Ό παππούς μίας φίλης μού έκανε τήν τρίτη δόση εμβολιασμού καί πήγε κατευθείαν στό νοσοκομείο μέ κορωνοϊό… Συμπτωματικώς αυτό που έλεγα…

Ό παππούς μίας φίλης μού έκανε τήν τρίτη δόση εμβολιασμού καί πήγε κατευθείαν στό νοσοκομείο μέ κορωνοϊό… Συμπτωματικώς αυτό που έλεγα…

Δέν έχω καμμία διάθεση νά σάς περιπαίζω, όποιος πιστεύει, απλά δέν αναφέρω ονόματα σεβόμενος τόν ασθενή καί τούς συγγενείς τού… Αλλά δέν άντεξα στόν «πειρασμό» ν’ αναφέρω τό περιστατικό…

Εάν ό ασθενής αποθάνει θά τόν δηλώσουν ότι απόθανε από τό βακτηρίδιον τού νοσοκομείου… Επειδή είναι εμβολιασμένος! Ένας εμβολιασμένος δέν αποθαίνει ποτέ από κορωνοϊό ούτε από εμβόλιον αλλά πάντοτε από βακτηρίδιον τού νοσοκομείου καί από άλλα συμπληρωματικά ή μή νοσίματα. Αυτός είναι νόμος απαράβατος τής νέας τάξης σατανικών απατηλών πραγμάτων!…

Υποσημείωση: στήν Κύπρο είναι πολύ πιστευτός ό θάνατος από βακτηρίδια ή μικρόβια τού νοσοκομείου καί δέν έχουν ξεκαθαρίσει εάν είναι έναν ή περισσότερα, αλλά από τά λεγόμενα τούς φαντάζει νά είναι έναν είδος μόνον. Βεβαίως, απορώ πώς καί δέν μεταλλάχθηκε τόσες δεκαετίες σέ δεκάδες μεταλλάξεις, όπως συμβαίνει μέ τόν κορωνοϊό κάθε τρείς καί εψές!… Δεύτερον, διάχυτη αδιαφορία γιά τό υφιστάμενο ή μή υφιστάμενο βακτηρίδιον τού νοσοκομείου, ωσάν κάποιοι νά εξυπηρετούντε μέ τό νά είναι εκεί ανενόχλητον, απροσδιόριστον, δίχως χυμικοφυσική ανάλυση είς τά μέσα μαζικής εξαθλίωσης… Τρίτον, τό βακτηρίδιον τού νοσοκομείου είναι τής μόδας νά σκοτώνει πολύ έκτοτε που έκανε τήν εμφάνιση τού ό κορωνοϊός, φαίνεται έχει ερωτοτροπική διάθεση τό καθένα πρός τό κάθ’ άλλον ή είναι τό ίδιο μέ δύο ή περισσότερα ονόματα… Τέταρτον, αιφνίς είναι πολύ πειασάρικο στήν Ελληνοκυπριακή Κοινωνία, κάθε λαός, κάθε τόπος, κάθε νήσος, έχει τήν ιδιαίτερη αδυναμία ηλιθιότητας τού… Ώδε πειάνει τό βακτηρίδιον φαντομάς τού νοσοκομείου που σκοτώνει κοροϊδοπαθείς κατά Προτίμηση καί Κυρίως!…

Τίς προάλλες σάς έγραψα διά τίς ψευδοκβαντικές ή πραγματοκβαντικές, τό ίδιο είναι εξισώσεις:

«Ασπούμε ότι κορωνοϊός (Κ), εμβολιασμός (Ε), Remdesivir (R), Βακτηρίδιον/Μικρόβιον Νοσοκομείου (ΒΜΝ), τότε εξισωτικώς Κ+Ε+R=ΒΜΝ καί Κ+R=Κ… Επειδή βαριέμαι, δέν έχω χρόνον καί δέν είναι η ειδικότητα μού ή «ειδικότητα» μού συνάμα, ψάξετε νά οιδείτε ότι αυτές οί δύο Εξισώσεις ισχύον τόσον είς τά Μαθηματικά όσον καί είς τά Φυσικοχυμικά Φωτοδεσμοηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανικά Μαθηματικά! Στοιχειματίζεις ότι θά τό εύρεις σ’ εξίσωση; Καί εάν δέν τό εύρεις νά τό που υπάρχει, αλλά ήδη υπάρχει καί ήδη πρωτεμφανίσθηκε εδώ όπως τό βλέπεις ΚΑΙ ΣΕ ΒΛΕΠΕΙ!!!! Προσέξετε ότι η ΣΕΙΡΑ Κ+Ε+R (KER) είναι διαφορετική από τήν ΣΕΙΡΑ Κ+R (KR)… Η ΣΕΙΡΑ ουσιών, γραμμάτων, χυμικών/χημικών αντιδράσεων παντός είδους δέν φέρνει διαφορετικές μεταμορφώσεις, μετουσίες, τροποποιήσεις, μεταλλάξεις, αποτελέσματα ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;»

όπως καταλαβαίνετε καί βάσει συνάμα τών άλλων λόγων τού άρθρου, οί παρενέργειες κορωνοϊού, εμβολίου καί Remdesivir είναι όμοιες, αλλά πολύ πιθανόν καί τού βακτηριδίου/μικροβίου τού νοσοκομείου είναι όμοιες μέ τίς ανωτέρω… τρείς περιπτώσεις, άρα τέ έχουμε τετράδα Καραγκιοζικιού μέ τέσσερα διαφορετικά ονόματα, εμφανίσεις, υλικές υποστάσεις ήτοι ιός, υγρόν, υγρόν, ιός καί διά τού 5G, 6G καί βάλε έχουμε ενέργεια σήματος αντισήματος που μετατρέπεται σέ ιόν ή μετατρέπει εσσωματικά συνστατικά, κύτταρα, μόρια, άτομα, σέ κορωνοϊό ώς ιόν μέ τήν αρωγή τού εμβολίου, τού Remdesivir καί τού βακτηριδίου/μικροβίου τού νοσοκομείου ή τινών έξ’ αυτών καί άντε νά βγείς από μέσα «σώφρονας»./…..

Δέν θά ξεφύγετε από αυτήν τήν Προπολυπαγίδα εάν δέν πιστεύσετε τήν κατά κάποιον τρόπον αληθινή πραγματικότητα τής… Μία παροιμία λέγει: «είναι βέργα ξιμαρισμένη/λερωμένη, απ’ όπου τόν/το πειάνεις λερώνεσαι»… Αυτή είναι η Πεντάλφα τής Μηχανορρραφούσης Απάτης….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post