Ὁ ἑπόμενος στόχος τῆς ΝΤΠ,ὁ Ἰησοῦς ,ὁ τελικός ; Ἡ Λευκή Φυλή !

Ὁ ἑπόμενος στόχος τῆς ΝΤΠ,ὁ Ἰησοῦς ,ὁ τελικός ; Ἡ Λευκή Φυλή !
LEFT NOW CALLS FOR STATUES OF JESUS, CHURCHES TO BE DESTROYED 

Race baiter says depictions of Jesus “are a form of white supremacy.

Ἡ ἀριστερά,ζητᾷ νά καταστραφοῦν ἀγάλματα τοῦ Ἰησοῦ καί ἐκκλησίες.

Οἱ προβοκάτορες τῆς ΝΤΠ,ὑποστηρίζουν πώς τά ἀγάλματα τοῦ Ἰησοῦ,οἱ ἀπεικονίσεις του σέ βιτρώ στίς ἐκκλησίες δέν εἶναι τίποτε ἄλλο πέρα ἀπό «μία μορφή τῆς λευκῆς ὑπεροχῆς» 

Ὁ Jeffery Shaun King,συγγραφέας καί ἀκτιβιστής πολιτικῶν δικαιωμάτων καί δημιουργός ἀναλόγων ὀμάδων,ἀλλά κυρίως ὁ ὑποκινητής/ταραχοποιός  τοῦ Black Lives Matter,ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ τά μμε γιά νά περάσῃ τίς ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ,εἶναι ἕνας Race baiter (νεολογισμός πού ἀναφέρεται σέ ἄτομα πού χρησιμοποιοῦν φυλετικές ἐντάσεις,μέσῳ μμε καί μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεωςγιά νά προκαλέσουν τό πάθος καί τήν ὁργή σέ πλήθη διαμαρτυρομένων μέ φυλετικό προσδιορισμό.)

Διαβᾶστε τό βιογραφικό του γιά νά καταλάβετε πώς χρησιμοποιεῖται ἕνα ἄτομο μέ προσωπικά ἀρνητικά βιώματα ( μεγάλωσε μέ τήν μητέρα του χωρίς νά γνωρίσῃ ποτέ τόν πατέρα,οὐδέ κἄν κατ᾿ὄνομα,παρά μόνον πώς ἦταν : ἕνας «ἀνοιχτόχρωμος μαῦρος»,κατά δήλωσιν τῆς μητέρας… ) τά ὁποῖα ἔχουν καταστῇ συμπλέγματα,προφανῶς βαριᾶς μορφῆς !

Εἴδατε πῶς καθοδηγῇ τίς μαζες; «ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ νά καταστραφοῦν» ! 

Μιλᾶμε γιά λῦσσα,πραγματική ! Καί τί δέν κάνει ἡ παγκόσμια ἐξουσία γιά νά ἐπιβάλλῃ τήν Νέα Τάξι Πραγμάτων !  Ἤ ἀκόμη σωστότερα γιά νά τελειώσῃ μέ τήν Λευκή Φυλή !

Ὅταν τελειώσει μ᾿αὐτή τά πράγματα θά εἶναι π α ν ε ύ κ ο λ α,γιά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν σχεδίων της. Κάθε σοβαρό ἐμπόδιο θά ἔχῃ παραμεριστεῖ. Αὐτά πού θά μείνουν θά εἶναι ἁπλῶς …λεπτομέρειες …

Ἡ Πελασγική/ἀπό ἐδῶ

sxolianews.blogspot.com

Share this post