Προειδοποίηση καταιγίδας.Στρατιωτικές δυνάμεις,αεροπλανοφόρα και καράβια συνοδείας,Πολιτείες σε κοινητοποίηση.Κάτι περίεργο συμβαίνει.

Προειδοποίηση καταιγίδας.Στρατιωτικές δυνάμεις,αεροπλανοφόρα και καράβια συνοδείας,Πολιτείες σε κοινητοποίηση.Κάτι περίεργο συμβαίνει.

Ολοι παίρνουν θέσεις μάχης.Κάτι περίεργο

συμβαίνει.

AWK NEWS

Share this post