Τα επίπεδα ραδιενέργειας στον αντιδραστήρα #Chernobyl αυξήθηκαν απότομα τις τελευταίες ώρες από 3200 nSv/h σε 65.500 nSv/h #UkraineInvasion

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στον αντιδραστήρα #Chernobyl αυξήθηκαν απότομα τις τελευταίες ώρες από 3200 nSv/h σε 65.500 nSv/h #UkraineInvasion

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στον αντιδραστήρα #Chernobyl αυξήθηκαν απότομα τις τελευταίες ώρες από 3200 nSv/h σε 65.500 nSv/h #UkraineInvasion

Share this post