Ὅπως ἕνα… μπαλόνι φουσκώνει καὶ ξαφνικὰ σκάει, ἔτσι θὰ σκάσουν κι αὐτοί!

Ὅπως ἕνα… μπαλόνι φουσκώνει καὶ ξαφνικὰ σκάει, ἔτσι θὰ σκάσουν κι αὐτοί!

Δ μπορ ν σο π πι πολλά

Eπισκέφθηκα τ Γέροντα (Παΐσιο) μαζ μ να φίλο μου σμήναρχο, γύρω στ τέλη κτωβρίου το 1993, κα το ξέφρασα τν νησυχία μου γι ατ πο συμβαίνουν π τος κυβερνντες στν πατρίδα μας.  Γέροντας πήντησε: Μὴ φοβᾶσαι. Ὁ Θεὸς δὲ θὰ ἐπιτρέψει νὰ γίνει κακό, ἀλλὰ θὰ γίνουν ὅμως πράματα καὶ θάματα ποὺ δὲ θὰ ἐξηγοῦνται μὲ τὴ λογική.

Ὁ κόσμος θὰ τοὺς σιχαθεῖ καὶ θὰ τοὺς κυνηγήσει.

Ὅπως ἕνα… μπαλόνι φουσκώνει καὶ ξαφνικὰ σκάει, ἔτσι θὰ σκάσουν κι αὐτοί! Δὲ μπορῶ νὰ σοὺ πῶ πιὸ πολλά.

ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ

Share this post