Ό Μπάϊτεν νομίζω παρακολουθεί τούς αριθμούς μού… τά αινιγματικά εξάρια τού… αποκωδικοποιούντε… σέ 33…

Ό Μπάϊτεν νομίζω παρακολουθεί τούς αριθμούς μού… τά αινιγματικά εξάρια τού… αποκωδικοποιούντε… σέ 33…

Ό Μπάϊτεν νομίζω παρακολουθεί τούς αριθμούς μού… τά αινιγματικά εξάρια τού… αποκωδικοποιούντε… σέ 33…

6 ημέρες = 6Χ24 = 144… ώρες!…

60 λεπτά = 60Χ144 = 8640 λεπτά…!

6 ευδομάδες = 6Χ7 = 42 ημέρες… 42Χ24 = 1008 ώρες!…

1008+144 = 1152 ώρες!…

1152Χ60 = 69120 = (18) = λεπτά!…

69120+6 = 69126 = (24) = λεπτά!….

6Χ60 = 360 = (9) = λεπτά!…

69126+360 = 69486 = (33) λεπτά!…

Ό Μπάϊτεν δέν αναφέρθηκε σέ 6 ώρες πράγμα που κάναμε είς τήν στήλην 5 ανωτέρω (360 λεπτά)!… Μέ αυτήν τήν στήλην τά λεπτά είναι 69486 = αριθμολογικώς σέ πρόσθεση 33! Ήτοι οί βαθμοί τής μασσωνίας που θά κυριαρχήσουν αλλά συνάμα θά πέσουν καθότι είναι προσχεδιασμένον από τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών καί επαναεπιβεβαιωμένον από τό I pet goat III ότι θά πέσουν διότι άλλα έλεγαν είς τούς μασσώνους οί σατανοσιωνιστές ότι θά κάμουν καί άλλα έχουν σχέδια νά κάνουν!…

Προφανώς ό Μπάϊτεν δέν γνωρίζει όλον τόν συμβολισμόν, απλά τού είπαν πές 6 λεπτά, 6 ημέρες καί καί ευδομάδες, αλλά τού άφησαν έξω τίς 6 ώρες που μάς κάνει 6666 = οί στίχοι τού Κορανίου, ανατρέξετε είς τό I pet goat III όπου Ι είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά είναι 6…

Πρίν καθορίσουμε τά λεπτά σέ 60 η ημέρα είχε βάσει αυτών 1440 λεπτά, καί ό αριθμός 144 ήταν γραμμένος εντός Αποκαλύψεως, όπως καί είς τήν περίπτωση τού Εξαήμερου Δημιουργίας καί Διδαχής/Παθών Τού Χριστού ήτοι 144 ώρες, ενώ τήν Ευδόμην Αναστήθηκε!…

Ό άλλος αριθμός είναι τό 1008 που εξεπροβάλλει από τίς 6 ευδομάδες!… Ό 108 διαφαίνεται είς τήν Αποκάλυψη καί είναι συμβολικός αριθμός τού Βούδα… Είναι τά τρία 36 = 360Χ3=1080 ημέρες αλλά κάθε κύκλος = 360 συμβολίζει τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τού ολοκληρωμένου χρόνου!…

Έναν εξαήμερον έχει 144 ώρες καί 8640 λεπτά!… Ό αριθμός 864 είναι 6 φορές ό 144! Αλλά συνάμα τό έτος 360 ημέρες ή 360ο Χ 24 ώρες = 8640 ώρες!… Καί βεβαίως μπορείτε νά τό πολλαπλασιάσετε μέ λεπτά = 518400 καί μέ δευτερόλεπτα = 31104000 καί απ’ αυτά νά εξάξετε άλλα συμπεράσματα!…

Μπορεί η δήλωση τού Μπάϊντεν ήτοι τού Δηκνύων/Δαγκωτή νά είναι μπλόφα που τήν γνωρίζει ή μπλόφα που δέν τού είπαν ότι είναι μπλόφα!…

Μπορεί νά γεννάται ό διάβολος Αντίχριστος εκείνη τήν ώρα ή νά βαπτίζεται έν διαβόλω, αφού τό I pet goat III υπαινίσσεται ότι γεννήθηκε εφέτος ή περύσι ή κάτι σημαντικόν έγινεν μέ αυτόν;…

Συνάμα εάν προσθέστε όσα είπε σύν ίσως 6 ώρες, τότε θά γίνει έναν μεγάλον κράχ, μεγάλος πόλεμος, μεγάλον συμβάν σέ Μωαμεθανούς ή Κινέζους ή Δυτικούς ή όλους!…

Ή νά γίνει καμμία άλλη σπουδαία σατανική τελετή!…

Η αλήθεια είναι εμπλέξαμε «γιά τά καλά» μέ τούς σατανιστές καί πλέον είναι φανερόν τοίς πάσοις!… Αρχίζουν νά μάς κάνουν ευθαρσώς καί μέ επιπόλαιη χυδαία καί πρόστυχη φαιδρότητα επίδειξη σατανικής λατρείας, δύναμης, αηδίας!…

Ό Θεός νά μάς βοηθήσει ν’ αντέξουμε!. Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post