Τό νά μπορεί νά μέ σκοτώσει ή νά μέ σώσει ό «άλλος» όποτε θέλει δέν είναι ελευθερία καί ασφάλεια…

Τό νά μπορεί νά μέ σκοτώσει ή νά μέ σώσει ό «άλλος» όποτε θέλει δέν είναι ελευθερία καί ασφάλεια…

Τό νά μπορεί νά μέ σκοτώσει ή νά μέ σώσει ό «άλλος» όποτε θέλει δέν είναι ελευθερία καί ασφάλεια…

Είναι περίεργον ζώον ό εμβολιασμένος από περίεργα πειράματα…

Μπορεί μέσα τού ν’ ανάψουν τζιάμμερ ή καρκίνους… Νά τόν σώσουν ή νά τόν σκοτώσουν από τόν πόλεμο, τήν ασθένεια, τήν πανδημία που έπεται…

Είναι προϊόν καί άμα τόν σώσουν λόγω εμβολίου θά τού ειπούν μέ ποίον δικαίωμα έχεις δικαιώματα αφού σώθηκες από τήν μετάλλαξη που σού κάναμε ανά ώρα ώστε νά μήν σέ προλαβαίνει ό θάνατος τών μεταλλάξεων ανά ώρα…

Μεταλλάσσεται η ασθένεια μεταλλάσσεται καί ό ασθενής σέ τέτοιον ώστε νά μήν τόν βλάπτει η ασθένεια…

Η μαγκούστα έχει ανοσία είς τό δηλητήριον τού όφι, ουρακοτάγκος σέ υπεροξυκά φύλλα καί ούτω καθεξής…

Οπόταν άμα ανάβουν τές συχνότητες τού δηλητηρίου τού όφι όσους θέλουν θά τούς μεταλλάσσουν σέ σώματα όφεις μέ συχνότητες. Ύστερα άμα ρίξουν επιδημία υπεροξυκών φύλλων θά σέ κάνουν ουρακοτάγκον που θά έχει προανοσία… Θά είσαι ενδιαφέρον….

Είς τούς άλλους τούς ανεμβολίαστους θά λένε είδατε, εάν είχατε εμβολιαστεί μέ ηλεκτροβιολογικά μικροψήγματα… δέν θά είχατε κανέναν πρόβλημα…

Ό τρελλός θεωρεί τρελλούς όσους βλέπουν τήν τρέλλα που έρχεται καί που ούτε διανοείται καί όταν έρθει επιμένει λόγω υποσυνείδητης τυποποίησης ότι ό προειδοποιητής είναι τρελλός, δέν είπε ποτέ αυτά οπού επαληθεύτηκαν καί δέν έγιναν τά πράγματα όπως τά είπε, ούτε συμβαίνει τίποτε παράξενο…

Αυτός που κοιμάται είναι τρελλότερος από αυτόν που πυγμαχεί στά τυφλά μέσα στά σκοτεινά… τούς αθώρητους ή θωρητούς εχθρούς…

Ό κοιμισμένος είναι ό εχθρός τού ευατού τού, ό εχθρός τής ψυχής τού, ό εχθρός τής ανθρωπότητος, ό εχθρός τού Σύμπαντος… καί ό φίλος τού εχθρού τού…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post