3 εθνικότητες, 5 επίθετα, 3 ονόματα, 3 ονόματα πατέρα, 5 ονόματα μητέρας, 4 ημερομηνίες γέννησης, 1 κράτος μπ@@ρδ@λ@.

3 εθνικότητες, 5 επίθετα, 3 ονόματα, 3 ονόματα πατέρα, 5 ονόματα μητέρας, 4 ημερομηνίες γέννησης, 1 κράτος μπ@@ρδ@λ@.

3 εθνικότητες, 5 επίθετα, 3 ονόματα, 3 ονόματα πατέρα, 5 ονόματα μητέρας, 4 ημερομηνίες γέννησης, 1 κράτος μπ@@ρδ@λ@.

http://πηγη

Share this post