Ό Ερατοσθένης, ό Μηχανισμός τών Αντικύθηρων, ό Πυθέας, ό Άτλας, ό Αριστοτέλης, αποδεικνύουν ότι ήξευραν ότι η γή είναι στρογγυλή. Τώρα αυτόν που κολλάει;…

Ό Ερατοσθένης, ό Μηχανισμός τών Αντικύθηρων, ό Πυθέας, ό Άτλας, ό Αριστοτέλης, αποδεικνύουν ότι ήξευραν ότι η γή είναι στρογγυλή. Τώρα αυτόν που κολλάει;…

Ό Ερατοσθένης, ό Μηχανισμός τών Αντικύθηρων, ό Πυθέας, ό Άτλας, ό Αριστοτέλης, αποδεικνύουν ότι ήξευραν ότι η γή είναι στρογγυλή. Τώρα αυτόν που κολλάει;…

Κολλάει είς τό γεγονός ότι αυτοί οπού αποφάνθηκαν ότι οί Αρχαίοι Έλληνες δέν γνώριζαν ότι η γή είναι στρογγυλή έσφαλλαν ή ήθελαν οπωσδήποτε νά σφάλλουν καί αφού έσφαλλαν σ’ αυτόν σημαίνει έσφαλλαν καί σφάλλουν σ’ αμέτρητα άλλα καί αφού σφάλλουν σ’ αυτόν καί αμέτρητα άλλα σημαίνει ότι πρέπει ν’ αναθεωρήσεις τίς απόψεις σού εκείνες ασυνείδητα ή συνειδητά ενστερνίσθηκες απ’ αυτούς που έσφαλλαν, όλες, απ’ αρχής έξ’ αρχής! Όλες σού λέγω όλες!!!!…

Ό Ερατοσθένης μέτρησε τήν περιφέρεια τής γής, άρα τέ γνώριζε από πρίν ότι ήταν στρογγυλή καί ποτέ δέν αποτάθηκε νά αποδείξει ότι ήταν στρογγυλή αλλά νά μετρήσει τήν περιφέρεια, συνεπώς δέν αποφάνθηκε νά αποδείξει ότι η γή ήταν στρογγυλή επειδή ήταν ήδη τοίς πάσοις γνωστόν καί όταν κάτι είναι τοίς πάσοις γνωστόν είναι καί θεωρείται αυτονόητον καί κανείς δέν ασχολείται πιά νά τό αποδείξει. Είναι ώς νά θέλεις νά αποδείξεις ότι διά νά ζείς πρέπει νά τρώγεις!…

Συνεπώς ήταν από πρίν γνωστόν, εξού καί όταν αναφέρονταν είς τήν κούφια γή εννοείται ότι ήταν στρογγυλή διότι η έννοια κούφια διά μία επίπεδη πλακώδη γή δέν εννοείται ότι έχει κουφάλα δένδρου…

Ό Μηχανισμός τών Αντικήθυρων είναι βασισμένος σέ συντεταγμένες, φαινόμενα καί γεωμετρία που ανάγει σέ σφαιροειδές σχήμα πλανήτη… Θεωρείται ότι μπορεί νά είναι ανακάλυψη τού Αρχιμήδη ή κάποιου παλαιότερου, κανείς δέν γνωρίζει μέ ακρίβειαν…

Ό Πυθέας μαζύν μέ τούς συνναύτες τού ήταν μία ομάδα πλήρης συνάρτησης, γεωμετρίας, μετεωρολογίας, αστρολογίας, αστρονομίας, συντεταγμένων που αυτομάτως ανάγει καί συναρτάται σέ σφαιρική γή!…

Ό Άτλας βαστούσε τόν ουρανόν επ’ ώμου, είναι δυνατόν ό ουρανός νά είναι σφαιροειδής καί τά εντός αυτού ανόμοια μ’ αυτόν μεγάλα άστρα; Ό,τι υπάρχει επάνω υπάρχει καί κάτω κατά τόν Ερμήν τόν Τρισμέγιστον. Παρατηρώντας άστρα καί πλανήτες μέ τηλεσκόπια καί γυμνούς οφθαλμούς είς τήν αρχαιότητα εύκολα καταλάβαινες ότι οί δίσκοι είναι μερικές οπτικές σφαιροειδών πλανητών καί ότι όλα είναι σφαρικά επειδή τορνεύονται από τήν περισφαιρική κίνηση καί δή τήν κίνηση πέριξ εαυτού καί πέριξ άλλων πλανητών ή άστρων…

Μήν τούς πιστεύετε πάντοτε έλεγαν ψεύδη καί πάντοτε θά σάς λένε ψεύδη…

Η Γενοκτονία τούς συνεχίζεται, διότι τό άκρον άωτον όνειρον τού πονηρού ψεύτη όχι τού γελοτοποιού ψεύτη ή λαφαζάνη αστείων, είναι η Γενοκτονία τών άλλων καί όσων θεωρεί εμπόδια!…

ΕΞΟΡΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ!!!!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post