Προϋποφυτεύουν πολλά πράγματα διά νά βλαστήσουν είς τούς κατάλληλους εύφορους δι’ αυτά Καιρούς…

Προϋποφυτεύουν πολλά πράγματα διά νά βλαστήσουν είς τούς κατάλληλους εύφορους δι’ αυτά Καιρούς…

Ένας γέρος κάνει κάτι παραξενιές, τόν ερώτησα διατί κάνει αυτά τά παράξενα καί απρεπή πράγματα καί μού απάντησε ότι αυτά έκαναν οί γέροι όταν ήταν μικρός καί νέος…

Είδε τό έργον τών γέρων καί όταν γέρασε τό έπαιξε καί τό παίζει!…

Βλέπεις τό αμερικάνικον έργον μέ τίς διάφορες κρίσεις, εμβόλια, χαράγματα, τέλος κόσμου, ζομπυσμού, εισβολής εξωγήϊνων, γενικού χάους παράνοιας καί αταξίας ανομίας είς τούς δρόμους καί τό θαυμάζεις…

Τό υποσυναίσθητον τό εκκωδικοποιεί εκμνημονευτικά σ’ όλον τό σώμα, μετά σού φέρνουν τούς καιρούς οπού θαύμασες καί κατεπλάγεις είς τά έργα καί τότε τό υποσυνείδητον σού λέγει: «ά τό είδα αυτόν τό έργον, τήν ξανά έζησα αυτήν τήν πραγματικότητα» καί αρχίζεις νά συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρονταν οί πρωταγωνιστές τών έργων, είτε ώς κλέπτες είτε ώς αστυνομικοί, παρότι τά πράγματα πλέον είς τήν καθημερινότητα μάς δείχνουν πώς κλέπτες καί αστυνομικοί είναι οί ίδιοι, κλέπτες καί αρματωλοί εναντίον όμως τού Έθνους!…

Τά τραγούδια κάθε εποχής, τά έργα, οί σειρές, τά τηλεπαιχνίδια, τά μυθιστορήματα, τά καφενειά, τά νυχθερινά κέντρα, τά ιδιαίτερα έγχονα παραήθη καί παράεθιμα σύν τά παραήθη καί παραέθιμα τών γονέων, συγγενών, φίλων καί περίγυρων εκμνημονεύοντε καί εκμιμούντε από τήν εκατέρωθεν καινούργια Κοινωνία Νεολαίας, σύν καί άλλοι επηρεασμοί από τήν αλλοδαπή… Η ελπίδα έρχεται από τήν όση εκμνημόνευση προέρχεται από τήν Ιεράν καί Αξιοπρεπήν Παράδοσιν!…

Η γενεά που γεννάται σήμερον καί γενεά που γεννήθηκε προχθές θά έχει τεράστιον χάσμα, έναν μέρος τής θά λειτουργεί μέσα από τό απρόκοπον κενόν καί μία άλλη μερίδα θά απεχθάνεται μέχρι θανάτου τήν πρώτη μερίδα, ψάχνωντας νόημα εντός τών συνετών σώφρωνων ταπεινών σιωπηλών νοημάτων…

Σού μαθαίνουν τήν κάθε βροχή πρίν έρθει. Σού μαθαίνουν νά είσαι αναμφισβητίας κύνας μέ κελέσματα που θ’ ακούσεις είς τό μέλλον…

Όταν διδάξω τό υποσυναίσθητον καί υποσυνείδητον σού, τό μέλλον σού, μού ανήκει ολοκληρωτικώς!… Σέ μαθαίνω τί νά παρεξηγείς καί τί νά μήν παρεξηγείς καί μετά σ’ αφήνω νά εξεκουραστείς, νά λησμονήσεις καί νά θυμίσω σ’ εσένα ό,τι θέλω όχι απευθείας κυρίως αλλά διά μέσω υποσυναίσθητου καί υποσυνείδητου…

Πρωτίστως μέ ωδές, λόγια, παραδείγματα μεγαλύτερων σέ ηλικία, σέ διδάσκω ότι πρέπει νά ερωτευτείς καί είναι ωραίον νά ερωτεύεσαι καί μερικά έτη αργότερα ψάχνεις νά ερωτευτείς… Σέ κάνω νά είσαι δεκτικός νά ερωτευτείς ό,τι θέλω!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post