Ὑπάρχει plan B καὶ λέγεται Παναγία!

Ὑπάρχει plan B καὶ λέγεται Παναγία!

«Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν»

Πρὸς ὅλους τούς ἀγαπητοὺς φίλους bloggers καὶ πρὸς τὰ μέλη καί φίλους.
Διαδῶστε τὸ παρακάτω μήνυμα ἐν ὄψει τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ Πάσχα.

Μέσα στὸν Αὔγουστο, τόν μήνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στηρίξτε τὸ φρόνημα καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐν μέσω δύσκολων συγκυριῶν ποὺ πρόκειται νὰ βιώσουμε… καὶ ἤδη βιώνουμε. «Πυροδοτῆστε» μὲ τὰ πνευματικὰ ὄπλα τῆς ζώσης Πίστεώς μας τὸν καθηγμένο Ἕλληνα. Μὲ ζωντανὲς πνευματικὲς ἀναρτήσεις γίνετε ἡ αἰτία νὰ σηκωθεῖ τὸ κεφάλι τοῦ Ἕλληνα καὶ τῆς Ἑλληνίδος πάλι ψηλά.

Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει γιατί ἔχει Ἀρχιστράτηγο καὶ βοηθὸ τὴν…
Ὑπεραγία Θεοτόκο. Διαδῶστε το κι ὁ καθένας ἀπὸ τὸ μετερίζι του ἂς κάνει αὐτὸ ποὺ πρέπει…

Ἤδη πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς ὁμολογεῖτε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα μὲ περισσὸ κόπο καὶ μπορεῖ νὰ αἰσθάνεστε μόνοι ἀλλὰ ἀνήκετε ἀπὸ τώρα στοὺς «πνευματικοὺς συστρατιῶτες τῆς  Ρωμιοσύνης» ποὺ ἔρχεται ἀκάθεκτη καὶ πρωταγωνιστικὰ στὸ προσκήνιο τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας.

Ἂς ἐπαναπροσδιορίσουμε πάλι τὶς ζωές μας, ἂς νοηματοδοτήσουμε τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας, τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ φιλότιμου καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς.

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

Καλὴ Παναγία!

Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Share this post