Όλοι προσκύνημα ρέ στόν τάφον τού Γεώργιου Καραϊσκάκη στό εκκλησάκι τού Συναγωνιστού τού Αγίου Δημητρίου Σαλαμίνος. Υπάρχουν πολλά που δέν ξέρετε γιά τόν Καραϊσκάκη

Όλοι προσκύνημα ρέ στόν τάφον τού Γεώργιου Καραϊσκάκη στό εκκλησάκι τού Συναγωνιστού τού Αγίου Δημητρίου Σαλαμίνος. Υπάρχουν πολλά που δέν ξέρετε γιά τόν Καραϊσκάκη

Όλοι προσκύνημα ρέ στόν τάφον τού Γεώργιου Καραϊσκάκη στό εκκλησάκι τού Συναγωνιστού τού Αγίου Δημητρίου Σαλαμίνος. Υπάρχουν πολλά που δέν ξέρετε γιά τόν Καραϊσκάκη 

Άν θάπτηκε ό νόθος εντός ναού αγίου στρατιώτου τού Δημητρίου, είναι πρόνοια Θεού μάλλον, διά νά μήν είπω μέ βεβαιότητα καθώς Θεός δέν είμαι…

Ό υιός τής καλογραίας θαμμένος μέσα σέ ναόν τής νήσου Σαλαμίνος. Τού σήματος κατατεθέν τής βύθισης τών βαρβάρων από τόν Θρακαία Θεμιστοκλέα… Πόσοι ήρωες συναντόνται ωρέ τούδε; Από τήν αρχαιότητα, έως τόν Άγιον Δημήτριον, έως τόν Γεώργιον Καραϊσκον τόν υιόν τής καλογραίας.

Ό Θεός αγαπάει τούς αγίους καί τά τέκνα έστω καί νόθα καί από καλογραίες…, παραδείγματα πολλά από τήν Παλαιά Διαθήκη διά τούς παράξενους αλλά δίκαιους τρόπους Τού Αγίου Τρισυπόστατου Μοναδικού Αθάνατου Άκτιστου Άπειρου Θεού!

Προσκύνημα είς τόν Άγιον Δημήτριον Σαλαμίνος, προσκύνημα σέ άγιον καί συνήρωα τού Αγίου… Τέρμα τά προσκυνήματα σέ συναυλίες, ξέρω τί σάς λέγω, θέλετε παλλιγγενεσία καί παλιγγενεσία; Θέλετε ανάσταση πατρίδας; Θέλετε αναβίωση κέρατος Χριστιανών καί Ελλήνων τής Σωφροσύνης; Θέλετε Αναλαμπή; Θέλετε κλέος; Έ τί περιμένετε τότε Προσκυνήματα, Προσευχές, Μετάνοιες, Εξομολογίσεις, Αφοβίες όταν φοβάστε μόνον Τόν Θεόν, ισχύεις όταν Λατρεύετε μόνον Τόν Θεόν, αυτά είναι τά όπλα ωρέ, απλά καί ωραία…

Τ’ άλλα αφήστε τά, τά πήρε η σιώνα κορώνα ήρθε νά σκάψει τόν τάφον μάς καί σκάβει τόν ιδικόν τής καί άμα έρθει ώρα αργότερα ή καί τώρα νά «νικήσει» τήν σάρκα ό Αντίχριστον τόν βαθύτερον τάφον τής διά τόν εαυτόν τής θά τόν σκάψει.

Η σιώνα κορώνα ήρθε μέ πολυπαμπρόγραμμα νά σκέψει τόν λάκκον μάς μέσα σέ παγίδες αλλά τήν προώθησε Ό Θεός νά πράξει ωσαύτως διά νά ρίψει τόν εαυτόν τής σέ παγίδα καί από τό ποθούμενον τής διά παγίδα εναντίον μάς, νά μάς αφυπνίσει, νά φύγωμεν από τά συναύλαια παντός ειδούς τού σατανά καί νά ευπροστρέξωμεν είς τά συναύλαια τής Εκκλησίας καί τού δύσκολου Αγώνα οπού έρχεται μέ ηλιγγιώδη ταχύτητα.

Καί αφού τά είπα, θά είπω καί τά γλωσσολογικά μού τά οποία επανείπα… Τ’ ότι Γεώργιος τάφεται έν οίκω Δημητρίου, δέν είναι τυχαίον ούτε ονοματολογικώς, αφού η «θεότητα» τής γής καλείτο Δήμητρα ώς συμβολισμός τής βλάστησης, ήτοι δή+μήτρα καί αλλού γή+μήτρα. Από τήν δήμητρα ό Δημήτριος καί από τήν γήμητρα, τήν γαία, τήν γεω+οργώνω = γεωργία ό Γεώργιος. Καί σ’ αυτόν συντονίζει μία συνχνότητα καί συνιχνότητα Προαιώνιας Τριαδικής Άκτιστης Αληθείας έστω μικρής καί ασήμαντης… έν σχέσει μέ τά άλλα όσα είπαμε…

Νά πάρουμε τά ηνία ξανά μέ επιτυχία…!

Ό Καραϊσκάκης πέρασε πολλές δοκιμασίες, συγχώρεσε τούς γαμβρούς τού όταν εγκατέλειψαν τίς θυγατέρες τού, ενώ μπορούσε νά τούς φονεύει ενώπιον τού στρατεύματος τού όποτε ήθελε επάνω είς τόν θυμόν τού, όπως έκανε μέ φίλους τού ό Μέγας Αλέξανδρος. Συγχώρεσε έναν γίγαντα Αγωνιστή όταν τόν έτρεχε νά τόν σκοτώσει καί όταν τό ερώτησε η φρουρά τού η οποία τόν έτρεχε ξωπίσω γιατί δέν μάς άφησες νά τόν σκοτώσουμε, απάντησε επειδή τέτοια παλλικάρια χρειάζονται είς τόν Αγώνα, αλλά τού είχε καί αγάπη. Ανέκτηκε καί συγχώρησε τούς Κρήτες όταν έκαναν έφοδον μεθυσμένοι νύχτα κατά τών Τούρκων καί επειδή τούς σταμάτησε είς έξ’ αυτών τόν πυροβόλησε καί αργότερα τό εξομολογήθηκε εκεί σέ Μοναστήρι τού Πειραιά. Δοκιμάστηκε μέσα από σκληρές προδοσίες καί κακίες καί άντεξε ώς χρυσός έστω Αγωνιστής μέσα σέ χωνευτήρι. Καί πολλά άλλα… Θά τό ειπώ καί ότι θέλετε ειπέστε, δέν ήθελε ναόν ποδοσφαίρου η ψυχή τού αλλά ναόν Θεού διά τήν σωτηρία τής ψυχής τού καί τής χριστιανικής πατρίδος τού διά τήν οποία αγωνίστηκε καί διά τόν οποίον αντλούσε δύναμη καί ευλογία από τούς Αγίους, αυτά σέ άλλον άρθρον…

Βασιλεύ Ουράνιε Πνεύμα Αληθείας ελθέ καί καθάρισον μέ καί ημάς από πάσης κηλίδος άμεσα καί δυνατά!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post