Στά γρήγορα σού προδίδω όλα τά περιφερειακά σχέδια τών εβραιοαμερικανών, ασπούμε τί έταξαν στήν Βουλγαρία γιά νά διώξει 70 Ρώσσους διπλωμμάτες, τί έταξαν είς τήν Κύπρον, τί είς τήν Τουρκία κτλ…

Στά γρήγορα σού προδίδω όλα τά περιφερειακά σχέδια τών εβραιοαμερικανών, ασπούμε τί έταξαν στήν Βουλγαρία γιά νά διώξει 70 Ρώσσους διπλωμμάτες, τί έταξαν είς τήν Κύπρον, τί είς τήν Τουρκία κτλ…

Στά γρήγορα σού προδίδω όλα τά περιφερειακά σχέδια τών εβραιοαμερικανών, ασπούμε τί έταξαν στήν Βουλγαρία γιά νά διώξει 70 Ρώσσους διπλωμμάτες, τί έταξαν είς τήν Κύπρον, τί είς τήν Τουρκία κτλ…

[Διαλογειστείτε είς τήν ουροβόρον αλεπού καί είς τόν αλληλοβόρον όφιν καί δράκον, ήτοι τάσσεται ό καθένας είς τόν κάθε άλλον, διαίρει καί αλληλοφάγεται κ.α…]

Αφού είδαν ότι τό πείραμα μέ τόν κορωνοϊόν επέτυχε…

Αφού απόδειξαν όλοι οί συνειδητώς υποταγμένοι μαζ.όνοι ότι είναι υποταγμένοι… Αφού απόδειξαν όλοι ασυνείδητοι μαζ.όνοι ότι είναι υποταγμένοι…

Αφού οί κατώτεροι μαζ.όνοι εκτελούν χωρίς νά ερωτάνε όπως δυστυχώς ό υιός μού καί ό υιός σού είς τόν προπροδομένον στρατόν καί εάν κανείς ξέρει σιωπά διότι δέν μπορεί νά τούς σταματήσει, άλλον εάν τούς προδίδει…

Αφού όταν εφαρμοστεί ό πανηλεκτρονισμός οί μαζικοί όνοι θά είναι περιττοί καί θά διαλυθούν καί πολλοί θανατωθούν ώς οργάνωση…

Αφού βιάζονται μέ ψυχραιμία καί υπομονή μέσα σέ καζάνι επιμονής, αφού καίγονται αλλά δέν τό δείχνουν,….
Νύν διά ταύτα σάς αποκαλύπτω αυτά όπου γνωρίζω:

Πρίν ολίγον καιρός σάς είπα ότι υψηλόβαθμος μού είπε ότι η Κύπρος αφέθηκε πλέον ολότελα είς τήν Δύση, δίχως σπίθα καί σπιθαμή επιρροής από τήν Ρωσσίας
καί πιστεύει ότι η Δύση θά μάς δώσει ή επαναφέρει εδάφη, χαχαχα…

Είς τήν Κύπρον έταξαν τήν κατεχόμενη Κύπρον καί είς τήν Τουρκία ολόκληρη τήν Κύπρον, δηλαδή τίποτε, ό,τι νάναι, ό,τι έρθει, ό,τι τούς συμφέρει κατά καιρούς, ή όπως είναι τώρα ή σέ άλλους αυτά όπου έταξαν αλληλοταγμένως, χαχαχα!…

Τά ρωσσικά άρματα πρέπει νά φύγουν από τήν Κύπρον διότι μπορούν τούς λένε νά κατασκοπεύουν τήν Δύση, αλλά ισχύει τό αντίστροφον ή καί τό αντίστροφον, νά φέρουν αμερικάνικα, γαλλικά καί άλλα διά νά κατασκοπεύουν αυτά εμάς καί τούς Ρώσσους καί όποτε θέλουν νά τά ανάβουν καί σβύνουν ηλεκτρονικώς καί νά στέλλουν τά βλήμματα όπου θέλουν αντί όπου θέλει ό χειριστής, τά ίδια ισχύουν διά όλα τά όπλα έν Ελλάδι, Κύπρω καί αλλαχού… Σύν οί πρίζες καί προίζες από τίς μίζες…

Είς τήν Βουλγαρία εκτός από τίς προιζοπριζομίζες, εννοείται, έταξαν τά Σκόπια, εσείς δέν τό γνωρίζετε, εγώ όμως τό γνωρίζω!…

Τά Σκόπια έταξαν καί είς τήν Αλβανία καί είς τά Σκόπια εδάφη από τήν Σερβία!

Είς τήν Ελλάδα δέν έταξαν τίποτε, ίσως τούς λένε τήν κατεχόμενη Κύπρο, αυτά είς τούς στρατιωτικούς περισσότερον, διότι οί μαζ.όνοι τής Ελλάδος είναι από τούς μεγαλύτερους καί δέν τούς λένε πολλά ψεύδη καί όσα τούς λένε προσεκτικώς, καθότι η μαζ.ονία τής Ελλάδος είναι υψηλοϊσχυρή διά νά είναι βεβαία ότι θά ξεκάνει τούς Έλληνες…

Τούς Έλληνες καί τούς Κυπραίους καί δή έναντι Τουρκίας τούς τάζουν εκτός από τούς εβραιοαμερικάνους καί τό ίδιον τό Χιτλερισραήλ!…

Είς τήν Τουρκία έταξαν εδάφη τής Ελλάδος, Συρίας καί Κύπρου καί μυστικά τούς τάζει μαζ.εί μέ τήν εβραιαμέρικα καί απευθείας τό Χιτλερισραήλ…!

Είς τήν Πολωνία καί τήν Γερμανία έταξαν εδάφη τής Ρωσσίας, όπως καί στούς Σκανδυναυούς ιδιαιτέρως τούς Ασπρομούτσουνους Φινλανδούς!…

Σέ όλους έταξαν τά τών άλλων καί είναι τό ίδιον κόλπον μέ τό δολλάριον που είχε αντίκρυσμα τό ότι είναι τό χρήμα τού πετρελαίου χωρίς νά έχει αυτόν τά πετρέλαια καθόριζε τά πετρέλαια ήτοι τά έχει, επειδή τό δολλάριον έχει όπλα, μηχανισμούς, κατασκόπους, μαζ.όνους γιά όλες τίς “καλοδουλείες”. κολοδουλειές καί βρωμοδουλείες!… καί συνάμα ατσίγγουνα υπερμιζάρει, σού λέγει ή πάρε μέ μίζα ή σέ σκοτώνω, ήτοι είμαι η Δολλαρία ή μέ ξεκωλώνεις ή σέ δολοφονώ, τί θά κάνεις;… Μπορείς ν’ αρνηθείς αμφότερα…

Αυτό που πάει, πού τό πάει;… Θυμάσαι που σού είπα ότι ό κόβιντ είναι πείραμα παγκοσμίου πολέμου;…

Λοιπόν, έταξαν εμένα σ’ εσένα καί εσένα σ’ εμένα, όχι γιά γάμο, αλλά γιά σκλάβο!… Ποίος είναι εδώ ήδη ό σκλάβος; Αυτός που υποκύπτει, υποτάσσεται, διατάσσεται, υπακούει υπερφοβικώς, μιζάρεται, πηδάει καί πηδιέται όπως σ’ αυτούς αρέσει καί εντολοδοχούσι!…

Αυτό μέ τό νά τάσσουν φούρνους παξιμάδια σέ όλους, μάς τό έδειξαν πολλάκις σέ κινηματογραφικές ταινείες, όπου ό αρχίκακος τούς σκοτώνει όλους καί πειάνει όλα τά μερίδια, υποθετικά αλλά όχι απίθανα, λένε ότι τό έκανε ό Οδυσσέας, γυρίζωντας από τίς Κασσιτερίδες Νήσους γιομάτος μέ χρυσά ελάσματα… τρώγωντας πανέξυπνα καί τούς συντρόφους καί τούς τραπεζίτες επενδυτές μνηστήρες που πονοκεφάλιαζαν τήν πιστή(;) Πηνε.λόπη-[λώπη-λωπός]…

Ποίος θά χάσει; Οπωσδήποτε πρώτοι όσοι πιστεύουν καί εμπιστεύονται, τούς μιζοδότες καί μιζοδέκτες… διότι είς τούς ρευματοδότες καί είς τούς ρευματοδέκτες κυκλοφορεί θάνατος καί άμα βάλεις τό δάκτυλον η περιέργεια τής εμπιστοσύνης θά σέ κυκλωματοηλεκτροπλήξει….

Αυτά έν ολίγοις τά πολύ υπερκυνικά!… καί στοίχημα ότι θά σού φωνάξουν: ναί δυτικεύπιστε είμαστε αληθινά////…. Η μαζ.ονία πρόκειται διά έναν παγκόσμιον μυστικόν ασελγές ψευδοφιλελεύθερον αλλη.ισλάμ…

Παναγιώτης Δίας

Share this post