Πατήρ Ελπίδιος : Έρχεται πείνα! Οι άνθρωποι θα γονατίσουν! Μετά το Πάσχα θα αδειάσουν τα ράφια!

Πατήρ Ελπίδιος : Έρχεται πείνα! Οι άνθρωποι θα γονατίσουν! Μετά το Πάσχα θα αδειάσουν τα ράφια!

Πατήρ Ελπίδιος : Έρχεται πείνα! Οι άνθρωποι θα

γονατίσουν! Μετά το Πάσχα θα αδειάσουν τα

ράφια!

Share this post