Πως Έγινε η Καταβύθιση της Ατλαντίδας Σύμφωνα με τους Ολύμπιους

Πως Έγινε η Καταβύθιση της Ατλαντίδας Σύμφωνα με τους Ολύμπιους

Η Ατλαντίδα (ή Ποσειδωνία) κατελήφθη το 11.500 περίπου π.Χ. από τις δυνάμεις του Κρόνου και η κατοχή της διήρκεσε μέχρι το 9.560 π.Χ. οπότε και καταβυθίστηκε.

Η ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

Σε μήνυμα των Ολυμπίων καταγράφεται η καταβύθιση της Ατλαντίδας, μετά την κατοχή της από τις δυνάμεις των αποστατών του Κρόνου για σχεδόν δύο χιλιετίες:

«Η καταβύθιση της Ατλαντίδας οφείλεται σε λάθη των επιστημόνων της. Οι Ελλάνιοι, υποβοηθούμενοι από την Αθηνά και τον Φοίβο Απόλλωνα, δημιούργησαν στα μέσα παρατήρησης των αποστατών του Κρόνου της Ατλαντίδας, εικονική πραγματικότητα επιτιθεμένων δυνάμεων. Οι εικονική αυτή πραγματικότητα μεταφέρθηκε σαν υλοποιημένη σε πεδίο ταχυονικής σύνθεσης που δημιουργήσαμε εμείς, ώστε να είναι αδύνατος ο οπτικός και ηλεκτρονικός της έλεγχος, καθώς ήταν αδύνατη η προσέγγιση μέσων, ή επίσκεψη ενεργειακών οντοτήτων, όπως οι εξαϋλωμένοι ιερείς. Έτσι δημιουργήσαμε τη βεβαιότητα της πραγματικής ύπαρξης των μέσων μας, γεγονός που έκανε τους Άτλαντες να θεωρήσουν ότι υφίστανται επίθεση, αφού είχαν χάσει κάθε έλεγχο της πραγματικότητας.

Οι Άτλαντες εξήντλησαν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την εξουδετέρωσή των εικονικών επιτιθεμένων μέσων μας. Η ενέργεια αυτή παραγόταν από ένα ενεργειακό πλέγμα γιγαντιαίων κρυστάλλων του δικού τους Γοργονείου, όπλο καταστροφικό και βιαιότατο, το οποίο η δική σας τεχνολογία ούτε που το φαντάζεται. Οι κρύσταλλοι του Γοργονείου ήταν εγκατεστημένοι στο έδαφος της Ατλαντίδας, καθώς και επί των ακτών της Αφρικανικής και της Αμερικανικής Ηπείρου. Ήταν στερεωμένοι σε μεταλλικά πλαίσια ώστε να μην επηρεάζονται από κλιματολογικές συνθήκες.

Ο κεντρικός κρύσταλλος ήταν ο μεγαλύτερος όλων και ήταν απλησἰαστος από κάθε εχθρικό όπλο καταστροφής. οι Άτλαντες είχαν δαμάσει την ηλιακή ενέργεια και παρήγαγαν τεράστιες ποσότητες υλικής και αντιυλικής ενέργειας, την οποία αποθήκευαν σε ομφαλούς συμπυκνώσεως των γιγαντιαίων κρυστάλλων, μαζί με την κρυσταλλική ενέργεια που παρήγαγαν οι ίδιοι. Την χρησιμοποιούσαν εκτός από πολεμικούς σκοπούς, στη διαφοροποίηση των συνθηκών ζωής του πλανήτη. Προκαλούσαν καταστροφικοὐς σεισμούς, κατακλυσμούς και ακραίες μετεωρολογικές καταστάσεις. Για ειρηνικούς σκοπούς χρησιμοποιήθηκε στην τηλεοπτική και τηλεακουστική επικοινωνία, στην επικοινωνία σκαφών θαλάσσης, αέρος και εδάφους, σε φάρους, καθώς και για τον έλεγχο κινήσεων ψαριών, πτηνών και ζώων. Είχαν τη δυνατότητα, από το ενεργειακό κέντρο των κρυστάλλων, να κατευθύνουν εναντίον στόχων ενεργειακές δέσμες μέσω εστιακής καμπύλης, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς και να χτυπήσουν όποιο στόχο ήθελαν σε οποιοδήποτε σημείο της γης, προκαλώντας καταστροφές, σεισμούς ή πυρκαγιές.

Χειριστές των κρυστάλλων του Γοργονείου των Ατλάντων ήταν οι ανώτατοι ιερείς, οι οποίοι το ενεργοποιούσαν με τη σκέψη, με νοητικές συχνότητες συντονισμένες στη συχνότητα των κρυστάλλων, κάτι που ήταν αδύνατο για τους αμύητους. Οι βάσεις των κρυστάλλων του Γοργονείου ήταν κοίλες, κρυσταλλικής δομής, και περιείχαν χημικές ουσίες, αντιύλη, πλάσμα και πρωτοϋλη, στις οποίες οι ιερείς με τη σκέψη προκαλούσαν αντιδράσεις και μεταβολές στη μάζα τους, δημιουργώντας έτσι εκτόνωση της συσσωρευμένης ενέργειας. Όταν πετύχαιναν τον απόλυτο συντονισμό των πνευματικών συχνοτήτων τους με αυτές των κρυστάλλων, δημιουργούσαν ένα νοητικό ενεργειακό πλέγμα που τους έδινε τη δυνατότητα να γίνονται αόρατοι, να εξαϋλώνονται, να μετακινούνται ακαριαία στον χρόνο και τον χώρο, να κάνουν μαζική μετάγγιση σοφίας και εμπειριών στα στρατεύματά τους και να υλοποιούν τη σκέψη τους. Επειδή είχαν νικήσει το γήρας, όλος ο πληθυσμός ήταν μάχιμoς.

Όλη η εκπεμπόμενη ενέργεια των αμυντικών όπλων των Ατλάντων του Κρόνου, χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση των επιτιθεμένων εικονικών δυνάμεων. Επειδή αυτή δεν εκτονώθηκε στην εξουδετέρωση των στόχων, διέφυγε και προσέκρουσε βίαια πάνω στον ηλεκτρομαγνητικό ιστό που περιβάλλει την Γαία. Ο ιστός αυτός είχε ενισχυθεί τεχνολογικά με ιονοσφαιρικές δέσμες, ώστε να ελέγχουν την είσοδο και την έξοδο ουρανίων δυνάμεων στην ατμόσφαιρα του πλανήτη σας. Ο κραδασμός που υπέστη ο ηλεκτρομαγνητικός ιστός της Γαίας, λόγω του ενεργειακού λακτίσματος από την ενέργεια των όπλων των αποστατών ήταν τόσο ισχυρός, που προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις, τόσο στην ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον άξονά της, όσο και στην ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον ήλιο. Διαταράχθηκε η στατική ισορροπία της Γαίας με αποτέλεσμα να υποστεί παλμοδόνηση μεγάλης έντασης, η οποία προκάλεσε όχι μόνο ολίσθηση επί της τροχιάς της αλλά και επιτάχυνση της ταχύτητας περιστροφής γύρω από τον άξονά της. Λόγω της αδράνειας, παρουσιάστηκε το φαινόμενο μετακίνησης των υδατίνων όγκων της επιφάνειας, ωκεανών, θαλασσών, λιμνών και ποταμών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταστροφικά κύματα που ξεπερνούσαν σε ύψος τα 2.000 μέτρα στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Οι άνεμοι που δημιουργήθηκαν ξεπερνούσαν τα 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Μετακινήθηκαν οι μαγνητικοί και οι γεωγραφικοί πόλοι της Γαίας. Η επιτάχυνση της περιστροφής γύρω από τον άξονά της, καθώς και η αύξηση της ταχύτητας περιφοράς γύρω από τον ήλιο, είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η χρονική διάρκεια του ημερονυχτίου και το ημερολογιακό έτος. Το φαινόμενο της ολίσθησης της Γαίας επί της τροχιάς της διήρκεσε περίπου 48 ώρες και το φαινόμενο της παλμοδόνησης σε εκφυλιστική ακολουθία διήρκεσε περίπου σαράντα ημέρες. Η ηρεμία των υδάτινων όγκων επήλθε μέσα σε ένα γήινο έτος και η απόλυτη εξομάλυνση των κινήσεων της Γαίας γύρω από τον άξονά της και τον ήλιο έγινε σε ένα αιώνα σύμφωνα με δική σας ορολογία.

Εκτός από τα αποτελέσματα αυτά, η ολίσθηση και η επιτάχυνση περιστροφής προκάλεσαν τεράστιους κραδασμούς και τριβές στις τεκτονικές πλάκες όπως σεις τις ονομάζετε. Αποτέλεσμα των τριβών αυτών ήταν η συσσώρευση τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας στα ρήγματα των πλακών που προκάλεσαν καταστροφικούς σεισμούς. Η κατολίσθηση και η επιτάχυνση της ταχύτητας της Γαίας, οι κραδασμοί, οι τριβές, τα κύματα, και οι άνεμοι, προκάλεσαν τη μετακίνηση των πλακών, που συνοδεύτηκε με ταυτόχρονη εκτόνωση διάπυρου μάγματος. Όλα τα φαινόμενα αυτά συντέλεσαν στον κατακερματισμό και την καταβύθιση της Ατλαντίδας, ένα φαινόμενο που πολλές φορές έχει γνωρίσει ο πλανήτης της Γαίας. Όλα τα καταστροφικά φαινόμενα πήραν τη μεγίστη τιμή λόγω και της ανεξέλεγκτης λειτουργίας του γοργονείου και των δυνάμεων που απελευθέρωνε. Οι σεισμοί σταμάτησαν με την τελειωτική καταβὐθιση της Ατλαντίδας. Η εικόνα της καθολικής καταστροφής ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία πυκνών νεφών καπνού, υδρατμών και απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων, που αφάνισαν κάθε είδος ζωής στην περιοχή αυτή για πολλά χρόνια.

Στην ολοκληρωτική καταστροφή της Ατλαντίδας συνέβαλε και η χρησιμοποίηση όπλων με συμπυκνωμένες ηχητικές και ενεργειακές δέσμες τρομερής εντάσεως από τους Ελλάνιους. Τα όπλα αυτά λειτουργούσαν με τη δέσμευση του θορύβου που κάνουν τα ουράνια σώματα με την κίνησή τους και την ακαριαία εκτόνωση του. Το ηχητικό αυτό όπλο εκτός από τις υλικές καταστροφές που προκάλεσε, δημιούργησε προβλήματα αστάθειας και πανικού και εξουδετέρωσε τη δυνατότητα που είχαν οι Άτλαντες να γίνονται αόρατοι. Η κίνηση των ουρανίων σωμάτων παράγει συνεχή και έντονο θόρυβο, ο οποίος δεν φθάνει μέχρι τ’ αυτιά των ανθρώπων. Αυτή η κοσμική ησυχία και σιωπή, επιτυγχάνεται με την παγίδευση των θορύβων αυτών σε κοσμικούς βρόγχους όπου και εκφυλίζονται. Είναι οι μυστηριώδεις νόμοι της φύσης και των γεγονότων που δεν γνωρίζετε πως πρόκειται να εκδηλωθούν στο μέλλον.

Η καταστροφή της Ατλαντίδας ήταν καθολική. Διασώθηκαν μόνο οι κορυφές των ορέων. Κατάλοιπα του κατεστραμμένου Γοργονείου της Ατλαντίδας βρίσκονται στις ακτές της Αμερικανικής ηπείρου, στην περιοχή που σεις ονομάζετε Μπαχάμες με δική σας ονομασία και είναι αυτά που δημιουργούν τα μυστηριώδη γαλάζια φώτα στον βυθό της θάλασσας, τα οποία δεν έχετε ερευνήσει. Σε αυτό το σημείο υπήρχε η κεντρική συστοιχία από υπερμεγέθεις κρυστάλλους του Γοργονείου των αποστατών».. (Στις Μπαχάμες και στο βυθό της θάλασσας των Σαργασσών φαίνονται γαλάζιες φωτεινές ανταύγειες, τις οποίες είδε πρώτος ο Κολόμβος όταν ανακάλυψε την Αμερική. Αποτελούν όμως και τα τελευταία φωτεινά σημάδια της γης που βλέπουν οι αστροναύτες όταν απομακρύνονται στο διάστημα, όπως ανέφεραν οι αστροναύτες του προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ 12»).

Εικόνα:
The mythical city of Atlantis
as described by Plato (Timaeus 20d–25d, Critias 108d–121c)
Κείμενο:
«Η Μεγάλη Προετοιμασία»
Γ. Καλογεράκη, σελ. 271-280, εκδόσεις «Δίον» Θεσσαλονίκη
Nicos Kastanias

Share this post