Τὸ Ἵδρυμα Rockefeller ἐνδιαφέρεται ἔντονα γιὰ τὰ ἑλληνικὰ πράγματα!

Τὸ Ἵδρυμα Rockefeller ἐνδιαφέρεται ἔντονα γιὰ τὰ ἑλληνικὰ πράγματα!

Ἡ Ἀριάνα Ροκφέλερ, ἡ ἐγγονὴ τοῦ φιλάνθρωπου David Rockefeller Sr. (Ντέιβιντ Ροκφέλερ), δήλωσε τὴν Τετάρτη ὅτι τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ θὰ συνεχίσει τὴν κληρονομιά του γιὰ συνεχῆ συμμετοχὴ στὰ ἑλληνικὰ θέματα κατὰ τὴ συνάντησή της στὴν Ἀθήνα μὲ τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη. Ἡ κληρονόμος τοῦ Ροκφέλερ ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι ἡ σχέση τῆς οἰκογένειάς της μὲ τὴν Ἑλλάδα χρονολογεῖται ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Ὁ παππούς της, ὁ John D. Rockefeller ὁ νεώτερος, ἐκτιμοῦσε καὶ λάτρευε ὅλα τὰ ἀρχαῖα πράγματα, εἰδικὰ τὴν ἱστορία τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας, τοῦ Περικλῆ καὶ τῆς δημιουργίας τῆς Ἀκρόπολης. Ο David Rockefeller διατήρησε, ἐπίσης, τὴν ἀγάπη τῆς οἰκογένειάς του γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Τὸ 1929, τὸ Ἵδρυμα παρεῖχε τὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς κατασκευῆς τοῦ Μουσείου τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς μαζὶ μὲ ὑποτροφίες γιὰ τὴν ἐκπαίδευση ἀρχαιολόγων. Ἐπιπλέον, τὸ Ἵδρυμα Rockefeller χρηματοδοτοῦσε συνεχεῖς….
ἀνασκαφὲς στὴν Ἀγορὰ κὰθ΄ ὅλη τὴ δεκαετία τοῦ 1930.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησής τους, ἡ Rockefeller ἐδώρισε εἰς τὸν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ ἕναν τόμον τῶν ἀπομνημονεύματων τοῦ παπποῦ τῆς μαζὶ μὲ ἕνα ἀντίγραφο ἀρχείου δωρεᾶς ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Rockefeller τὸ 1949.

Αὐτὸ τὸ κληροδότημα ἔδωσε $ 150.000 στὴν Ἀμερικανικὴ Σχολὴ Κλασικῶν Σπουδῶν γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο ἀνασκαφῶν τοὺς τὴν ἀρχαία Ἀγορά. Τὸ πρωτότυπο ἔγγραφο βρίσκεται στὰ ἀρχεῖα τοῦ Ἱδρύματος Rockefeller στὴ Νέα Ὑόρκη.

Η Ariana Ροκφέλερ ὑπηρετεῖ στὸ διοικητικὸ συμβούλιό του μὴ κερδοσκοπικοῦ ἱδρύματος Τὸ Ταμεῖο David Rockefeller (The David Rockefeller Fund), τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν παππού της, τὸν David Rockefeller, Sr.
greekreporter

orthodoxia-ellhnismos.gr

Share this post