Ό Σατανάς γκουρού τής θετικής σκέψης. Σού [από]δεικνύω ότι η θετική σκέψη είναι η απανθραπώτερη υπεραρνητική σκέψη…

Ό Σατανάς γκουρού τής θετικής σκέψης. Σού [από]δεικνύω ότι η θετική σκέψη είναι η απανθραπώτερη υπεραρνητική σκέψη…

Ό Σατανάς γκουρού τής θετικής σκέψης. Σού [από]δεικνύω ότι η θετική σκέψη είναι η απανθραπώτερη υπεραρνητική σκέψη…

Πότε είσαι θετικός άνθρωπος όταν βοηθάεις τόν αναξιοπαθούντα έστω καί εάν βρωμάει ή όταν τόν αποφεύγεις επειδή είναι αρνητική ενέργεια; χαχαχα! Ποίος πότε σέ ποία περίπτωση είναι ό θετικός καί ό αρνητικός; Τί είδους αρνητικός καί θετικός είναι ό καθένας; Θετικός σημαίνει δέχεσαι, ό,τι δέχεσαι είναι καλόν καί ό,τι αρνείσαι είναι κακόν ή εξαρτάται τί δέχεσαι καί τί αρνείται; Τί θετικός καί τί αρνητικός είσαι; χαχαχα…. π[ουλλάκια μού…. χαχαχα….

Αναγνώθω, βλέπω, ακούω… ανθρώπους νά λένε παιδιά ν’ αποφεύγετε τούς αρνητικούς ανθρώπους, τό στρές, η αρνητική σκέψη, τό άγχος είναι μεταδοτικά. Αυτόν σημαίνει όταν ό μέχρι τώρα συγγενής, φίλος σού, σύντροφος σού, τέκνος σού, γνωστός σού είναι ωραίος καί διασκεδαστικός νά τόν κάνεις παρέα καί νά περνάεις όμορφα! Όταν ό ίδιος αυτός έχει προβλήματα, έχεις ανάγκες, χρειάζεται βοήθεια, νά τόν αποφεύγετε, νά τόν εγκαταλείπετε χωρίς δεύτερη κουβέντα καί χωρίς δεύτερη σκέψη αιφνιδιαστικώς ώστε νά τόν κάνετε νά νοιώθει εγκατελειμμένως αναιδειάστως, αισχρώς, αδιάντροπως, ανερυθρίαστως, απάνθρωπως!… Αυτός είναι ό ορισμός τού παλειανθρώπου, τού συμφεροντολόγου, τού υποκριτή, τού προεχθρού, τού ψευδόφιλου, τού ύπουλου, τού σοφιστή, τού συμφεροντολόγου…

Είδατε παιδιά μού άνθρωπον δυστυχήν, καταδιωγμένον, πτωχόν, γεμάτον προβλήματα καί προδοσίες, ανύμπορον, ασθενή μέ σοβαρές νόσους καί συμπτώσεις νά είναι θετικός; Δηλαδή νά είναι ευχάριστος σέ παρέα ωραίος, ηδονικός, διασκεδαστικός; Είδατε άνθρωπον ός πονάει η ψυχή τού ή τό σώμα τού καί νά είναι παν+χορευτικός, φαίδρος, θετικός;…

Δηλαδή όταν είναι σέ όλα εντάξει είναι φίλος μάς καί όταν δέν είναι σέ όλα εντάξει μέ τήν έννοια έχει οία προβλήματα δέν είναι φίλος μάς καί τόν αποφεύγουμε όπως ό διάβολος τό λιβάνι; Χαχαχα! «Ωραία» «διδασκαλία» ατομικιστή αναθεματισμένου «γαειδάρου» σάς δίδαξαν ώς προοδευτική!….

Όλα αυτά είναι τά αντίστροφα από όσα διδάσκει Ό Χριστός, νά μήν αγαπάτε αλλήλους, νά μήν βοηθάτε άνθρωπον όταν έχει ανάγκη καί ειδικώς όταν είναι Σάββατον καί έχετε έξοδον σέ δισκοθήκες, καφενέδες, μπυραρίες, εστιατόρια, εκδρομές, χαχαχαχα!….

Μόλις σάς κατάρριψα τόν ψευδοπροοδευτικόν πλάνον παραπληροφορικόν μύθον σάς! Καί επειδή πάντοτε είμαι επακριβής, καί έχω ειπεί ότι πάσα εξαπάτηση-απάτη-παραπλάνηση-παραπληροφορηση-Αίρεση πρέπει νά έχει απαραιτήτως τρία στοιχεία διά νά γίνει πιστευτή ήτοι αλήθεια, ψεύδος καί πλάνη ή παραπληροφόρηση, καί επειδή μέσω αυτού σάς παραπλανούν μέ τό ποίους πρέπει νά αποφεύγετε, σάς τό εξεδιαλύνω…

Διά τής Τετραπιθανότητος: α) αγαθός θετικός άνθρωπος β) κακός θετικός άνθρωπος γ) ουδέτερος θετικός άνθρωπος καί δ) ανάμεικτος θετικός άνθρωπος. Καί α) αγαθός αρνητικός άνθρωπος β) κακός αρνητικός άνθρωπος γ) ουδέτερος αρνητικός άνθρωπος καί δ) ανάμεικτος αρνητικός άνθρωπος. Από αυτές τίς δύο Τετραπιθανότητες υπάρχουν ανάμεικτοι από αμφότερες τίς Τετράδες ή μέ όλες τίς δύο Τετράδες!… Τάδ’ έφη Μαθηματικά!…

Αυτόν οπού πρέπει νά αποφεύγετε είναι εκείνον οπού σάς βλάπτει τήν ψυχήν ή είναι ύπουλος έκ προθέσεως νά σάς κάνει οίον κακόν, νά σάς μειώσει, νά σάς εξευτελίσει, όχι επειδή είναι ασπούμε άρρωστος μέ τά νεύρα τού αλλά επειδή τό θέλει! Τώρα ένας πολύ άρρωστος ψυχολογικώς που δέν αντέχεται ή τόν βλάπτει καί σέ βλάπτει όταν συναντιέστε ή δέν μπορείτε νά τόν ελέγξετε τόν αποφεύγετε διά νά μήν βλαφθείτε καί νά μήν τόν βλάψετε, αλλά όταν, όπως καί όποτε μπορείτε τόν βοηθάτε. Έναν ήπιον άρρωστον, έναν πτωχόν, έναν δυστυχισμένον μέ σώας τάς φρένας, έναν έχων οία ανάγκη που δέν είναι εγκληματική είτε θεωρείται μή εγκληματική είτε θεωρείται «εγκληματική» από τόν «νόμον» τόν βοηθάτε…

Η συμπαράσταση είναι η πράξη καί [από]δειξη τής ανθρωπιάς = ευανθρωπίας καί όχι η αποφυγή τής βοήθειας επειδή ό πάσχων ή έχων ανάγκη ευρίσκεται σέ δυσμενή ή αρνητική οία κατάσταση!…

Όταν ό άλλος έχει ανάγκη καί εσύ δέν τόν βοηθάς διά νά είσαι θετικός γίνεσαι αρνητικός. Δηλαδή είς τήν προσπάθεια σού νά γίνεις ή παραμείνεις άνθρωπος γίνεσαι καί παραμένεις παλειάνθρωπος καί σού δίνεται διά δοκιμασίας Θεού νά τό [από]δείξεις! Πού ακόμη νά έχεις δύο ιμάτια καί νά δώσεις τό έναν, πού ακόμη νά δώσεις από τό υστέρημα σού μέ προσποίηση ότι είναι από τό περίσσευμα σού είς τόν συμπτωχόν σού, πτωχότερον σού ή καί ολιγότερον πτωχόν σού! Τά οποία ομολογώ δέν είμαι άξιος νά κάνω!…

Δηλαδή όταν όλα είναι «καλά» καί «άγια» είναι φίλος μάς καί όταν έχει ανάγκες, είναι ευπαθής, είναι σέ αδύναμη ψυχολογική κατάσταση τόν απεχθανόμαστε καί βεβαίως κρυφοχαιρόμαστε διότι «είμαστε» «ανώτεροι» τού ήτοι θετικοί ενώ ουσιατικώς είμαστε αρνητικοί, μά τί αρνητικοί; Αρνητικοί όχι είς τό κακόν αλλά είς τό καλόν. Η υπόθεση αυτή μαθηματικώς ισχύει Χιαστί: αρνητικός είς τό αγαθόν θετικός είς τό κακόν, αρνητικός είς τό κακόν θετικός είς τό αγαθόν καί αντιστρόφως οί λέξεις είς τίς δύο προτάσεις!… Λοιπόν, αορίστως θετικιστές σάς έκανα χώμα! Πάντοτε έλεγα: τί αρνητικός, τί θετικός τί ουδέτερος, τί ανάμεικτος;…. Οί αορίστως θετικιστές είναι φαντασιόπληκτοι, παγαπότηδες, συμφεροντολόγοι, ανόητοι μέ αυτοέμφαση ότι εισίν πάνσοφοι, ήτοι σοφιστές τής γοητείας!…

Θυμίζωντας τόν πούστη Όσκαρ Γουάϊλτ που δέν λέγω είπε καί ωραία λόγια αλλά ποτέ μέ χάριν αμιγής ιεράς σοφίας: «υπάρχουν δύο ειδών ανθρώπων οί γοητευτικοί καί οί ανιαροί», μέ έννοια οί θετικοί καί οί αρνητικοί όπως τό νεοορίζουν κάποιοι νεοαιρετικοσατανιστές μέ τό κακοαρνητικόν όνομα πλέον θετικιστές σοφιστές!…

Δηλαδή όποιος είναι γοητευτικός είναι καλός-αγαθός άνθρωπος καί όποιος είναι ανιαρός είναι κακός-αρνητικός μέ τήν έννοια μεταδοτικός κακών άνθρωπος;…. Χαχαχαχα!…

Η ανθρωπότητα έχει σαρωθεί μέ αδικία από συνήθως από τούς γοητευτικούς ανθρώπους. Η λέξη γοητεία αρχαιοελληνιστί σημαίνει είδος μαγείας ήτοι είδος ελεγκτικής ύπνωσης!… Συνεπώς πάσα αίρεση, γκουρική εξαπάτηση, σατανική μέθη καί εξάρτηση είναι Γοητεία καί από Γοητεία γίνεσαι λάτρης τής καί ανίκανος νά σκεπτείς μέ Δικαιοσύνη. Ένας φίλος μού ψυχολόγος προσφάτως όταν τού έλεγα διά κάποιες παράξενες συμπεριφορές κάποιων φίλων καί γνωστών έναντι μού καί αφού τού εξέθεσα αφηγηματικώς τά τεκταινόμενα, μού είπε αφού τελείωσα: «κάνεις εχθρούς επειδή δέν αντέχουν τήν λογική σού» καί μειδίασε… Αυτοί μού είπε θέλουν νά είναι αρχηγοί καί νά είσαι υπό κάτω τούς σκυμμένος νά ίστανται επάνω σού, εσύ μέ τίς διαλεκτικές σού όχι μόνον τούς καταρρίπτεις τίς ψευδαισθήσεις αλλά τούς υποδεικνύεις πόσον σκάρτα σκέπτοντε, δρούν καί φαντάζοντε εγωϊστικώς!…

Κάθε άνθρωπος μπορεί ανά πάσα στιγμή νά είναι γόης ή ανιαρός, αναλόγως περίπτωσης δικαίως ή αδίκως, σημασία έχει ποία είναι τά όρια τής γοητείας καί τής ανιαρότητος καί εάν δικαιολογούντε μά μέτρον τό δίκαιον! Δηλαδή όστις είναι κακόκεφος επειδή έχει προβλήματα είναι κακός άνθρωπος καί πρέπει νά τόν αποφεύγουμε; Άλλος ό κακόκεφος καί άλλος ό κακοπροαίρετος! Άλλον ό καλόκεφος καί άλλον ό καλοπροαίρετος!… Νά λέμε τήν σκάφη σκάφη καί τά σύκα σύκα, αλλά μέσα σέ κάθε σώμα σκάφης έχει σύκα καί μέσα σέ κάθε σώμα σύκων έχει σκάφες καί ό νοών νοείτω!…

Η Φιλοσοφία τού Δικαίου νά ηττηθεί αδύνατον διότι είναι η Ζωντανή Ηθική ήτοι η Λάμψη τής Ζωντανής Αλήθειας = τής Αληθινής Αλήθειας!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post