Χριστιανέ…. επέβαλαν τά εμβόλια στο Ισραήλ γιά νά κόψουν τήν επαφή μέ Τόν Ναόν τής Αναστάσεως, ήδη επαληθεύονται προφυτείες τής Σιβύλλας τής Ερυθραίας, τής Παλαιάς Διαθήκης μαζύ μέ τήν Αποκάλυψη…

Χριστιανέ…. επέβαλαν τά εμβόλια στο Ισραήλ γιά νά κόψουν τήν επαφή μέ Τόν Ναόν τής Αναστάσεως, ήδη επαληθεύονται προφυτείες τής Σιβύλλας τής Ερυθραίας, τής Παλαιάς Διαθήκης μαζύ μέ τήν Αποκάλυψη…

Χριστιανέ…. επέβαλαν τά εμβόλια στο Ισραήλ γιά νά κόψουν τήν επαφή μέ Τόν Ναόν τής Αναστάσεως, ήδη επαληθεύονται προφυτείες τής Σιβύλλας τής Ερυθραίας, τής Παλαιάς Διαθήκης μαζύ μέ τήν Αποκάλυψη…

Χριστιανέ… είς τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών λένε πώς πρέπει νά αφαιρέσουν, απομακρύνουν, ανασύρουν τήν ευλογία από τούς Χριστιανούς. Ρητώς λένε ότι πρέπει νά κάνουν τούς Χριστιανούς νά φύγει Τώ Αγίω Πνεύματι από μέσα τούς. Πόσον εύκολα ξεχνάς, ούτε μία εβδομάδα δέν πέρασε απ’ όταν σού τά έλεγα πρίν γίνει καταναγκαστικός ό εμβολιασμός στό Ισραήλ γιά τίς εξόδους τών ανθρώπων. Καί ώσπου νά τά αναφέρω ήρθαν. Πόσες ημέρες πέρασαν απ’ όταν σού παρουσιάζα καί ανέλυα αυτογραμματιστί τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών γιά τό ότι ΜΑΣ προστατεύει Τώ Αγίω Πνεύματι αλλά αυτοί θέλουν νά τό διώξουν καί ότι παραδέχονται ότι είναι Ό Θεός αλλά δέν Τόν θέλουν…

Διαβάζουμε από τόν https://www.skarlakidis.gr/el/books/proaggeloi/23-2012-09-08-10-51-21.html Διότι, το σημάδι που προφήτευσαν η Σίβυλλα η Ερυθραία και ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος δεν είναι ένα σημάδι του σώματος αλλά ένα «σημάδι της ψυχής».

Διά των λέξεων, λοιπόν, «σημάδι» και «σφραγίς» υποδηλώνεται μία ψυχική σφραγίδα.

Αυτή η σφραγίδα είναι η σφραγίδα του «θηρίου» και έχει την ιδιότητα να αναιρεί την σφραγίδα του Χριστού την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος κατά το Μυστήριο της Βαπτίσεως.

«Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου» είναι η επίκληση του ιερέα κατά το Μυστήριο της Βαπτίσεως.

Η σφραγίδα του «θηρίου» αναιρεί την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και οδηγεί σε οριστική και αμετάκλητη άρνηση του Θεού. Γι’ αυτό, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη, για όλους αυτούς που θα λάβουν το χάραγμα και θα μετανοήσουν, δεν θα υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής.

Αυτός, είναι και ο τελικός σκοπός του Εωσφόρου και των δυνάμεων του σκότους· να οδηγήσουν τις ψυχές των ανθρώπων στην απώλεια.

Όπως κάποτε οι κτηνοτρόφοι σφράγιζαν τα ζώα τους για να εξασφαλίσουν την κυριότητά τους επί αυτών, ομοιοτρόπως και ο Αντίχριστος θα επιχειρήσει να σφραγίσει τους δικούς του για να καταστεί ο ποιμένας μιας μεγάλης ανθρώπινης αγέλης, η οποία θα τον υπακούει τυφλά. Αυτό είναι το αθέατο σχέδιό του· να μεταλλάξει τους ανθρώπους σε άβουλα καταναλωτικά όντα, σε αριθμοποιημένους και ελεγχόμενους σκλάβους, που δεν θα έχουν ελεύθερη βούληση και ευθυκρισία, αλλά θα σκέφτονται και θα ενεργούν με τρόπο αγελαίο.

Και τότε, θα μπορεί να σφραγιστεί μαζικά ολόκληρη η αγέλη.

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται φανερό ότι η προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και ειδικότερα η αναφορά της στην «επίσημη σφραγίδα» του θηρίου, είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post