Υψηλόσπουδος ιατρός: τό 70% τών φαρμάκων παράγονται από τήν Φάϊζερ!… Τί άλλον ανήκουστον μού είπε!…

Υψηλόσπουδος ιατρός: τό 70% τών φαρμάκων παράγονται από τήν Φάϊζερ!… Τί άλλον ανήκουστον μού είπε!…

Υψηλόσπουδος ιατρός: τό 70% τών φαρμάκων παράγονται από τήν Φάϊζερ!… Τί άλλον ανήκουστον μού είπε!…

Υψηλόσπουδος ιατρός μέ συμμετοχές καί συμμετοχές, μέ διάφορες υψηλές ειδικότητες, μού είπε ότι τό 70% τών φαρμάκων παράγονται από τήν Pfizer σύν συμμετοχές σέ άλλες παραγωγές μέ θυγατρικές, ριζικές/μετοχικές καί άλλες φαρμακευτικές εταιρείες καί φαρμακοβιολογικά εργαστήρια καί ιδρύματα!…

Καί συνεχίζει κατά λέξει: «άμα ελέγχει τά φάρμακα δέν θά ελέγχει καί τά πετρέλαια;»…

Τί; Τί;… Τού λέγω. Τί εννοείς συνεχίζω…

Μειδίασε καί πρόσθεσε ότι ελέγχει σέ μεγάλον βαθμόν τίς διακινήσεις καί εξορύξεις πετρελαίων, όλα αυτά συνδέονται συνέχισε, αλλά δέν τό ξέρετε!…

Υπονοούσε μεταξύ άλλων ότι εκτός από τήν δύναμη τού χρήματος τής, από θέση ισχύος που έχει μέσω φαρμάκων, μπορεί νά παρεκβιάζει γιά ισχυρή συμμετοχή σέ πετρέλαια, ήτοι μία αμοιβαία μοιρασιά σέ ατραπούς δύναμης, όπως πετρέλεια, φάρμακα,  υψηλές ψιλές καί χονδρές τεχνολογίες, όπλα, πολιτική επιρροή σέ κυβερνήσεις, άλλα λιανικά καί χονδικά εμπόρια, ώς αμοιβαία αλληλοσυμμετοχή καί αύξηση συμμετοχής αναλόγως τών αυξημένων αναπτύξεων καί κερδών ανά έτος καί συνολικής επιρροής πρός επίτευξη τής παγκόσμιας τυραννίας…

Αυτά είναι τά συμπεράσματα μού, μεταξύ αυτών είπε καί άλλα προσωπικά καί μή προσωπικά μυστικά που δέν μπορώ νά δημοσιεύσω, εξάξετε καί εσείς τά ιδικά σάς…

Ό Θεός μαζύν σάς!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post