Τί ἀπέγιναν τὰ 10.000.000$ διὰ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν. Ὑόρκης;

Τί ἀπέγιναν τὰ 10.000.000$ διὰ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν. Ὑόρκης;

Βρίθει τὸ διαδίκτυον ἤδη ἐπὶ πολλοὺς μῆνας μὲ δημοσιεύματα, ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὴν οἰκονομικὴν διαχείρισιν τῶν χρημάτων διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ν. Ὑόρκης. Μὲ μεγάλη ἐπιφύλαξιν καὶ ἀναμένοντες ἐπισήμους τοποθετήσεις ἐπὶ τοῦ ζητήματος δημοσιεύομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον, ὡς ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα dimepenews.com τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Καὶ ἐνῷ οἱ ἐξελίξεις μὲ βάση τοῦ οὐκρανικὸ εἶναι καταιγιστικές, ἐπίκαιρο εἶναι ἄρθρο ποὺ ἀναφέρει πὼς τὸ Φανάρι καὶ προσωπικὰ ὁ Βαρθολομαῖος προχώρησε στὴν «πολυδιάσπαση» τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀφοῦ ἔπεσε θῦμα τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ΥΠΕΞ της τὸν Πομπέο ὡς ὑπεύθυνος τῶν 10.000.000 δολλαρίων ποὺ προορίζονταν γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ὀρθόδοξου Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου στὴ Νέα Ὑόρκη… Προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὰ ἀπαραίτητα ἀποτελέσματα στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ ἀποκόψουν ὅσο τὸ δυνατὸν τοὺς πολιτιστικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῆς Νοτιοανατολικῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ρωσίας, οἱ ΗΠΑ ἄρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, ὅπως ἀκρι­­βῶς συνήθως συνεργάζονται μέ… μικροὺς πολιτικοὺς τῶν χωρῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου…

Στὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου 2018, ὁ Mike Pompeo πρα­γματοποίησε συνάντηση μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀμερικανικῆς-οὐκρανικῆς ἐπισκοπῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, Δημήτριο Τρακατέλλη. Στὴ συν­άντηση, ὁ Mike Pompeo ἀνέφερε ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἀπουσίας μεγάλου ποσοῦ (περίπου 10 ἑκατομμύρια δολλάρια) ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ Νέα Ὑόρκη τὸ 2017-2018. Ὁ Mike Pompeo σημείωσε ξεχωριστὰ γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ὅτι τὸ Γραφεῖο τῶν Εἰσαγγελέων τῶν ΗΠΑ διαθέτει ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀπόσυρση αὐτῶν τῶν κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικὸ μὲ ἐντολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου…

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν «ἀμερικανικὴ ἁβρότητα» καὶ τὰ «κλειστὰ μάτια», ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαῖος ἐνήργησε μὲ ἐπιταχυνόμενο τρόπο πρὸς ὄφελος τοῦ Filaret-Denisenko. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἔστειλε δύο ἐξάρχους, γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν κατασκευὴ μιᾶς τοπικῆς ἀνεξάρτητης ἐκκλησίας καὶ οἱ δύο ἔξαρχοι κλήθηκαν νὰ προετοιμάσουν τὸ δρόμο γιὰ τὴν Αὐτοκεφαλία… Οἱ πιὸ ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ προσωπικότητες τῶν ἐξάρχων. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δανιὴλ τῆς Παμφυλίας ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἱλαρίωνας τοῦ Ἔντμοντον ἀπὸ τὸν Καναδά.

Πρῶτον, τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δανιὴλ τῆς Παμφυλίας (Vladimir Zelinsky) ὅσο καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἱλαρίωνας τοῦ Ἔντμοντον (Roman Nikolayevich Rudnik) γεννήθηκαν στὴ Δυτικὴ Οὐκρανία, στὸ κέντρο τῶν Bandera, Dontsova καὶ Shukhevych.

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἱλαρίωνας γεννήθηκε στὶς 14 Φεβρουαρίου 1972 στὴ Λβίβ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δανιὴλ γεννήθηκε στὶς 28 Σεπτεμβρίου 1972 στὸ Ivano-Frankivsk. Τὸ Ivano-Frankivsk θεωρήθηκε ἀνέκαθεν ὡς τὸ πιὸ ἐπαπειλούμενο ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπη ἰδεολογία Bandera στὴν Οὐκρανία. Τώρα, βέβαια, ὅλα ἔχουν ἤδη ἀμαυρωθεῖ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δανιὴλ πέρασε τὴν παιδική του ἡλικία στὴν περιοχὴ Bucha, Ternopil. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993, εἰσῆλθε στὸ πρῶτο ἔτος τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος Ivano-Frankivsk, καὶ στὴ συνέχεια τὸ 1996, γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ἐκπαίδευσή του, ἔφυγε γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου σπούδασε στὸ Καθολικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀμερικῆς ἐπίσης στὴ Δομινικανὴ Ἑστία Σπουδῶν στὴν Οὐάσινγκτον… Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2006, ὁ Daniel Pamphyli διορίστηκε ἀξιωματικὸς τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ (Σῶμα τῶν Chaplains)…».

orthodoxostypos.gr

Share this post