦ Baphomet προσποιούμενοι πώς εἶναι τό Texas Longhorns ( σημείωσις Πελασγ. Κάτι σάν ψευδώνυμο-σῆμα κατατεθέν τοῦ Τέξας). Ἔχουν πάντα ἕνα παραμύθι συγκάλυψις. Τό σχέδιο τῶν Illuminati μπορεῖ νά εἶναι νά χωριστῆ ἡ Ἀμερική στά δύο.)

Δέν μπορεῖτε νά πετύχετε στήν πολιτική, στίς ἐπιχειρήσεις ἤ στήν ψυχαγωγία, ἐκτός ἐάν συμμετάσχετε σέ αὐτό τό προδοτικό καί ἀπεχθές σχέδιο/σκοπό, ἤ τοὐλάχιστον συγκατατίθεστε σ᾿αὐτό. Αὐτοί οἱ προδότες ἀναγνωρίζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον κάνοντας μασονικά σημάδια μέ τά χέρια. Ἀλλά σχεδόν ὅλοι ὅσοι προβάλλονται ἐμπίπτουν σ᾿ αὐτήν τήν κατηγορία. Ἡ δυτική κοινωνία ὑπονομεύεται ὑπό τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν.Θέλετε νά ξεχωρίσετε; Πουλῆστε τήν ψυχή σας στόν διάβολο.
Ἀλλά θυμηθεῖτε, οἱ Illuminati τελικῶς θά ξεπαστρέψουν τούς συνεργούς τους.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΜΟΣ;
Ἕνας ἀναγνώστης ἄκουσε σέ μία ῥαδιοφωνική ἐκπομπή σχετικῶς μέ τούς Ἰσαάκ καί Ἠσαῦ,τόν Ραββῖνο Aidel Kaiziski,νά λέῃ  :
«Παρόλο πού οἱ ἑβραῖοι εἶναι λευκοί καί ἡ μοίρα τους, τοὐλάχιστον γιά τούς περισσοτέρους, συνδέεται μέ ἐκείνη τῆς Δύσεως, ὑπάρχει μία μειονότητα πού ἐπιθυμεῖ τόν θάνατο τῆς Δύσεως,ὥστε νά μπορῆ νά ἔρθῃ ὁ μεσσίας (ἀντίχριστος). Αὐτό ἐξηγεῖ πολλά ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα.
Οἱ ἑβραῖοι σαμπατιστές πιστεύουν στήν λύτρωση μέσῳ θανάτου, καταστροφῆς, χάους. Γι ‘αὐτό μποροῦν ἐπίσης νά δικαιολογήσουν τήν μαζική δολοφονία τῶν Εβραίων για τό «μεγαλύτερο καλό» τους.»
Μέ λίγα λόγια,οἱ Καμπαλιστές πιστεύουν πώς ἡ γῆ τούς ἀνήκει καί οἱ γκόϊμ εἶναι καταληψίες αὐτῆς. Ἀντιμετωπίζουν,αὐτή τήν κατάληψιν,μέ τήν ἐπιβολή τῆς Ατζέντα 21,μία μορφή κομμουνισμοῦ πού τούς δίνει πλήρη ἔλεγχο,κυριολεκτικῶς,σέ ὅλα,συμπεριλαμβανομένου τοῦ πλούτου,τῆς δυνάμεως,τῆς σκέψεως,τῆς ζωῆς σας.Ἡ ἀπάτη/ COVID,εἶναι ἕνα βολικό πρόσχημα.Ὁ «ἰός» δέν θά τελειώσῃ ποτέ.

Ὅλα ὅσα κάνει ὁ Μπάϊντεν ἔχουν σχεδιαστῆ γιά νά καταστρέψουν τίς Ἡνωμένς Πολιτεῖες καί τόν Ἀμερικανικό τρόπο ζωῆς :μετανάστευσις,δυσφορία φύλου ( τρανσέξουαλ),δαιμονοποιημένοι συντηριτικοί,«κλιματική ἀλλαγή»,ἐπιτρέποντας τόν συναγωνισμό τῶν τράνς μέ τίς γυναίκες,ἔλεγχο ὅπλων,ἀκύρωσις τῆς Λευκῆς Κουλτούρας,τήν ἀπάτη covid κ.τ.λ. Σκεφτόμενος ἀκόμη νά ἐπιβάλλῃ ἕναν «πραγματικό τσάρο» δῆλα δή ἕνα Ὑπουργεῖο Ἀλήθειας.

Οἱ Καμπαλιστές-Σατανιστές/ἐξουσιαστές πιστεύουν ὅτι ὑπερισχύουν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Φυσικῆς Τάξεως.Πιστεύουν ὅτι μποροῦν νά ἐπαναπροσδιορίσουν τήν πραγματικότητα συμφώνως πρός τά δικά τους πιστεύω καί διαστροφές,ἐλέγχοντες,ἁπλῶς,τήν πληροφορία καί τίς συζητήσεις περί αὐτῆς. Πιστεύουν ὅτι μέ τό νά σκεφτοῦν ἤ νά ποῦν κάτι γινεται καί ἀληθινό. Ἡ παραπλάνησις καί ἡ ἐξαπάτησις εἶναι ἡ θρησκεία τους.
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
Ὅπως οἱ περισσότεροι τῆς γενιᾶς μου ἤμουν προβληματικός,μέχρι τά 50 μου ὅταν ἀνακάλυψα πώς ἡ κοινωνία ἐξουσιάζεται ἀπό σαταντιστές,τούς τραπεζίτες τῶν Illuminati. Εἶχα ὑποστῆ πλύσιν ἐγκεφάλου.
Μᾶς ὑπονομεύουν γιά νά μᾶς ἀχρηστεύσουν. Διαβᾶστε ἐδῶ δέκα παραδείγματα.

Γιά παράδειγμα,ἐπεί δή τό Χόλυγουντ μέ «δίδαξε» νά λατρεύω τίς γυναῖκες καί τό σέξ σάν θρησκεία,δέν μποροῦσα νά συσχετίσω τίς γυναῖκες ὡς ἀνθρώπινα ὄντα.Ὡς ἀποτέλεσμα δέν εἶχα οἰκογένεια.Ἡ γνώσις περί τοῦ πώς λειτουργεῖ ἡ ἑτεροφυλοφιλία διαρκῶς ὑποβιβάζεται.Ἔπρεπε νά γράψω μόνος μου ἕνα βιβλίο γιά τήν ἑτεροφυλοφιλία πού δέν συγκέντρωσε οὔτε μία κριτική,οὔτε μία συνέντευξη στο MSM.

Τό PLAYBOY μετέτρεψε μία γενιά ἀνδρῶν σέ ἐξαρτημένους ἀπό τό σέξ ἄνδρες,ἕτοιμους ν᾿ἀποφύγουν τόν γάμο καί τήν δημιουργία οἰκογένειας. Ὁ φεμινισμός δίδαξε στίς γυναῖκες ὅτι ἡ ἀκολασία ἦταν «ἐνδυνάμωσις». Ξυπνᾶτε παιδιά !
Ἡ ἀπάτη τοῦ COVID εἶναι τό πιό πρόσφατο,ἀπό μία σειρά ἐπινοημένων γεγονότων πού ἔχουν σχεδιαστῆ γιά νά προσβάλλουν τήν δυτική κοινωνία καί νά τήν ὑποβάλλουν στόν ἔλεγχο τῶν Καμπαλιστῶν.Πιστεύετε πώς ἡ βύθισις τοῦ Τιτανικοῦ ἦταν ἀτύχημα; Ὅτι ὁ Ὀσάμα Μπίν Λάντεν ἦταν ὑπεύθυνος γιά τήν 11η Σεπτεμβρίου; Ὅτι ὁ Ὄσβαλντ πυροβόλησε τόν  JFK ; Ὅτι οἱ Α΄καί Β΄Παγκόσμιοι Πόλεμοι δέν ἦσαν σχεδιασμένοι; Ὅτι ἡ Χιροσίμα ἦταν ἀναγκαία;Ὅτι ὁ Ψυχρός πόλεμος ἦταν πραγματικός;
Τήν ἴδια στιγμή πού προκάλεσαν τήν τεράστια φάρσα/COVID ἀποκοιμίζοντας τήν κοινωνία,ἀνέβασαν τό χρηματιστήριο σέ γελοῖα ὕψη.Ἐνῷ ἡ Χώρα ὁδεύει γιά τήν καταστροφή,οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι θά γλυτώσουν ἀπό τήν συσσὠρευσιν ψηφιακῶν δεικτῶν οἱ ὁποῖοι ἐλέγχονται ἀπό τούς ἴδιους τούς τραπεζίτες πού βρίσκονται ἐκεῖ γιά νά τούς «ἀλλάξουν τά φῶτα». Καλή τύχη μ᾿αὐτό.

ΟΙ «ΑΓΓΛΟΙ» ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Θά μπορέσῃ μία ἐπανάστασις νά σταματήσῃ κάπως τήν καταστροφή τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ;  Δέν θά σταματήσουν ποτέ νά μᾶς καταστρέφουν καί μαζύ ὅ,τι μᾶς εἶναι πολύτιμο.
Ἔτσι τό ἐρώτημα δέν εἶναι ἄν,ἀλλά ὅταν ἀρχίσουμε ν᾿ἀντιστεκόμαστε.Ὅσο περισσότερο περιμένουμε τόσο πιό δύσκολο θά γίνεται.
Οἱ κομμουνιστές ξεπέρασαν τήν γραμμή ὅταν σαμποτάρησαν τόν Τράμπ. Ξεπέρασαν τήν γραμμή ὅταν ἔκλεψαν τίς ἐκλογές. Τά 80 καί πλέον ἑκατομμύρια Ἀμερικανῶν πού ψήφισαν Τράμπ θά τούς καλέσουν νά λογοδοτήσουν ;
Μήν ξεγελιέστε πάλι ἀπό ἀνθρώπους πού δείχνουν πρόωρες ἐκλογές ἤ ἐκεῖνες τοῦ 2024. Αὐτό τό καράβι ἔχει σαλπάρη.Μήν ξεγελιέστε ἀπό τήν ρητορική τους.Εἶναι «τρομοκράτες».Εἶναι «ἐξτρεμιστές».Ἔκαναν συμφωνία μέ τό BLM καί τούς Antifa καί τίς ταραχές πού προκάλεσαν. Εἶναι φύσει ψεύτες.
Εἶναι γκάνγκστερς,διεστραμμένοι καί ψυχοπαθεῖς.
Εἶναι ἕνας σαφής καί παρόν κίνδυνος.
Νομίζω πώς οἱ Ἀμερικανοί ἔχουν σοκαριστῆ πάρα πολύ ἀπ᾿ὅλο αὐτό πού τούς συνέβη σ᾿αὐτές τίς ἐκλογές. Δέν τό περίμεναν ἀπό μία χώρα πού ὑπηρετοῦσε καί ἀγωνιζόταν,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιά τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου,τῆς ἔκφρασης,τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,τῆς προστασίας τῆς δημοκρατίας. Δέν περίμεναν πώς θά μποροῦσε νά συμβῇ μία τόσο χοντροκομμένη ἀπάτη σέ βάρος τους,σέ βάρος τοῦ μέλλοντος τῆς χώρας τους,τῆς κοινωνίας τους. Καί ἴσως τό χειρώτερο ἀπ΄ὅλα πού αὐτό συνέβη στήν πιό δύσκολη περίοδο τῆς ἀνθρωπίνης βιώσεως,μέσῳ τῆς ἀπάτης τοῦ covid. Ἦταν ἡ συναισθηματική κατάστασις καί ἡ φόρτισις τέτοια πού αὐτή ἡ ἐκλογική ἀπάτη ἔπεσε στά κεφάλια τους σάν ἀτομική βόμβα,κυριολεκτικῶς.
Καί μπορῶ ἀπολύτως νά τούς καταλάβω,γιατί νοιώθουν τέτοια ψυχολογική φόρτισιν πού ζητᾷ μία ἀπεγνωσμένη ἀποφόρτισιν ,μία νέα ἀμερικανική ἐπανάστασιν γιά δικαίωσιν τῶν δικαιωμάτων τους. Τούς καταλαβαίνω,διότι ἐμεῖς ἐδῶ,σ᾿αὐτή τήν χώρα πού γέννησε τίς ἀνθρώπινες Ἀξίες,Ἰδέες,δικαιώματα βιώνουμε τήν ἐξαπάτησιν τοὐλάχιστον τά τελευταῖα 200 χρόνια,μέ οὐδέ κάν μία ψευδαίσθησιν ἐλευθερίας.Ἤ ἴσως αὐτή ἡ ἀποδοχή τῆς ἐξαπατήσεως,λειτουργεῖ ὡς ψευδαίσθησις ἐλευθερίας ἐκουσίως,θέλοντας νά ἐλαφρύνουμε τίς κατηγορίες πού μᾶς βαρύνουν,ἀπό αὐτή τήν ἀποδοχή…
Τούς κατανοῶ λοιπόν,ἀλλά ταυτοχρόνως τούς βλέπω καί ὡς πιονιέρους σέ αὐτό πού ἡ ἀνθρωπότητα καλεῖται ν᾿ἀντιμετωπίσῃ. Τήν ἀπόλυτη ὑποδούλωσιν ἀπό μία σατανική κλίκα πού θαρρεῖ πώς μπορεῖ νά ἔχῃ τήν ἀπόλυτη ἐξουσία ἐπί τῆς ζωῆς μας.
Ἔχω λοιπόν,τήν ἐντύπωσιν καί γιατί ὄχι,τήν βεβαιότητα,πώς οἱ ἀμερικανοί θά βρεθοῦν γιά ἀκόμη μία φορά μπροστά στό μεγάλο ζητούμενον τῆς διεκδικήσεως τοῦ αὐτονοήτου : τό Ἀνθρώπινο δικαίωμα τῆς ἀξιοπρεποῦς καί ἐλευθέρας βιώσεως. Διά τοῦτο ὄχι ἁπλῶς πρέπει νά παρακολουθοῦμε πολύ στενά τά ὅσα διαδραματίζονται ἐκεῖ,ἀλλά ὅταν ἔρθη ἡ στιγμή νά σταθοῦμε,ΕΝΕΡΓΩΣ,δῖπλα τους. Συμπαραστάτες καί Συναγωνιστές σ᾿ἕναν ἀγῶνα μέ τόν Ἄνθρωπο ἀπό τήν μία πλευρά καί ἀπό τήν ἄλλη ἐκείνη τήν χούφτα τούς σατανάδες πού θέλουν νά μᾶς ἐξουσιάζουν ἀπολύτως. Μέ ὅποιο κόστος. Καί ὅπως λέει στόν τίτλο του,ὁ ἀγαπητός Μακόου : Πέθανε ὄρθιος ἤ ζῆσε γονατιστός. Ἄς πεθάνουμε ὄρθιοι,ἀγωνιζόμενοι διότι ἄν πιστέψουμε σ᾿αὐτό τόν ἱερό ἀγῶνα,θά βγοῦμε σίγουρα νικητές !
Ἡ Πελασγική. 

Share this post