500 εκατομμύρια άνθρωποι σε καραντίνα

500 εκατομμύρια άνθρωποι σε καραντίνα

Το βιολογικό όπλο έχει 100% ποσοστό μόλυνσης; Φούρνοι καύσης νεκρών.

Τα προσωπικά τιμολόγια των μολυσμένων χρησιμοποιούνται για να πληρώσουν για τις εγκαταστάσεις; !! Εγκαταστάσεις που φτιάχνονται σε όλη την Κίνα;

Ας ξεκαθαρίσουμε εδώ.

1. Δεν υπάρχει ιός!
2. Ειδικές μάσκες.
3. Πιθανό βιο-όπλο

4. Ειδικό «νοσοκομείο».
5. Αναφορές εγκατάστασης καύσης.
6. Πιθανοί πραγματικοί αριθμοί που αναφέρθηκαν.
7. Η μεγαλύτερη καμπυλότητα στην ανθρώπινη ιστορία!

AΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒEFORE IT’S NEWS : Corfiatiko

Share this post