Πώ πώ γλέντια γιά τούς γυάλινους τών εμβολίων, τίς φαρμακείες τής Αποκάλυψης, τά λόγια τού Μητροπολίτου Μόρφου καί έναν ακόμη…

Πώ πώ γλέντια γιά τούς γυάλινους τών εμβολίων, τίς φαρμακείες τής Αποκάλυψης, τά λόγια τού Μητροπολίτου Μόρφου καί έναν ακόμη…

Πώ πώ γλέντια γιά τούς γυάλινους τών εμβολίων, τίς φαρμακείες τής Αποκάλυψης, τά λόγια τού Μητροπολίτου Μόρφου καί έναν ακόμη…

[εξώφυλλον η αγκαλιά τού σατανά από τόν καιρόν τής Εύας, η περιέργεια διά γνώση χωρίς ηθική αμετατοπισία ψυχοσκοτωνει. Από τόν όφι Παραδείσου έως κηρυκείον Ερμή, Ασκληπειού, ράβδων Μωυσέως καί Αιγύπτιου ιερέα, η γνώση σκοτώνει όταν χρησιμοποιείται από ανόητους ή όταν ό ανόητος εμπιστεύεται γνώση όπου δέν γνωρίζει καί τότε τά φάρμακα γίνονται φαρμάκια ή όταν αγνοούμε ότι τά φάρμακα δέν είναι φάρμακα αλλά φαρμάκια. Τό νέον μήλον τής Εδέμ είναι τό εμβόλιον καί τό έσχατον τό χάραγμα 666 καί όλα αυτά λόγω πλεονεξίας καί άγνοιας μαζύν καί όσοι δέν πιστεύετε είς τήν Ιστορία τής Εδέμ αλλά βάλετε τό εμβόλιον μέ θυσιάσματα παιδιών έν αγνοία σάς καί χείριστα έν γνώσει σάς καί τά χαράγματα γίνεστε Αδάμ+αντος καί Εύα έστω καί εάν δέν πιστεύετε είς τήν ύπαρξη καί τό πάθημα τούς… χαχαχαχ.

Όστις βλασφημίσει γίνεται βλάσφημος καί όστις ευλογάει γίνεται ευλογημένος καί όστις ευλογημένος μέ Πίστη αναγνώσει τόν Λόγον Τού Αγιασμού κάνει Αγιασμόν διά τίς ημέρες τής διώξεως καί γίνεται ιερεύς κάνωντας Θεία Κοινωνία μέ τά κατάλληλα Λόγια Πιστής Κατάνυξης όμοια ή άλλα αλλά μέ Πίστη, διά τίς ημέρες τής Έσχατης Δίωξης τών Χριστιανών Μαρτύρων από τήν Παγκόσμια Σατανική Αστυνομία… Καλή Πίστη καί Αντοχή καί όλα λύονται… ]

Ανάλυση αυτού τού καταπληκτικού βίδεο που αναρτήθηκε από τήν αντιχειραγώγηση σκέψης στά Κατοχικά Νέα…
Τί δέν σάς προπεία;…

Ότι μέσα στά εμβόλια υπάρχει μαύρη μαγεία μέ σφαγμένα μωρά καί ζώα καί βλασφημίες σέ τελετές, μέ χρήση παντός είδους ναρκωτικών-διεγερτικών-φαρμάκων συμπεριλαμβανομένου τού αδρενοχρώμιου;

Ότι ρίχνουν τά μαγικά φίλτρα αυτά στά μεγάλα καζάνια παραγωγής εμβόλιμου υγρού;…

Ότι τό ίδιον έγινε από τόν Ιουλιανόν τόν Παραβάτην καί ειδοποιήθηκεν ό Αρχιεπίσκοπος από τόν Άγιον Θεόδωρον τόν Τύρων νά στείλει κατάνυχτα μηνυτές σέ όλους τούς Χριστιανούς νά μήν λάβουν τά δωρεάν ζαρζαβαντικά, βολβούς, καρπούς, τού Παραβάτη καί νά φάνε ζεκτόν σιτάρι που έκτοτε καλούμε κόλλυβα δανείζοντας συνάμα στούς μή έχοντες διότι δέν θά έπειανε τήν επομένη η Θεία Κοινωνία τών Χριστουγέννων;…

Ότι τό άρθρον αυτόν γράφεται σήμερα τήν ημέρα τής Μεταμορφώσεως Τού Σωτήρος μάς;…

Ότι μέ επιβεβαίωσαν αργότερα ένας ιερέας Άγιου Όρους καί Πάτρας όπου παραδέχθηκαν ότι τά εμβόλια τούς δαιμόνισαν;…

Ότι υπάρχει απαλλαγή εάν γνωρίζεις καί Μετανοήσεις σέ ιερέα έστω καί εμβολιασμένον, επειδή τό έκανες νά μετανοήσεις, καλύτερα ή μέ βεβαιότητα σέ ανεμβολίαστον ιερέα!…

Ότι οί οξύνες ανοίγουν θύρες διά τά εμβόλια καί δή όσα τρόφιμα είναι μιλλωμένα ήτοι μή νηστευμένα ή νηστευμένα δηλητηριασμένα μέ φυτοφάρμακα τά οποία είναι επίσης διαβασμένα μέ σατανικά φίλτρα καί μέ ποσότητα μέσα τούς από σατανικά φίλτρα, αλλά Ό Χριστός είπε άμα έχετε Πίστη καί νά σάς δηλητιριάσουν τό νέρον δέν θ’ αποθάνετε, έτυχε σέ πολλούς, άλλη υπόθεση γιά άρθρον… Εντούτοις, ό εμβολιασμένος τό ξέρει, έχει ακούσει καί δέν πιστεύει. Μία γνωστή μού τού κόμματος λάτρισσα καί Χριστιανή μού είπε: τό ξέρω, έχω αναγνώσει ότι βάζουν αίματα από σφαγμένα μωρά!… Αλλά γιά τήν “υγεία” τής τό πήρε καί δέν τήν έγνοιαξε που έφαγε σώμα μωρού σφαγμένον άλλου, όχι τό δικό τής καί ότι είναι βαβυλώνια παράδοση αίμα καί σώμα θυσιασμένων παιδιών καί ότι ό Ησαϊας καταριώταν εκείνους που ελλοχεύουν καί αρπάσσουν ανθρώπους γιά θυσίες!…

Ότι αναφέρεται στήν Αποκάλυψη στόν πρώτον ιππέα-καβαλλάρη που είναι ερυθρός όπως τό εμβόλιμον υγρόν;…

Ότι ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος διά Χριστού αναφέρεται ότι θά κάνουν φαρμακείες ήτοι όπως σάς είπα κατά καιρούς ναρκωτικά-διεγεριτικά-φάρμακα-εμβόλια καί συνάμα σέ κάθε μετάφραση φαρμακεία μεταφράζεται μαγεία = μαύρη μαγεία, νά τά μάς, εμβόλια μαύρης μαγείας!…

Ότι οί τρείς Προφύτες Ενώχ, Ηλίας, Ιωάννης θά λένε στούς εμβολιασμένους καί όπως τό θέτει η Αποκάλυψη μάλλον καί στούς χαραγμένους νά Μετανοήσουν, θαρρώ πάντοτε μπορούν νά μετανοήσουν ή πρίν τούς φάγει τό μαύρον φίδι τού QFS = Κκιόφις, ώστε νά μήν μπορούν πλέον νά έχουν δική τούς απόφαση, θέληση, αυτοκυριαρχία ψυχής έστω ελάχιστη;…

Ότι ό Στέλιος ένας αμαρτωλός πρώην ναρκομανής επικαλέστηκε όπως ό άνθρωπος τού βίδεο μέ Πίστη καί είπε: Χριστέ μού εάν υπάρχεις καί μέ βλέπεις σώσε μέ τώρα καί σέ 5 λεπτά τού έφυγαν όλα τά ψυχοπροβλήματα…

Ότι όταν λέγει φαρμακεία ό Ιωάννης βλέπει τό σύμβολον τών νοσοκομείων ήτοι τούς αλληλοκλωσμένους σπειρωτούς όφεις τού Ασκληπειού, ποίος ήταν; Καί ότι φαρμάκι σημαίνει δηλητήριον καί τά δηλητήρια σέ σωστές δόσεις σέ σωστά άρρωστα σώματα είναι φάρμακα ίασης, αλλά τό αντίστροφον σέ υγειή σώματα καί ψυχές καί σέ μή σωστές δόσεις ή δηλητήρια δαιμονικά έκ προθέσεως θύρες πρός τούς δαίμονες εάν εισέλθουν σέ σώματα…

Ότι οί οξύνες-τοξύνες σάς έλεγα ότι είναι θύρες καί κατοικίες δαιμονίων όπως καί τά διεγερτικά ηδυπάθειας καί φιληδονίας, φιλοδοξίας, φιλοματαιοδοξίας, χρήματος καί άλλων παθών καί κακών, όπως καί η μέθη καί δή σέ ανθρώπους όπου δέν έχουν σταθερή ακλόνητη Πιστή προαίρεση καί προδιάθεση, διότι καί ό Νώε μέθυσε μία φορά καί χόρευε ζεϊμπέκικο, αλλά επειδή τού είπε Ό Θεός ότι δέν θά ξαναεπικοινωνήσει μαζύν τού, από τό μαράζι τού, έκανε αποτοξύνωση όχι επίδειξη καί φιλήδονη παράσταση μέ τό γνήσιον ζεΐμπέκικο!…

Ό Μητροπολίτης Μόρφου είχε μία επίσκεψη από μία Παλαιοημερολογίτισσα καί τού είπε πώς τέτοιος καλός παπάς που είναι πρέπ[ει νά έρθει μέ τό παλαιόν ημερολόγιον. Τής είπε φέρε μού νερό νά τό διαβάσω 7 λεπτά δέν χρειάζεται περισσότερον καί νά έρθεις ύστερα από πολλούς μήνες νά δούμε εάν βρώμισε, δέν θά βρωμίσει, θά είναι Αγιασμός, εάν δέν ήμουν σωστός θά βρώμιζε! Εδώ θά προσθέσω: οποιοσδήποτε θαρρώ παπάς ή καί λαϊκός, πρέπει νά δοκιμαστεί διαβάσει 7 λεπτά τά κατάλληλα λόγια γιά νά γίνει ό Αγιασμός μέ Πίστη, τότε ό Αγιασμός θά γίνει έστω καί εάν μετά από 5 λεπτά βλασφημεί καί υβρίζει, διότι τά Λόγια Τού Θεού Λόγου θά αγιάσουν τό ύδωρ!

Είπε ότι άμα έχεις Πίστη μετακινείς καί βουνά καί κάνεις καί μεγαλύτερα από Αυτόν εάν είσαι ενωμένος μέ Πίστη μέ Αυτόν!… Άρα τέ, εκείνα τά 7 λεπτά από οποινδήποτε δόγμα εάν τά σεβαστείς καί τά πιστεύσεις εκείνη τήν ώρα είσαι Ορθόδοξος καί θ’ αγιασθεί τό ύδωρ, έστω εάν αμέσως μετά γίνεις έως καί Αντιορθόδοξος, η ευλογία τής ανάγνωσης αγιάσεως ύδατος είναι έναν θέμα καί οί προσωπικές αμαρτίες τού αναγνώστη άλλον θέμα όπως καί τά προσωπικά καλά νά αναγνώθει λόγια διά αγιάση ύδατος έν Χριστώ!…

Μήπως δέν σάς είπα ότι τά εμβόλιμα υγρά εμβολίων είναι η Σατανική Κοινωνία;…

Μήπως είμαι συνεννοημένος μέ αυτούς που παρουσιάζουν τό βίδεο;…

Καί τώρα στό πιό ψημένο ψητό τό προφυτικό:
21-27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν
κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ
μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς
τοῦ ἀρνίου. Δηλαδή τό σώμα καί αίμα καί Λόγον καί Μαρτύριον καί Υπομονήν καί Ηθικήν Ιησού Χριστού!…
21-8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ
ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ
φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς
ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ
καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ
θάνατος ὁ δεύτερος. Αναφέρεται σέ 8 δαιμόνια όπως:
Ματθ. 12,43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει.

Διψεί μεταφορικώς νά εύρει ψυχή νά απομυζεί ώς βρυκόλαξ όπου είναι τό δαιμόνιον!…

Ματθ. 12,44 τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.

Ματθ. 12,44 Τοτε λέγει· θα ξαναγυρίσω στο σπίτι, δηλαδή εις την καρδίαν του ανθρώπου, από όπου έφυγα· και έρχεται και ευρίσκει το σπίτι αδειανό, σαρωμένο και κοσμημένο. (Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπον ράθυμον και πρόθυμον να γυρίση εις την πρώτην αμαρτωλήν του κατάστασιν).

Σαρωμένον σημαίνει σκουπισμένον σύν τοίς άλλοις, ήτοι ματαιφρονούμενον καί κεκοσμημένον μέ είδωλα καί κενοδοξίες, ήτοι ωραία σπίτια μέ υπερήφανες ή ειδωλολατρικές διακοσμίσεις, αυτοκίνητα, δόξες, καί καθαρόν από υλικές ακαθαρσίες, ηδονικόν, αλλά απνεύματον Θεόν!… Ανοικτόν δι’ όλα τά μάταια καί ψυχαπωλαιτικά φώτα τού Εωσφόρου!…

Ματθ. 12,45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.

Ματθ. 12,45 Τοτε το πονηρόν πνεύμα πηγαίνει και παίρνει μαζή του και άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα από τον ευατόν του, και εισέρχονται όλα μαζή και κατοικούν εις την καρδίαν εκείνην και έτσι η τελική κατάστασις του ανθρώπου εκείνου γίνεται πολύ χειρότερη από την πρώτην. Ετσι θα συμβή και εις την πονηράν αυτήν γενεάν, η οποία συνεκινήθη προς στιγμήν από το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού, αλλ’ όταν ήλθε ο Μεσσίας να της προσφέρη την σωτηρίαν, ηρνήθη να τον δεχθή, έμεινεν αδιόρθωτος και διεστράφη περισσότερον”.

Εδώ γίνεται αποκάλυψη διά Χριστού είς Ιωάννη Θεολόγον τής Αποκάλυψης ότι τό πρώτον δαιμόνιον είναι η δειλία. Πρίν από δεκαετίες ανάγνωσα βίον τινός Αγίου που δέν θυμάμαι τώρα ός προσευχόταν νά τού φύγει τό δαιμόνιον τής δειλίας, τό θεωρούσε τό σημαντικότερον εμπόδιον είς τήν Πνευματική τού Ανάπτυξη, όταν έφυγε τό είδε καί ήταν ώς ταύρος μαινόμενος μαύρος είπε! Τώρα θυμίζω καί παραθέτω τήν λέξη Βεελζεβούλ = βέλη ζεύς βουλή αλλά καί μπούλ-ταύρος, ήτοι αυτός ός παραλύει μέ φαρμακείες ψυχοχυμικοσυνθετικές έν σώματι τήν βούληση σού. Τό δαιμόνιον είς τό βίδεο αναφέρεται ότι εκτός από τά δαιμόνια νά μήν συγχωρείς, νά μισείς τό τρίτον σημαντικόν τού εμβόλιμου υγρού τών εμβολίων καί μέ άλλα μέσα καί σταθμά εννοείται είναι ο fear!!!! Τί είναι fear σέ διαφορά καί σχέση μέ τόν afraid; F+ear = έαρ = αέρας + ώτιον-αυτίν ήτοι ό αέρας αυτιού-ωτίου = ακοή, σού πήρε τόν αέρα λέμε καί χάσαμε τό νόημα τού, κατέντησε τυπικούρα ψιττακιστική-παπαγαλιστική, όπως καί άλλες φράσεις, παροιμείες, γνωμικά κ.α… F = καί έξη-έξ καί έφ = εφέαρ καί εξέαρ = από αέρα καί έν έαρ ή καί μεταφερώμενον δι’ αήρ=αέρα καί δέν είναι γλυκόν έαρ όπως τού Επιτάφειου Τού Χριστού τό εγκώμιον!… Άρα ό φήαρ = φέαρ = εφέαρ = fear είναι η υποτονική ή άλλων συχνοτήτων που βάζουν σέ ταινείες, μουσική κ.α. καί λόγια ρητόρων καί ψυχοφοβιτρικών δαιμόνων καί ανθρώπων έξ’ ακοής. Ό δέ af.raid = af.ra.id = af/αφ Radiation ID είναι ό φόβος καί τό δέος διά τών σημάνσεων-signals, συχνοτήτων όπου δέν ακούμε αλλά λαμβάνει τό υποσυνείδητον καί υποσυναίσθητον καί ενεργειακά κέντρα καί όργανα εμφανή τού ανθρώπου!

Ό φόβος είναι δειλία, ό φόβος πηγάζει από τήν δειλία, η δειλία είναι η μητέρα τού φόβου καί είναι ένας ταύρος όπου ίσταται έμπροσθεν σού ή τρέχει κατά επάνω σού μέσα σού καί έξω σού καί σέ εκβιάζει καί παραλύει ψυχοσωματικώς!…

Έλεγα εχθές τό μεσημέρι σ’ έναν φίλον ότι αυτοί όπου κατέχονται από δαιμόνιον δέν είναι κακότεροι από άλλους καί δή από εγκληματίες, αλλά γίνεται κάτι ώστε ν’ ανοίξει θύρα καί νά εισέλθει μέσα καί εγκατασταθεί τό δαιμόνιον καί ότι αυτόν συμβαίνει άμα φοβηθείς υπερπαθητικώς μαζύν καί εκείνη τήν ώρα παραλύσουν καί παραδωθούν οί ψυχοαυτοάμυνες σού τελείως καί πλήρως σέ βαθμόν νά είσαι αυτοσυμφωνούμενον πρόθυμον υποτακτικόν υποχείριον, κάτι όπως τό σύνδρομον τής Στοκόλμης, έναν σύνδρομον πλήρης δειλίας!… Νά σήμερα ότι συνάδει μέ αυτά. Εψές Εσπερινός σήμερα Όρθρος καί Θεία Λειτουργία Μεταμόρφωσης τού Σωτήρος!!!!… Τυχαία λαχαία;;;;;

Ματθ. 12,45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ. = 21-8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ
ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ
φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς
ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ
καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ
ήτοι όταν φύγει τό δαιμόνιον-πνεύμα δειλίας σέ άνυδρους τόπους καί σέ εύρει ξανά μετά όπου τό εξέβαλε Ό Χριστός:

Ματθ. 12,44 τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. = επανέρχεται μέ ακόμη 7 ακάθαρτα πνεύματα, ήτοι όλην τήν σουρεαλιστική διαφορετική οικογένεια τού “καλλιτεχνών”-κακιτεχνών όπου αναφέρει ανωτέρω η Αποκάλυψη…
19-20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ᾿
αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα
ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς
λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες
ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς
τὴν καιομένην ἐν θείῳ. = Ψευδοπροφήτης επάνοδος Μωάμεθ; Είδε I pet goat III καί εξηγήσεις μού σέ παλαιότερα άρθρα καί περί Αποστόλου Βαρνάβα σέ αυτά τά κινούμενα σχέδια συνδέωντας Τόν Άγιον μέ τόν ψευδοπροφύτη τού ουροβόρου όφι μέ Τόν Άγιον, μέ τό όνομα Αλλάχ νά γράφεται ώς έχιδνα-[θά τά δείξουμε καί exidna = ex i dna = exi-έξη dna = 6DNA όπως σάς έγραφα παλαιότερα καί δή ΕξDna = 6GDNA = 6G is DNA MARK OF THE BEAST = 6GOD DNA όπως αναφέρεται καί ό Pekka Lund-Mark! από τό παγκόσμιον συν.έδριον = συν έδρες βασιλέων θηρίου Αποκάλυψης οικο.νομίας]=

Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης·
καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον
ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς
ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα
διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ
ὀνόματα βλασφημίας. 13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ
εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες
αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς
στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων
τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ
καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν
κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς
θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ
ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω
τοῦ θηρίου,

13-11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ
τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ,
καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

12-17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί,
καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν
λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν
τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ
ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ.

12-3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ,
καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων
κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,
9-21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων
αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε
ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν
κλεμμάτων αὐτῶν. = αυτοί είναι όλοι οί αμαρτωλοί καί συνάμα αυτοί όπου κάνουν τά σατανικά μαύρης μαγείας εμβόλια…

εδώ όμως είναι τό αποκορύφωμα:

18-23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι,
καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ
ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ
σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 18-24 καὶ
ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίων
εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ
τῆς γῆς.

18-23 και φως λύχνου δε θα φέξει μέσα σ’ εσένα
πια, και φωνή γαμπρού και νύφης δε θα ακουστεί
μέσα σ’ εσένα πια. Γιατί οι έμποροί σου ήταν οι
μεγιστάνες της γης, γιατί με τα παραπλανητικά
συσκευάσματά σου (με τα οποία θα έρχονταν δήθεν η ευτυχία) έκανες να πλανηθούν όλα τα
έθνη, 18-24 και σ’ αυτήν βρέθηκαν αίματα
προφητών και αγίων και όλων των σφαγμένων
επάνω στη γη.

Παλαιά μετάφραση καί αναφέρεται στήν Βαβυλώνα τήν μεγάλη ώς πόλις-πολιτισμός, καί αναφέρεται σέ σκευάσματα = φάρμακα καί μαγείες αφού οί φαρμακείες μεταφράζονται καί ώς μαγικά σατανικά ή μαύρης μαγείας φίλτρα…

ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ
σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, = οί μεγιστάνες τού παγκόσμιου οικονομικού συν.εδρίου θηρίου πρώτου Αποκάλυψης είναι οί μεγιστάνες τής γής, ήτοι γκέυς, μπουρδομπούρλας, μάσκας, λούντμαρκος, σβιγγοσβάμπας, ροθλύκιος κ.α…. μαζύν καί μαζικά… πλάνη μαύρης μαγείας όλου τού κόσμου!….

Δέστε τά βίδεο:

 

Παναγιώτης Δίας

Share this post