Τρομερό (10.2021 Φεβρουαρίου) Η PLA εκτοξεύει πυραύλους για να προειδοποιήσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που πλέουν κοντά στο νησί της Κίνας

Τρομερό (10.2021 Φεβρουαρίου) Η PLA εκτοξεύει πυραύλους για να προειδοποιήσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που πλέουν κοντά στο νησί της Κίνας

Τρομερό (10.2021 Φεβρουαρίου) Η PLA εκτοξεύει πυραύλους για να προειδοποιήσει τα

αμερικανικά πολεμικά πλοία που πλέουν κοντά στο νησί της Κίνας

 

Military News
ΑΠΟΔΟΣΗ : Corfiatiko.blogspot.com

Share this post