Ἀτελείωτα τά «προμηνύματα τῶν σοφῶν τῆς Σιών»…

Ἀτελείωτα τά «προμηνύματα τῶν σοφῶν τῆς Σιών»…

Τό ἕνα πίσω ἀπό τό ἄλλο ἐμφανίζονται τά «σημάδια» πού προοιώνιζαν τόν σημερινό ἐφιάλτη πού ἔχουν κατασκευάση μέσῳ τοῦ ψευδο-ἰοῦ. Σημάδια πού τά ἔστελναν ὡς μηνύματα μέσα ἀπό ταινίες κυρίως,διότι ὅπως ἔχουμε ἀναφέρη καί εἰδικῶς πρό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Διαδικτύου,ἀποτελοῦσαν τό μέσον γιά τήν μεγαλύτερη μαζική διάδοσιν σ᾿ὅτι ἤθελαν νά περάσουν στήν ἀνθρωπότητα.

 

Στήν γερμανική ταινία «τό σύνδρομο τοῦ Ἀμβούργου»,τοῦ 1979, τό θέμα ἀναφέρεται σ᾿ἔνα εἶδος θανατηφόρου ἰοῦ πού ξεσπᾷ στήν πόλιν καί τά ἐπακόλουθα τῶν μέτρων πού λαμβάνονται ἀπό τήν ἐξουσία σέ συνεργασία μέ τό ἱατρικό ἐπιστημονικό κατεστημένο,πρός ἀντιμετώπισιν αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ. Ἀποτέλεσμα αὐτῶν ὁ γενικός ξεσηκωμός τῶν πολιτῶν πού σπάζουν τήν καραντίνα καί βγαίνουν ἀπό τήν πόλιν στό ὕπαιθρο μέ τήν ἐλπίδα σωτηρίας…

«…Όταν συμβαίνουν αρκετοί ανεξήγητοι θάνατοι στο Αμβούργο , όπου οι νεκροί πεθαίνουν χωρίς συμπτώματα της νόσου και βρίσκονται σε εμβρυϊκή θέση, το τμήμα υγείας αντιδρά : Όλα τα άτομα επαφής των νεκρών τοποθετούνται σε αυστηρή καραντίνα , ακόμη και η υποψία επαφής είναι επαρκής . Τα μέσα ενημέρωσης θα μιλήσουν σύντομα για τη νόσο του Αμβούργου….η Heribert σχεδιάζει τη διαφυγή της από την καραντίνα..Εμφανίζονται χαοτικές καταστάσεις, πανικός , αναταραχή … Οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν την ασθένεια με εμβολιασμούς

…η Ulrike μπορεί να πάει ξανά στον παππού της στις Άλπεις. Εκεί ακούνε ότι η πανούκλα λέγεται ότι έχει εξαφανιστεί. Παρ ‘όλα αυτά, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε εξακολουθούν να αναζητούνται. Η Ottokar προειδοποιεί τους ανθρώπους ότι έρχεται η επόμενη καταστροφή…» (ἐδῶ)

Τό πιό οὐσιαστικό πού πρέπει νά σημειώσουμε εἶναι :Οἰ ἀπολύτως ὅμοιες καταστάσεις μέ ὅσα σήμερα βιώνουμε ( μάσκες,καραντίνα,περιορισμοί,ἐκβιαστικοί ἐμβολιασμοί ) τό μήνυμα πού ἔρχεται ἀπό τήν μή συμμόρφωσιν καί βεβαίως τά ὀφέλη,μέσ᾿ἀπ᾿ὅλο αὐτό,γιά τήν «ἐλίτ».

Τό ἐρώτημα εἶναι,γιατί νά ἐπιζητοῦν μία τέτοια διάδοσιν,ἰδίως σέ ἐποχές πού παρόμοια μηνύματα ἔμοιαζαν ἀπό ἀπίθανα ἕως ἀπραγματοποίητα σενάρια ; Ἦταν μήπως ἕνα εἶδος ψυχολογικῆς προετοιμασίας; Κι᾿ἄν ἦταν,μήπως νά ὑποθέσουμε πώς ἡ ὑλοποίησίς τους (ἐκείνων τῶν σεναρίων) δέν ἀφορᾷ μόνον τό σημερινό «ἐφιάλτη» covid,ἀλλά καί κάποια ἄλλα πού προηγήθηκαν;

Μήν ξεχνοῦμε τόν τρόμο πού εἶχαν καλλιεργήση μέ τό AIDS,στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿90. Καί βεβαίως τόν ἰό H1N1 περί τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 2000,ὅπου ἔγινε καί ἡ πρώτη προσπάθεια πρός παγκόσμιον ἐμβολιασμό.

Ἒν κατακλείδι,ὅλα συνηγοροῦν πώς οἱ σατανιστές/καμπαλιστές σιωνιστές ποτέ δέν ἔπαψαν νά ἐπιζητοῦν τόν ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπότητος.Οἱ προσπάθειές τους εἴτε μέσῳ τῶν παγκοσμίων πολέμων εἴτε μέσῳ τῶν διαφόρων βιολογικῶν πολέμων ( ἐξάπλωσις ἰῶν-ἐμβολιασμός=μαζικοί θάνατοι) εἶναι πολύ συγκεκριμένες,ἀπολύτως στοχευμένες πρός τό δυσοίωνο μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

Τά ψεύδη τους,οἱ μέθοδοι τρομοκρατήσεως τῶν ἀνθρώπων μέσῳ «κλιματικῆς ἀλλαγῆς»,«φαινόμενο θερμοκηπίου»,«ὑπερ-πληθυσμός» ἀποδεικνύουν,πρῶτον : ἔχουν ἐπιτύχη στόν τομέα τοῦ ἐλέγχου τῆς μάζας, δεύτερον : τήν ἀπόλυτον ὑποταγή στά κελεύσματά τους,τρίτον :σχεδόν ὁλοκληρώνουν τούς στόχους τους…

Ἐρώτημα : Πόσο μεγάλο φαντάζονται τόν δικό τους «κῆπο τῆς Ἐδέμ» ; Ὅσο ὁλόκληρος ὁ πλανήτης,ἴσως ; …

Ἡ Πελασγική.

sxolianews.blogspot.com

Share this post