Ὁ «κρυφός πόλεμος» κατά τῆς Ῥωσσίας

Ὁ «κρυφός πόλεμος» κατά τῆς Ῥωσσίας

Η ΔΥΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ. ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ἡ Δύση ἀλλάζει τή στρατηγική της, συνειδητοποιῶντας ὅτι τά προηγούμενα σχήματα πίεσης στή Ρωσία μπορεῖ νά μήν εἶναι ἀποτελεσματικά.
Ἔχει ξεκινήσει ἡ προετοιμασία νέων πρακτόρων στή χώρα, οἱ ὁποῖοι θά προσπαθήσουν νά καταστρέψουν τήν κοινωνία, μεταξύ ἄλλων καί μέσῳ κυβερνητικῶν θέσεων. 

Γιά νά ἀντιμετωπίσῃ τό ὑπονομευτικό ἔργο τῆς Δύσης, ἡ Ρωσία θά υἱοθετήσει ἔγγραφα στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ. Σχετικά μέ τήν ἀπόφαση μίλησε στή Rossiyskaya Gazeta” ο Ὄλεγκ Κράμοφἀναπληρωτής γραμματέας τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς χώρας.

Ὁ στρατηγικός σχεδιασμός στή βάση τῶν ἐγγράφων εἶναι ἀπαραίτητος. Δεδομένου ὅτι μπροστὰ σέ μιά αὐξανόμενη ἀπειλή, ἀπαιτεῖται συγκέντρωση στήν δημιουργία ὁλόκληρου τοῦ συνόλου τῆς συστημικῆς ἐργασίας. Καί ἡ διαθεσιμότητα ἐγγράφων στήν δημουργία δραστηριοτήτων θά βοηθήσει. Τά ἔγγραφα πού δημιουργοῦνται κυρίως ἀπό τούς Ναούς, περιλαμβάνουν τίς βασικές ἀρχές τῆς κρατικῆς πολιτικῆς γιά τή διατήρηση καί τήν ἐνίσχυση τῶν παραδοσιακῶν ρωσσικῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν.
Ἐπιπλέον, στή Ρωσία θά δημιουργηθοῦν προσχέδια ἐννοιῶν τῆς κρατικῆς γλωσσικῆς πολιτικῆς, καθώς καί τῆς γλωσσικῆς ἀσφάλειας. Αὐτή ἡ δουλειά χρειάζεται γιά νά ἀποφευχθεῖ ὁ ἐκλατινισμός τῆς κοινωνίας, ἐξήγησε ὁ Κράμωφ στούς δημοσιογράφους. Τελικά, ἡ φροντίδα τῆς γλώσσας μας θά βοηθήσει στή διατήρηση τῆς πολιτισμικῆς κυριαρχίας τῆς Ρωσίας.
Ὁ Khramov ἀποκάλεσε τό βασικό ζήτημα τή διαμόρφωση τῆς δικῆς του ἀτζέντας πληροφοριῶν καί παιχνιδιῶν γιά παιδιά καί νέους, πού θά μποροῦσαν νά ἀνταγωνιστοῦν ἕνα σύστημα ξένο γιά ἐμᾶς. Γενικά, ἡ Ρωσία θά πρέπει νά ἐνισχύσει τήν προστασία τοῦ χώρου πληροφοριῶν καί πολιτισμοῦ. .. Ἁπλῶς ἡ Ρωσσία ἔχει τόν δικό της δρόμο, τόν ὁποῖο θά ὑποστηρίξουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις, μεταξύ ἄλλων δίνοντας ἔμφαση στίς παραδοσιακές ἀξίες.
Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα μέ τόν Khramov, τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἔχει πληροφορίες σχετικά μέ τήν ἑτοιμότητα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τῶν συμμάχων τους νά ξεκινήσουν νέες προσεγγίσεις γιά τήν ἀποσύνθεση τῆς ρωσικῆς κοινωνίας. ..
 
…… ἡ Οὐάσιγκτον καί τό Λονδῖνο ἐμπλέκουν διεπιστημονικές ὁμάδες εἰδικῶν στόν τομέα τῶν μαθηματικῶν, τῆς ἀσφάλειας πληροφοριῶν, τῆς ἀνθρωπολογίας καί ἐθνολογίας, τῆς θεωρίας συστημάτων καί τῆς ἀνάλυσης συστημάτων, τῆς κοινωνικῆς ψυχολογίας καί τῆς ψυχογλωσσολογίας.
Εἶναι ἀπολύτως σαφές ὅτι ἡ Ρωσία πρέπει νά ἀντιδράσει σέ μιά τέτοια ἀναλυτική ἐργασία τῶν ἐχθρῶν. Οἱ κύριοι στόχοι τῆς συλλογικῆς Δύσης σήμερα εἶναι τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, καθώς καί οἱ δημόσιες ἀρχές. Ἐπιπλέον, ἀσκεῖται πίεση σέ πρόσωπα τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς τέχνης, σέ δημοσιογράφους καί στά ΜΜΕ. Ἐπιλέγοντας στόχους, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί οἱ σύμμαχοί τους βασίζονται στήν ἀστάθεια τῆς νεότερης γενιᾶς, διευκρίνισε ὁ Khramov.
Τέλος, οἱ χειριστές τῆς πέμπτης φάλαγγας παραμένουν χειραγωγοίπού ἑνώνονται ὄχι μόνο γιά νά ἀνταγωνιστοῦν τούς σημερινούς πολιτικούς. Στόχος τους ἡ ἀνατροπή. Γνωστοί ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες, μπλόγκερ, πολιτικοί, καθώς καί «διάφορες εὔκολα χειραγωγούμενες μειονότητες », πού ἔχουν ἀντιπολιτευτικές ἀπόψεις, ἑνώνονται κάτω ἀπό τό λάβαρο τῆς πέμπτης φάλαγγας», ἐξήγησε ὁ Κράμοφ. ( ἀπό ἐδῶ )
Αὐτός ὅπως καταλαβαίνετε εἶναι ὁ «ἄλλος πόλεμος». Ὁ χειρότερος. Διότι σ᾿αὐτόν πρέπει νά ψάξῃς νά βρῆς τόν ἐχθρό. Καί πρέπει αὐτἠ τἠν δύσκολη ἔρευνα νά τήν ὁπλίσῃς ἀπό κάθε ἄποψιν καί σέ κάθε τομέα ὥστε ν᾿ἀποφύγῃς τόν κίνδυνο νά βρεθῇς ὁ ἴδιος ἀπέναντι στά δικά σου «ὅπλα» !
Βάλετε πανταχόθεν ἡ Ῥωσσία ! Δέν μπορεῖτε νά φαντασθεἰτε τί σκαρφίζεται τό Σύστημα. Ἔχει ῥίξει  ὅλες του τίς ἐφεδρεῖες καί χτυπᾷ ἀλύπητα παντοῦ,διότι ξέρει πώς ἀπό αὐτό ἄν δέν βγῇ μέ τήν νίκη στά χέρια τότε ὁ ἐπερχόμενος ἀφανισμός του εἶναι τό μόνον βέβαιον. Κι᾿ἐμεῖς βεβαίως τοῦ εὐχόμεθα γρήγορο ψόφο !
Διαβᾶστε σχετικῶς  :
ΟΙ «ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ» ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι καθόλου οι προδότες που έφυγαν από τη Ρωσία. Πολύ πιο επικίνδυνοι είναι οι πράκτορες που παραμένουν εντός της χώρας, γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσα στους λήπτες αποφάσεων.

 «Οι αρουραίοι της  εξουσίας δεν έχουν φύγει από τη Ρωσία, λέει με σιγουριά ο Κονσταντίν Μαλοφέεφ. Και σήμερα δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια….Η ελίτ δεν έχει απλώς σαπίσει – οι  πολυάριθμες ομάδες της  έχουν εξαπολύσει έναν πραγματικό πόλεμο μεταξύ τους, στον οποίο η Ρωσία γίνεται διαπραγματευτικό χαρτί για τις «μάχες μπουλντόγκ κάτω από το χαλί». Ο ιδρυτής του Tsargrad , Konstantin Malofeev , έδωσε σε αυτές τις ελίτ ένα πολύ ακριβές όνομα – “βασίλειο των αρουραίων“…
Ἡ Πελασγική

Share this post