Τί μού είπε πρώην τραπεζήτης τής μακαρίτισσας τής Λαϊκής Τράπεζας διά τή διαγραφή τού παγκόσμιου χρέους…..

Τί μού είπε πρώην τραπεζήτης τής μακαρίτισσας τής Λαϊκής Τράπεζας διά τή διαγραφή τού παγκόσμιου χρέους…..

Συναντήθηκα μέ τόν Κυριάκο…. έναν φιλοσοφημένον τραπεζίτη μία ημέρα πρίν δύο μήνες περίπου έξω από μία κλινική…. Ανταλλάξαμε ευχές καί ένας ός συνόδευε μαζύν μού τόν ερώτησε: «τί θά γίνει μέ τά χρέη τώρα μέ τόν κορωνοϊόν;»…..

Ό Κυριάκος ήταν βιαστικός αλλά κοντοστάθηκε…. Μού είπε, δέν σού έστειλα εκείνα τά έγγραφα;…. Ποία έγγραφα τού λέγω; Ούμ, πρέπει νά ξέχασα, λογάριαζα νά σού τά στείλω…. Περί τίνος πρόκειται τού λέγω;….

Μού είπε: «όλα τά κράτη έχουν καταθέσει χρήματα εγγύησης τών κρατών τούς είς τήν παγκόσμια τράπεζα σέ περίπτωση ανάγκης, αυτά τά χρεόγραφα (ή όπως άλλως πώς μού τά είπε π.χ. ομόλογα, δέν παίζει ρόλον η λέξη) έχουν μεγάλη ισχύν καί βλέπω ότι θά οδηγηθούμε πρός τά εκεί, θά χρησιμοποιηθούν διά απογραφή τών δαινείων»…. Πρέπει νά φύγω μού είπε βιαστικός, επικοινώνα μαζύν μού νά σού τά στείλω καί νά σού εξηγήσω….

Επ’ ευκαιρίας σχετικού άρθρου είς τά Κατοχικά Νέα από συνερευνητή, διά απογραφή κρατικών χρεών από τήν παγκόσμια τράπεζα, τό θυμήθηκα….. https://katohika.gr/diethni/pagkosmia-trapeza-chreiazetai-pagkosmia-diagrafi-chreous-i-pandimia-tou-koronoiou-odigei-se-akraia-ftocheia/

Καί κάνω κάποιες σκέψεις…..

Πρώτον, από παλαιά έλεγα ότι ίσως επιχειρήσουν νά μάς διαγράψουν τά χρέη μέ αντάλλαγμα τό χάραγμα…. Ή εμβόλιον μέ εμφύτευμα χαράγματος ή λέϊζερ τώρα…. Συνεπώς προσοχήν νά τό έχετε υπόψιν….

Δεύτερον, άν δέν μέ απατά η μνήμη μού σ’ αυτήν τήν εγγύηση μέσω τής παγκόσμιας τράπεζας εμπλέκεται κάπως ό Ο.Η.Ε….. Οί παγκόσμιοι οργανισμοί καί εγγυήσεις τής Παλαιάς ήτοι Νύν Τάξης Πραγμάτων είναι εμπόδια είς τίς προσδοκούμενες επιβολές τής Νέας Αταξίας Απραγμάτων…. Πρέπει νά εξεπαστρεύουν μέ τινές πρόνοιες, όρους, νόμους, όπου εμείς δέν διαθέτουμε ανά χείρας, ούτως ώστε νά εκλειανθεί τό έδαφος διά τήν εφαρμογή τής χαλασματικής αταξίας τούς….

Πρώτον καί κύριον νά μήν διαθέτουν χρήματα τά κράτη σέ τράπεζα διεθνή καί εκτός τής χώρας τούς. Δεύτερον, νά μήν διαθέτουν τά κράτη χρήματα τά οποία νά μήν μπορούν νά αγγίξουν. Τρίτον, νά περιεξοδεύσουν = καταρρίψουν τά χρήματα τών κρατών τής παγκόσμιας τράπεζας πέρα δώθε μέ διάφορους μηχανισμούς καί νά τά «φάνε» όπως γνωρίζουν καί όπως έκαμαν μέ τήν Ελλάδα, τήν Κύπρο είς τό «κούρεμα καταθέσεων» καί σ’ άλλες περιπτώσεις άλλων χωρών όπως η Αργεντινή καί άλλες χώρες καί όπως έκαναν σέ περιπτώσεις όπου δέν περιήλθεν είς τήν αντίληψιν μάς….. Νά αφήσουν δηλαδή τίς χώρες γυμνές από κάθε εχέγγυον….

Είπαμε άμα σού κάνουν δώρα είναι δηλητηριασμένα…. Αλλά ουσιαστικά, αφού χρεοκόπησαν εντέχνως τά κράτη καί τούς πολίτες πρίν τόν κορωνοϊόν καί πλήρως άμα τόν κορωνοϊόν «τρώνε» τά κρατικά εχέγγυα όλων τών χωρών…., σύν τών άλλων βεβαίως όπου προωθούν…. Εφαρμόζουν πλήρην αποδυνάμωση ημών καί τών κρατών μάς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post