Πρίν οί εξωγήινοι φτειάξουν εμάς οί προγόνοι μάς έφτειαξαν τούς εξωγήινους…

Πρίν οί εξωγήινοι φτειάξουν εμάς οί προγόνοι μάς έφτειαξαν τούς εξωγήινους…

Πρίν οί εξωγήινοι φτειάξουν εμάς οί προγόνοι μάς έφτειαξαν τούς εξωγήινους…

Καί πρίν οί εξωγήινοι καταστρέψουν εμάς θά καταστρέψουμε τούς απογόνους τούς…

Γραμμένον σέ μία μεγάλη πινακίδα σέ μία κατηφορική ανηφορική κακοτράχαλη στράτα τού Διαστήματος…

Ό κάθε εξωγήινος έφτειαξε τόν άλλο εξωγήινο αλλά κανένας τούς δέν έφτειαξε τό Σύμπαν…

Τό Σύμπαν είναι εξωγήινον επειδή έφτειαξε εξωγήινους καί από ουδέτερη θέση ποίος είναι ό εξωγήινος διά τόν εξωγήινον;…

Φαίνεται πώς όλοι εξωγήινοι διά τούς άλλους καί τούς άλλους καί τούς ίδιους θά ενωθούν σέ μία μεικτή νόθα πολυφυλή έθνους. Όλα τ’ αδέλφια είναι ξένα όλα τά ξένα είναι αδέλφια… αλλά είς τό τέλος ό μεγάλος ποντικός είναι ό Θάνατος καί ό μεγάλος ουραγός αδελφός ό Χάρος…

Η εποχή έφυγε αλλά πρίν φύγει απόθανε… Θά τήν γεννήσουν άραγε οί νέοι καιροί ή θά τήν επαναφέρουν οί ανταμοιβές τών διαδρομών;…

Ξεχάστε ό,τι ζήσατε νά θυμάστε ό,τι θά ζήσετε…

Όταν έρθει ό θάνατος δέν μένει τίποτε ούτε η ανάμνηση… Η ανάμνηση τό προσωρινόν λουλούδι όσων δέν βίωσαν τόν θάνατον…

Ό θάνατος ήρθε καί δέν τόν αποδέχεστε καί η τιμωρρία δι’ αυτόν είναι νά υποστείτε τόν θάνατον…

Ό θάνατος είναι τρομερός διότι είναι η μοναδική στιγμή που δέν έχουμε καμμία δύναμη, σέ καμμία εξουσία καί σέ κανένα επιχείρημα… Δέν σέ σκεπάζει σκιά αλλά σκοτάδι…

Η σκιά είναι διαφορά μέσα είς τό φώς, η εξαίρεση που επιβαιβεώνει τόν κανόνα, τό μαύρον μέσα είς τό λευκόν τού γύν & γιάνγκ…

Ό σπινθήρας η διαφορά μέσα είς τό έρεβος, η εξαίρεση τής ανάστασης, τό θράσος τής επανάστασης, που επιβεβαιώνει πότε τήν ανακύκλωση καί πότε τήν ψυχοσωτηρία. Τό λευκόν μέσα είς τό μελανιασμένον τσίμπημα τού γύν καί γιάνγκ!…

Ό σπινθήρας καί η σκία, ό λευκός ηλεκτρικός όφις καί η μελανή μαγνητική όφισσα…

Ό σπινθήρ καί η σκιά!… Κάτω από τόν σπινθήρα τής σκιάς, επάνω από τήν σκιά τού σπινθήρος…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post