Όρος των Ελαιών «Ανανέωση του νόμου των 70 χρόνων» Noahic Obedience Sacrifice!

Όρος των Ελαιών «Ανανέωση του νόμου των 70 χρόνων» Noahic Obedience Sacrifice!

Το Ισραήλ έκανε την παγκόσμια θυσία στον Σατανα (Baal) με 70 χώρες να είναι θεατές κάτι μεγάλο σχεδιάζουν.

Share this post