Τό παγκόσμιον πραξικόπημα-[παγκόσμιου οικονομικού-μαμωνά συνεδρίου] έγινε καί κάποιοι λένε ότι τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών-[διάρρευση από Ρώσσους Ουκρανίας πρίν 200 έτη] είναι ψευδεπίγραφα, δείτε τί Κυριολεκτικά σημαίνει στρατιωτικός νόμος…

Τό παγκόσμιον πραξικόπημα-[παγκόσμιου οικονομικού-μαμωνά συνεδρίου] έγινε καί κάποιοι λένε ότι τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών-[διάρρευση από Ρώσσους Ουκρανίας πρίν 200 έτη] είναι ψευδεπίγραφα, δείτε τί Κυριολεκτικά σημαίνει στρατιωτικός νόμος…

Τό παγκόσμιον πραξικόπημα-[παγκόσμιου οικονομικού-μαμωνά συνεδρίου] έγινε καί κάποιοι λένε ότι τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών-[διάρρευση από Ρώσσους Ουκρανίας πρίν 200 έτη] είναι ψευδεπίγραφα, δείτε τί Κυριολεκτικά σημαίνει στρατιωτικός νόμος…

Τό σχόλιον μού είς τό άρθρον διά τήν πρόταση τής υπουργού άμυνας τής Ολλανδίας νά καταργηθούν οί εθνικοί στρατοί καί νά γίνει εβροεβραιονατοϊκός στρατός, σημαίνει τήν κατάργηση τών εθνών καί κάθε δύναμις έθνους, ώστε νά είναι η διάλυση τούς άνευ οίας αντίστασης.

Όταν όμως ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός έλεγε τό έθνος μάς θά μεγαλώσει, εννοούσε τό Χριστιανικόν Έθνος καί πρόσθεσα πρίν πολλά έτη ότι έως τότε έθνη δέν θά υπάρχουν θά τά έχουν διαλύσει, οί ανθρώποι θά διχαστούν καί θά επανέλθει τό Έθνος Τού Πατρός τού έν τοίς ουρανοίς…

Τό σχόλιον είς τό άρθρον αυτόν:

https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/enosi-straton-zitisan-sto-ntavos-se-defteri-moira-ta-ethnika-synora-erchetai-tyfonas/

είναι:

«τό ξέρετε όλοι βεβαίως, ότι ό,τι λέγει ό καθένας τού είπαν νά τό πεί. πώς τό συμπεραίνουμε εκτός τών άλλων; πώς είναι δυνατόν νά ειπώνοντε όλα τά αντιανθρώπινα καί Αντιχριστιανικά ζητηματα από διαφορετικούς ανθρώπους καί νά μήν έμεινε ένα ζήτημα απρόβλητο ή ένας από αυτούς νά μήν έθιξε τό ίδιο ζήτημα μέ κάποιον άλλον; συνεπώς, υπάρχει προσυνεννόηση διαλόγων θεάτρου… τό πραξικόπημα που αναφέρουν στά πρωτόκολλα σιών, είναι εδώ καί τό κυριότερον μέρος σ’ έναν πραξικόπημα είναι νά κλέψεις καί σφετεριστείς τόν στρατόν τού άλλου. ό στρατός συνήθως είναι ένας ηλίθιος που υπακούει σέ όποιον τού πούν οί εκάστοτε ανώτεροι ότι διατάσσει, χαχαχα, θυμάστε όταν σάς έλεγα ότι λόγω πατριωτισμού καί όχι τ’ αντίστροφο, ούτε τό απόνυχον μού δέν θυσιάζω γιά μία δήθεν “πατρίδα”. όταν ό πόλεμος είναι στημένος τότε ό ηρωισμός σού είναι χαμένος μαζύν καί εσύ. Τώρα άν θά πολεμήσω επειδή ό εχθρός είναι μερικά μέτρα μακρυά μού γιά τήν οικογένεια μού και γιά ανθρώπους που προσωπικά πιστεύω ότι αξίζει νά πολεμήσω, αυτό είναι άλλο θέμα…»

Προσθέτω όμως καί τά εξής διά τό τί σημαίνει Στρατιωτικός Νόμος-[έτι χειρότερον ή καλύτερον αναλόγως τής χρήσης από τόν ανώτερον άρχοντα, όπως δηλαδή καί είς όλα τά πολιτεύματα είτε οί ανώτεροι άρχοντες είναι ένας είτε πολλοί]:

Εάν σέ διατάξουν επιφυλακή 24 τό 24ώρον διά 10 έτη δέν μπορείς νά διαμαρτυρηθείς καί εάν τό κάνεις υπόκεισαι σέ στρατοδικείον όπου μπορεί νά αποφέρει τυφεκισμόν. Αναλογιστείτε αυτόν μέ όσα δηλώνει η Αποκάλυψη είς τά κεφ΄. 12-13 διά τήν εκτέλεση όσων αρνηθούν τό χάραγμα, όπου μπορεί «κάλλιστα» νά είναι στρατιωτική επείγουσα διαταγή παγκόσμια ή τής ΝΑΤΟΕΒΡΟΠΑΜΕΡΙΚΟΚΑΝΑΔΟΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ δήθεν ή όντως διά επιφυλακή έναντι Ρωσσίας καί Κίνας καί ή/και άλλων…

Εάν μεταφέρεις κεκλεισμένα κιβώτια π.χ. σέ πλοία απαγορεύεται νά τά ανοίγεις όπως καί τους διπλωμματικους σάκκους, έστω καί εάν μέσα περιέχουν ναρκωτικά όπως έκαναν οί Τούρκοι είς τήν Μάλτα μέ συνεννόηση μέ τίς εκεί μαφιόζικες αρχές, νά περιέχει βόμβες, χυμικές βόμβες, βιολογικές βόμβες, όπλα καί ωρολογιακές ή ηλεκτρονικοελεγχόμενες βόβμες ώστε νά ανατινάξουν τόν ίδιον στρατόν όπου μεταφέρει μέ ευλάβεια αυτά τά κασόνια ή σάκκους, τάδ’ έφη στρατός!

Η εκεχειρεία είς τήν Κύπρον, όπου μέ ευλάβεια τήρησε ό Ελληνικός Στρατός καί ό Ελληνοκυπριακός Στρατός, ενώ η διαταγή είς τούς Τούρκους εισβολείς ήταν η προκεχώρηση καί είς τούς Έλληνες παύσατε πύρ καί υποχωρείστε, είναι τραντακτόν παράδειγμα στρατιωτικής ιεραρχικής Ηλιθιομάρας-[μάρα = κατάρα καί βλακεία ταυτόχρονα]…

Μέ τήν ψευδοεκχειρεία έγινε τό αληθινόν πραξικόπημα του ΝΑΤΟ-ΕΒΡΟΠΑ-ΧΙΣΡΑΗΛΙΝΑ εναντίον τών Ελλήνων, διότι οί Τούρκοι είς τήν πρώτην εισβολήν είς τήν Κύπρον ηττήθηκαν ολεθριτικώς καί ό τότε πρωθυπουργός τής Τουρκίας ωρύετο είς τόν Κισς-ιν-γκερ-[kiss in ger-man-y-money=rothchld = ερυθρά ασπίσα in ger man y γλώσσα, χαχαχα καί ό κκις ιν γκερ “γερμανό”φυλος χαζζ άρος,όπως φυλάει τό χέρι τού καί ό Πάπας καί χαζζ = χατς, χαστ, χασς, χάττ-hat-pizza=πιτσά = χατσάρος-χασσάρος-χαττάρος=χαττάς = κακόν καί χάστας χαζός καί χ+αττάς = πατέρας καί χασσάρος = χ.ασσύριος; τροφή διά σκέψη, ποίοι τέλος πάντων είναι, σημείωση οί ασσύριοι Ελληνογενείς καί οί Καυκα.σιο.φυλές(καυκί + καυκάς ελληνοκυπριαστί ό καυγάς) επίσης ελληνικές]ότι δέν ήταν οί καταστάσεις όπως τού τίς υποσχέθηκε. Ό σατανικός χαζζαροβραιός τού είπε πήγαινε καί δεύτερη φορά καί θά είναι όλα μέλι γάλα, ό Ετζιεβήντ αρνείτο αλλά έν τέλει πήγε καί ό ίδιος διηγήθηκε επισήμως πώς νίκησαν είς τήν Κύπρον, μέ δώρον μία ελληνική λέξη, τήν εκεχειρεία τών Ελλήνων διά νά τρέξουν είς τούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ειρωνεία ότι τούς προσφέρουμε εμείς τά όπλα νά μάς σαρκοτρώνε οί σατανοβρεοι καί σία τούς…

Ένας μή εθνικός στρατός ός δέν θά είναι ούτε κάν πολυεθνικός αλλά Αντίχριστος Κρατικός θά πολεμάει ποίους; Μά αυτούς όπου πάντοτε πολεμούσε, τούς ανθρώπους, μαζύν όλος ό στρατός όλους τούς ανθρώπους καί τούς ίδιους τούς στρατιώτες κατά καιρούς καί κατόπιν νίκης, τάδ’ έφη έναν νόημα τού συμβόλου ουροβόρος όφις, τώρα γνωρίζεις, μήν προσποιείσαι τόν ονειροπαρμένον εβροπαϊστονατοεξελιγμένον ός δέν γνωρίζει τί σημαίνει αυτόν…

Ένας στρατός = έναν κράτος = μία δικτατορία = ένας δικτάτωρ = μία γνώμη καί όστις διαφωνεί εκτέλεση μέ άμεση σύγκλιση στρατιωτικού δικαστηρίου!… Αυτά όμως συγκλίνουν καί μέ όσους υποστηρίζουν έναν στρατόν καί έναν ηλεκτρονικόν χρήμαν είς τό Live Life Claim = Evil File-[χάραγμα] Claim-[απαίτηση καί τό συγκρίνουν καί μέ φρουρά εξωγήινων, χαχαχα] ήτοι απαίτηση νά φακελωθεί είς τό κακόν, διά τού QFS = Quantum Financial-[World Economic-Financial-μαμωνά] System, δηλαδή από μόνοι τούς εξαπατημένοι από άλλους, σατανά καί τής βλακείας τούς, κάνουν Evil File Claim αναγραμματιστί ώς Live Life Claim επειδή τούς προσφέρουν ώς έλκυση μία γνώση εναντίον τών τραπεζών μέχρι τινός βαθμού όπου ύστερα μπορεί νά δυναμώσει εσκεμμένα καί από τά Δικαστήρια, ώστε νά κάνει τούς ανθρώπους νά νομίζουν τό QFS δέν είναι οί πλουτοκράτες όπου άλλαξαν όπως ό Μανωλιός-[διεθνείς τραπεζίτες] καί φόρεσαν τά ρούχα τούς αλλιώς, αυτά διότι είναι λεγχθέν ότι πολλοί θά πλανηθούν, εί δυνατόν καί οί εκλεκτοί μού είπε Ό Γλυκοπνεύματος καί συνταυτοχρόνως Πικροπνεύματος Ιησούς Χριστός!

Ένωση στρατών σημαίνει παγκόσμια πραξικοπηματική αμαρτία τής νέας τάξης πραγμάτων = one marshal-new world-order…. Γνωρίζετε ότι τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών γράφουν ότι ήδη πρίν 200 έτη καί πρίν τήν διέρρευση κάποια έτη ίσως καί αιώνες, εννοείται, ήλεγχαν, τήν Κίνα!

Πώς[;], μέσω τού διεθνούς ταχυδρομείου καί τών σχέσεων εμπορίου-μασσωνίας άτυπης καί τυπικής καί κάθε είδους καί ονόματος όπου διακινούσε όλον τό εμπόριον ήλεγχαν, Αμερική, Ευρώπη, Κίνα, Ινδία καί άλλες χώρες είτε ήσαν αποικίες είτε άτυπες αποικίες μέσω δύναμης, ισχύος, απειλής, εμπορίου-εμπορείου καί ταχυδρομείου, τό πώς τό ανάλυσα αρκετά αλλά όχι πλήρως σέ άλλα άρθρα καί είχα-έχω τούς λόγους μού ή επειδή χρειάζεται νά έχετε άλλες γνώσεις διά νά ενώσετε τά κέρματα όλης τής δράσης τούς…

Τό σύνθημα build back better είναι η επανεκκίνηση-great re.set = γιγαντιαίας-μεγίστη επαναπροσδιόριση-επανατοποθέτηση πραγμάτων = νέα τάξη πραγμάτων = μασσώνων/τεκτόνων/κτιστών/builders οικοδόμημα καί ναός σολωμόντος καί Αντίχριστος τής παγκόσμιας builder burg-πόλης=π.όλης-π.όλου-πόλου/πολαρίου/πουλαριού όπου πωλείται… καί πωλεί = π.ώλει έξ ώλης καί προ.ώλης έλεγαν οί Αρχαίοι Αθηναίοι ήτοι πάσα ασέλγεια, αδικία, ασωτία, ανωμαλία, ακολασία καί ολετήρ-ωλετήρ-allετήρ…all+έτη+ρ… εί η άλωση-[ίδια ρίζα μέ τό ολετήρ-αλετήρ-αλέτριον κ.α..]…  buil-der = bulli-der = bulling = βουλή καί βούλ-ταύρος-bull-βούς-[βουϊζει-voice = vo.ice. μπήλτερ = βήλ-τερ = θεός Βήλ Βαβυλώνος, προσπαθήστε νά αντιιληφθείτε πώς μία λέξη γεννάει τήν άλλη, όπως τό νά τρώς επί τόπου τά σύκα άλλου έκανε τήν λέξη συκοφάντης = κλέπτης καί η συκοφαντεία = άδικη κατηγορία ενώ κυριολεκτικώς σημαίνει βρώση μέ σύκα… Αλλά η συκέα, τό φύλλον τής κάλυψε τό φύλον τής πρώτης αμαρτίας-[τό φύλον από τό φύλλον καί τό φύλλον από τό φύλον, διότι τό φύλον = είδος σχήματος καί άλλων ιδιοτήτων όπως καί τό φύλλον]. Τά φύλλα καλύπτουν τήν γύμνια τών κλάδων όχι μόνων τών Αδάμαντου καί Εύας, τά φύλλα είναι ενδυμασία εκτός από είσοδος αναπνοής, είναι τρίχες τών κλάδων, είναι καλλονή, είναι μυστικά… Υβριδισμός-ύβρις σημαίνει ν’ αλλάζει είς τά όντα φύλλα καί φύλα ή τά φύλλα τών φύλων καί τά φύλα τών φύλλων!… φύλλο = feel all = fill all… fill law & feel law-[ όπου law από τό λαώ-λαός-λάας-μέταλλον = μετά+άλλον = φ.άλλον = εφ.άλλον]…

Κ’ έναν έσχατον, είς τά πρωτόκολλα τής σατανικής σιών, αναφέρεται ότι: τήν εξουσία θά μάς τήν δώσει η Ευρώπη! Διατί; Γνωρίζουν αυτοί, γνωρίζουμε καί κάποιοι από εμάς, είναι καί θέμα κύρους, γοητείας καί συμβολισμών εκτός από δύναμη. Καί όντως είς τό εφετεινόν παγκόσμιον οικονομικόν συνέδριον φάνηκε ότι την ηγεσία λαμβάνουν πολλοί καί δή Ευρωπαίοι καί όχι αί Η.Π.Α. όπως ήταν πρίν, τυχαίον ότι κατά γράμμα τηρούν τά πρωτόκολλα τού σατανά Αντίχριστου; Είσαστε έτοιμοι; Μήν υποχωρήσετε,,, τά 3,5 από τήν ημέρα τό ΚόβειD[evil]-19 συμπληρώνονται τόν Μάϊον τού 2023 μ.Χ. ύστερα ακολουθούν άλλα 3,5 καί ύστερα άλλα 3,5… ήτοι 2026 μ.Χ. καί 2029+0.5 = Ιούνιον 2030 μ.Χ… καί τά λέμε μέ ευσεσωσμένη ψυχή έν καρδία καθαρά εάν τά καταφέρουμε οί ανάξιοι-[: α) -εάν-άν άξιοι β) άνευ αξίας γ) ανά αξίας]… ΚόβειD[evil]-19-Πόλεμος-Χάραγμα…11-εντεκαετία-ενδεκαετία-έν τόκος ετία-αιτία-τόκος = μαμωνάς-οικονομία=world eco.nomic foru-[καί: for u/you].m = κόσμε μέ οικο.λογία καί νόμον φορώ σού μ.αμωνά-αμωνά-αμμωνά-[καί θάψιμον έν άμμω-γή]… ό έχω ομμάτια βλέψει & αναβλέψει… Κατά παράξενον λόγον-τρόπον λογοτρόπον μετεξέρχονται αληθινά, γλώσσα λανθάσουνα ή εσκεμμένα “λανθάνουσα” ή μυστικίστρια λέγει τήν αλήθειαν καί ό κόραξ μού κράζει έχε υγεία… 

Παναγιώτης Δίας

Share this post