ΣΟΚ! Οι «ευάλωτοι» έ κ λ ε ψ α ν την μήκους 8 μέτρων (!) μπρούτζινη αναπαράσταση της Μάχης των Βασιλικών του 1821 που στήθηκε το 1998 !

ΣΟΚ! Οι «ευάλωτοι» έ κ λ ε ψ α ν την μήκους 8 μέτρων (!) μπρούτζινη αναπαράσταση της Μάχης των Βασιλικών του 1821 που στήθηκε το 1998 !

ΣΟΚ! Οι «ευάλωτοι» έ κ λ ε ψ α ν την μήκους 8

μέτρων (!) μπρούτζινη αναπαράσταση της Μάχης

των Βασιλικών του 1821 που στήθηκε το 1998 !

Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο ;

Α Δ Υ Ν Α Τ Ο ;

Α Δ Ι Α Ν Ο Η Τ Ο ;

ΠΡΙΝ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΨΗ» ΤΩΝ …»ΕΥΑΛΩΤΩΝ»….

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΨΗ» ΤΩΝ …»ΕΥΑΛΩΤΩΝ»…..

 
 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

odysseiatv

Share this post