Σείεται ο Μέγας Αρχιερέας

Σείεται ο Μέγας Αρχιερέας

Θαυμαστό γεγονός στο Άγιον Όρος, σείεται ο Μέγας Αρχιερέας . Ζει κύριος ο Θεός, σώσον Κύριε τον λαό σου, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς! Μετάνοια!

Ορίστε κύριοι που εορτάζετε τις ισημερίες, πείτε και σε εμάς πώς ερμηνεύετε τούτο το μέγα θαύμα, προοίμιον επελθόντων γεγονότων; Να δω πώς θα το εξηγήσετε.

Εάν αμφιβάλετε, άπιστοι Θωμάδες, σας παρακινώ να επισκεφτείτε οι ίδιοι το Άγιο Όρος και να το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια.

IC XC
NI KA

facebook sharing button

Share this post