Στὴ Δικαιοσύνη οἱ λογοκριτὲς

Στὴ Δικαιοσύνη οἱ λογοκριτὲς
Ἡ «δημοκρατία» ἔπεσε θύμα λογοκρισίας στὸ διαδίκτυο. Οἱ αὐτουργοὶ εἶναι φυσικὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα συντηροῦν ἰστοσελίδα καὶ ἔχουν «διοριστεῖ» -μὲ ἄγνωστες στοὺς πολλοὺς διαδικασίες- «κλειδοκράτορες» τῆς ἀλήθειας καὶ «φρουροὶ» τοῦ διαδικτύου.
Τὸ ἄρθρο το ὁποῖο χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα Ellinika Hoaxes «fake news» ἀφοροῦσε τὶς ἀπόψεις ποὺ διατύπωσε στὴν ἐφημερίδα μας ὁ μηχανολόγος – ἠλεκτρολόγος καὶ μηχανικὸς περιβάλλοντος δρ Θεόδωρος Μέτσης γιὰ τὶς ἐπιβλαβεῖς συνέπειες τῆς τεχνολογίας 5G στὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.
Μὲ παρέμβαση της συγκεκριμένης ἰστοσελίδας ὁ σύνδεσμος ποὺ παρέπεμπε στὸ ἐν λόγω ἄρθρο ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸ facebook μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ χαρακτηρισμοῦ fake news. Τὸ γελοῖο της ὑπόθεσης εἶναι ὅτι ἄτομα χωρὶς τὶς ἐπιστημονικὲς περγαμηνὲς τοῦ δρὸς Θεόδωρου Μέτση καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν ἀφιερώσει τὸν χρόνο καὶ τὸν κάματο τοῦ συνομιλητῆ τῆς ἐφημερίδας μας στὸ προαναφερθὲν πεδίο ἀποφαίνονται γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἢ ὄχι τῶν συμπερασμάτων του ἀπὸ ἁπλὴ ἀναζήτηση στὸ διαδίκτυο!
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὶς γελοιότητες ὑπάρχει καὶ ἡ ἀνατριχιαστική, ὀργουελικὴ πλευρὰ τοῦ θέματος. Τὸ «μαγικὸ ραβδάκι» ἑνὸς ἀνελεύθερου, ὁλοκληρωτικοῦ τύπου καθεστῶτος, τὸ…
ὁποῖο δημιουργεῖται στὸ διαδίκτυο, χρίζει ἐν μία νυκτὶ διάφορους τύπους ὡς… αὐθεντίες ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ σοὺ στερήσουν τὸ δικό σου δικαίωμα νὰ ἐκφράζεις γνώμη ἐπειδὴ ἐκεῖνοι τὴ θεωροῦν (ἔπειτα ἀπό… ἀναζήτηση στὴν Google) ἐσφαλμένη!
Ἡ «δημοκρατία» δὲν παίζει οὔτε μὲ τὴν ἀξιοπιστία της οὔτε μὲ τὸ δημοκρατικὸ δικαίωμα στὴν ἔκφραση γνώμης. Ἂν κάποιος διαφωνεῖ μὲ ὅσα ἀναφέρονται στὶς σελίδες μας, ἔχει τὸ ἐλεύθερο νὰ τὰ ἀντικρούσει μὲ ἐπιχειρήματα. Τὰ μέσα ἐνημέρωσης ὀφείλουν νὰ προωθοῦν τὸν ἐπιστημονικὸ διάλογο εἰδικὰ γιὰ τὰ θέματα δημόσιας ὑγείας. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ διαμορφώσουν ἕνα τοπίο ὅπου θὰ διατυπώνεται μόνο μία ἄποψη, αὐτὴν ποὺ βολεύει τὴν ἐξουσία, θὰ μᾶς βροῦν ἀπέναντί τους.
Ἡ «δημοκρατία» θὰ προσφύγει ἄμεσα στὴ Δικαιοσύνη ὥστε νὰ ἀποκαταστήσει τὶς πάσης φύσεως βλάβες ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῆς ἰστοσελίδας Ellinika Hoaxes καὶ θὰ συνεχίσει μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη ἔνταση τὰ ἀφιερώματα στὶς συνέπειες τῆς τεχνολογίας 5G στὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.

Share this post