Τέλος τό εμπλουτισμένον ουράνιον από τήν Ρωσσία πρός τίς Η.Π.Α., θά τό κάνουν βόμβες χάρισμα τούς!… Τό [Απ]αγορευμένον Ναυτικόν Δίκαιον-Τό Καθ’ Αρόν Ναυτικόν Δίκαιον-Ό Ευαγγελισμός Τού Αχρονοταξειδιώτη έν νυδήν Χρονοταξειδιωτίσσης Παναγίας!…

Τέλος τό εμπλουτισμένον ουράνιον από τήν Ρωσσία πρός τίς Η.Π.Α., θά τό κάνουν βόμβες χάρισμα τούς!… Τό [Απ]αγορευμένον Ναυτικόν Δίκαιον-Τό Καθ’ Αρόν Ναυτικόν Δίκαιον-Ό Ευαγγελισμός Τού Αχρονοταξειδιώτη έν νυδήν Χρονοταξειδιωτίσσης Παναγίας!…

Τέλος τό εμπλουτισμένον ουράνιον από τήν Ρωσσία πρός τίς Η.Π.Α., θά τό κάνουν βόμβες χάρισμα τούς!… Τό [Απ]αγορευμένον Ναυτικόν Δίκαιον-Τό Καθ’ Αρόν Ναυτικόν Δίκαιον-Ό Ευαγγελισμός Τού Αχρονοταξειδιώτη έν νυδήν Χρονοταξειδιωτίσσης Παναγίας!…

Πολλά δέν ξέρουμε πώς γίνοντε τί γίνοντε… Πάντως νά γνωρίζετε ότι τό Ναυτικόν Ψευδοδίκαιον έχει τά σχέδια τού, έξ’ άλλου γι’ αυτό δέν γνωρίζουμε πολλά, διότι αυτοί τά σχεδιάζουν καί εμείς τά προβλέπουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι μέ συγκαλύψεις μπλοφάρουν, ώστε νά έρχονται οί πειρατές από τίς όπισθεν Κερκόπορτες!…

Βοηθήστε τήν Ρωσσία, τό μέλλον τής ανθρωπότητος ανήκει σέ μή νίκη τής σατανικής τάξης πραγμάτων έναντι Ορθοδόξων, Ελλήνων, ανθρώπων… παραμονή τού ανθρώπου είς τήν Ανθρωποργανικότητα τού ήτοι νά μήν μεταλλαχθεί πλήρως, τελεσφορικώς καί τελεσίδικως άνευ δυνατότητος επιστροφής… Δώσατε πάσα πληροφορία, βοήθεια, αφυπνίστε όσους αφυπνίζοντε, ουδετεροποιείστε όσους δέν μπορούν, δέν έχουν τήν δύναμη, δέν έχουν τήν ανιδιοτέλεια, δέν έχουν τήν ευφυία καί τή γνώση ούτως ώστε νά ΕυΑφυπνιστούν!… Είναι η πρώτη φορά όπου είμαστε έν όψει Πραγματικού Παγκόσμιου Αντιανθρωπικού Πολέμου! Ευφυπνισθείτε!!!!….

Νά μία πληροφορία πρός τούς ανθρώπους καί τήν Ρωσσία…. Μέ τήν αύξηση τής τιμής τών πετρελαιοειδών προωθούν τήν ηλεκτρική καί ηλεκτρονική ενέργεια μέσω Φωτοδεσμομηχανικής/Κβαντομηχανικής, αυτόν εάν καταφερθεί είναι η Ολοκληρωτική Καταστροφή καί Ολιστική άνευ επιστροφής Υποδούλωση καί Μετάλλαξη μάς διά τούς λόγους όπου εξήγησα ανωτέρω καί τόσες άλλες φορές είς τά άρθρα μού!…

Δημιουργούν καταστάσεις αρνητικές διά τά πετρελαιοειδή ώστε νά προωθήσουν τίς ψευδοπράσινες καί πρασινοειδή πράσινων άλογων εξαρτήσεις ενέργειας από παγκόσμιον διαδίκτυον ηλεκτρικής-ηλεκτρονικής ενέργειας καί χωρίς νά τό ομολογήσουν πρώτη φορά τό ακούτε καί δέν είναι από πληροφορία γραμμένη ή προφορική αλλά από σύγκοψη πρόβλεψης καί θά τό ιδείτε, προωθούν τούς πύργους αποστολής ενέργειας τού Νίκολα Τέσλα όπου τόν σταμάτησαν τότε οί Ροθλύκοι διά τού Μόργκαν εντός τής εταιρείας τού σύμφωνα μέ έγγραφα όπου διέρρευσαν καί δημοσιοποιήθηκαν πρίν μία πενταετία περίπου κατ’ είχαν τό 90% τών μετοχών σέ κατεμπίστευμα Κρυφού Ναυτικού «Δικαίου» όπως καί τώρα μέ τόν Ελόνα Μάσκα, Βήλ Παμπύλα, Άκμαν, εταιρείες Μετά, Γκούκωλ, Σκοτεινόν Διαδίκτυον, Ίνσταγράμ+μα = ταχυδρομείον = ναυτικόν «δίκαιον» καί όλες τίς άλλες! Πρόκεται διά σχέδια πλήρους εξάρτησης, κατανοείστε τό καί αντισταθείτε επιτέλους διά χάριν τών παιδιών σάς, τών ψυχών σάς, τής ανθρωπιάς σάς, τής μαγκιάς σάς, τού τσαμπουκκά τής τιμής σάς όπου κάποτε μονομαχούσατε εάν θεωρούσατε ότι θίκτηκε!!!!….

Τό Ναυτικόν Δίκαιον δέν είναι αυτόν ή μόνον όπου διδάσκεστε είς τίς σχολές, είναι μία έμπνευση νόμων κυριολεκτικής μαγείας όπου αποκοιμίζει τούς ανθρώπους, φοβίζει καί ανασφαλοποιεί ψυχικώς καί σωματικώς τούς ανθρώπους, τούς κάνει νά τρέμουν καί νά νομίζουν ότι τό δίκαιον δέν είναι μέ τό μέρος τούς ακόμη καί όταν δέν τό τηρούν ή τό υβρίζουν ή τό παραβιάζουν από κακία ή από δίκαιον! Είναι μία κατάρα όπου όταν ό λόγος είναι γραμμένος ώς Νόμος μαγεύει, επηρεάζει, στέλλει σήματα όπως ακριβώς καί τά ηλεκτρικά καί ηλεκτρονικά σήματα διά μέσω τών στομάτων καί τών χαρτιών όπου είναι γραμμένα… Κάποτε διάβασα έναν βιβλίον όπου έλεγε εάν αγαπάς έναν πρόσωπον καί θέλεις νά τό ελκύσεις, γράψε τό όνομα τού σ’ ένα κομμάτι χαρτί καί τοποθέτησε τό μέσα είς τό πορτοφόλι σού, νά τό σκέπτεσαι συνάμα καί θά ιδείς ότι θά έλξεις κοντά σού!… Ναυτικόν «Δίκαιον» αυτόν, μαγεία μετακίνησης, κίνησης, μετάβασης, υπέρβασης, αναλόγως, ΕΝ ΠΛΩ!!!! Θυμάσαι ότι πρίν κάν ασχοληθώ μέ τό Ναυτικόν Δίκαιον κατά περίεργον ή μή περίεργον τρόπον προτιμούσα τό καθ’ οδόν νά σού τό γράφω έν πλώ………………………… ταχύ δρομείον………………………………………

Κάθετι που γράφετε καί κάθετι που γράφεται, έτσι γιά νά μήν νομίζετε ότι δέν εξεύρω τήν διαφορά τού έψιλον από τό άλφα-ιώτα χαχαχαχα επειδή λαγχαίνει νά τά γράφω ενσφαλμένως ή ΝΟΜΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΕΝΣΦΑΛΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟ ΑΛΦΑΪΩΤΑ ΣΕ ΕΨΙΛΟΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΟ ΣΗΜΑ(!!!!), στέλλει τήν άμυνα ή τήν επίθεση ή τήν κατάδοση, παράδοση, αφύπνιση, σύγχυση, αίρεση, πλάνη, αλήθεια καί ούτω καθ’ εξής πρός τά αντίπαλα στατεύματα καί υπέρ τών όμορων δυνάμεων οίες καί εάν εισίν αυτές!… Αυτό είναι Ασυνείδητον καί Ασυναίσθητον διά τούς πλείστους Ναυτικόν Δίκαιον!!!!….

Τά ισχυρότερα σήματα είναι οί Προσευχές τών Αγίων καί δή τών έν αγνοία τών Αγίων οίτινες θεωρούν εαυτούς βέβαιος έν Κολλάσει!… Διότι σ’ αυτές τίς περιστάσεις τό Σήμα είναι Καθαρόν καί είναι τό [Απ]αγορευμένον Δίκαιον, συνειδητοποίησε σωστά τήν λέξη απαγορευμένον ήτοι από=έξω από τήν αγορά = μάζα = όχλον καί οχλαγωγίαν τής αμαρτωλής κομσικής κοινωνίας!….!…….!……..!

Έπειτα ακολουθούν άλλα Σήματα αγαθά προσευχικά ασπούμε καί κακά μαγικά ασπούμε, ουδέτερα καί ανάμεικτα….!

Η Καθ’ Αρή τή Καρδ+ία Πρός+ευχή ταχυ+δρομομεταβαίνει γρηγορότερα από τό κάθετι καί πάσα άλλη καί άλλης μορφής ακάθαρτη ή ολιγότερον καθ’ αρή Φωτοδεσμομηχανική Συνεξάρτηση Ανάρτησις!…

Εσείς ψάχνετε χρονοταξειδιώτες, μή έμπνευση μιμητική τού σατανά από σφετερισμόν Τού Απόλυτου Χρονοταξειδιώτη Θεού ήτοι Υιού Τριαδικού Θεού έν σαρκί Ιησού Χριστού!…

Χρονοταξειδιώτης ώς Πρώτιστη έννοια σημαίνει αυτός όπου ταξειδεύει έν χρόνω, εντός τού χρόνου ήτοι ζή έν χρόνω ήτοι ζή έν κλίμα συμπαντικόν χρόνου, ύστερα ψάξετε εάν δύναται νά υπαγαινοέρχεται εμπρός καί οπίσω, σέ παρελθόν καί μέλλον! Δώσαμε καί αυτόν τόν ορισμόν!…

Ό χρόνος είναι συγκεκριμμένος καί Μεταβαίνει ή καί κατά κάποιον τρόπον συνάμα ή τρόπον τινάν, ασπούμε, αυτομεταβαίνει! Αυτόν σημαίνει ότι ό χρόνος τού παρελθόντος αποθαίνει διά νά γεννηθεί ό χρόνος τού παρόντος, άρα τέ δέν υπάρχει χρόνος τού παρελθόντος!…/ Μετέβη πάντοτε είς τό Παρόν!… καί είναι παρόν!…

Εκείνον όπου μπορείς νά υποστηρίξεις είναι ότι συμμεταβαίνει όλη τήν Ιστορία τού από όλον τό παρελθόν είς τό κάθε στιγμιαίον παρόν!… Τό μέλλον είναι η προέκταση τού η οποία δέν έχει γεννηθεί αλλά γεννάται όταν αποθαίνει τό προηγούμενον παρόν μέ όλον τό προηγούμενον παρελθόν μέσα είς τήν επόμενη στιγμή παρόντος!… Ό Χρόνος δέν προφθάνει όλη τήν έκταση τού διότι δέν είναι άπειρος. Διά νά προλαμβαίνεις όλην τήν οίαν έκτασιν πρέπει νά τρέχεις-ταχυδρομείσαι μέ άπειρη ταχύτητα, ό χρόνος γνωρίζουμε ότι δέν είναι άπειρη ταχύτητα επειδή μετράται, φεύγει καί φέρει στιγμυότυπα, ενώ συνάμα παρέρχεται!… Τό μεγαλύτερον τεκμήριον είναι ότι η μοναδική ταχύτητα όπου είναι άπειρη είναι η άπειρη καί οία υπεράπειρη ταχύτητα καί αυτή καλείται Άχρονη Ταχύτητα, συνεπώς, ό Χρόνος είναι Χρονική Ταχύτητα ήτοι καί τουτέστιν μή Άχρονη-Άπειρη Ταχύτητα!… Εάν ό Χρόνος ήταν άπειρη ταχύτητα τότε εμείς καί τό κάθετι εντός τού θά ήταν άπειρον, ενώ εμείς καί τά άλλα εντός τού είναι θνητά καί ανακυκλώσιμα!

Η ανακύκλωση είναι η μεταμόρφωση καί επαναφορά τών διαφόρων ενεργειών είτε είναι 4 είτε 104 είτε 104 επτακισεκατομμύρια, δέν κάνει-μεταβαίνει είς καμμία διαφορά σέ αυτόν όπου υποστηρίζουμε. Ό Χρόνος είναι ανακύκλωση διότι είναι ενέργεια, ώστε διά νά είναι παρόν νά πρέπει νά μεταφέρει καί μεταμορφώσει τήν ενέργεια τού παρελθόντος σέ παρόν, όπως η αιολική ή υδατική ενέργεια μεταφέρεται καί μεταμορφώνεται σέ ηλεκτρική καί αυτή είς τίς άλλες δύο καί άλλως πώς χαοτικώς-φαινομενικώς χαοτικώς!…

Ό Υιός Τού Θεού εγεννήθην έν σαρκί νυδήν Παρθένου Μαρίας ήτοι Εις ήλθην έν χρόνω έξ’ Αχρονίας!… Πάτησε φρένα είς τήν Άπειρη Ταχύτητα καί από Άχρονος ταχυδρομομετέβαινε μέ χρονική ταχύτητα!… Έγινε δηλαδή από Αχρονοταξειδιώτης σέ Χρονοταξειδιώτη διά νά μάς διδάξει τόν Άχρονον Άπειρον Αναλλοίωτον Άθνητον Αγέννητον Προζωντανόν Νόμον πρό πάντων όλων τών αιώνων τού χρόνου ήτοι έν Άχρονω Αιώνι όν δέν γεννάται καί δέν αποθαίνει αλλά ΖΗ ΑΠΕΙΡΟΑΧΡΟΝΟΕΚΤΟΤΕΣ!

Τριαδικός Θεός ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

25 Μαρτίου…. 1821 μ.Χ….

Αυταπάρνηση….

Γιά ποίον;… τό έκαμαν γιά τά παιδιά τούς, γιά τήν τιμήν τούς, γιά νά πλύνουν τό αίμα τών εξευτελισμών καί θανάτων τούς….

Δέν φοβήθηκαν τό Ναυτικόν Ψευδοδίκαιον, έφτειαξαν τό ιδικόν τούς Ναυτικόν Δίκαιον χωρίς νά τό συνειδητοποιούν καί συναισθάνονται κάν, ώσπου τούς κολάκεψαν οί εκφοβισμένοι πολιτικοί καί τό άφησαν, έγιναν Ριψασπίδες χωρίς κάν νά τό συνειδητοποιήσουν! Αυτόν εννοούσε ό ναυτικός ψευδοδίκαιος Κκίσσινγκερ όταν έλεγε μεταξύ άλλων νά κάνουμε τούς Έλληνες νά μήν ξέρουν πότε μπορούν νά νικήσουν-ταξειδεύσουν στήν ιδική τούς Ελευθερία καί όχι τήν συνσκευασμένη περιτυλιγμένη σέ δάνεια καί δεσμούς Γόρδιους! Πώς γίνεται; Πρώτα αντιληφθείτε αυτά καί σύν τώ χρόνω θά σάς τεκμηριώσω πώς, κάποια τά έχω ειπεί καί παλαιότερα!…

Τώρα παρακολουθείστε Ναυτικόν Δίκαιον Βλαδίμηρου Πούτιν:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post