H NES ARA GES ARA EINAI H ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ@! ΔΙΑΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ!…

H NES ARA GES ARA EINAI H ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ@! ΔΙΑΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ!…

NES ARA GES ARA EINAI H ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ@! ΔΙΑΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ!…

Ό Σόλων «πεκρούλιαζε» εκεί είς τών Πυραμίδων τήν Αίγυπτον!

Καλέστηκε από τούς Αθηναίους διά νά εύρει λύσεις είς τά άλυτα προβλήματα καταχρέωσης τών Αθηναίων πολιτών. Είπε θά έρθη αλλά υπό έναν όρον. Κανείς νά μήν φέρει αντίσταση από τούς Αθηναίους κυβερνήτες ούτε νά αρθή η λύση τού, η οποία ήταν η επονομαζόμενη Σεισάχθεια = σείω τά άχθη/βάρη! Ήτοι κατάργηση άπαξ διαπαντός όλων τών χρεών χωρίς μνεία οία υπό όρους!…

Ήταν εκεί είς τών Πυραμίδων τής Αιγύπτου που τού διηγήθηκε ό Αιγύπτιος ιερεύς τήν Ιστορία τής Ατλαντίδος καί τόν θρίαμβον τών Ελλήνων ήτοι Αθηναίων αρχηγών, βουλειάζοντας τήν Ατλαντίδα… Οί Άτλαντες όσοι επέζησαν προσέφυγαν πρός όλας τάς Ηπείρους, νά τό γνωρίζετε, όπως αργότερα οί Εβραίοι… Αλλά καί οί Έλληνες, άλλωστε οί Εβραίοι είναι Έλληνες καί οί Άτλαντες όπως καί οί Τρώες Έλληνες εισίν, δέν τό γνωρίζετε ακόμη; Μά ώσπου έφθασαν οί έρευνες σάς καί τί εννοήσατε;…. χαχαχα!…

Ό Σόλων από Αίγυπτον καλέστην είς Αθήνα. Τό όνομα τού παρομοιόφωον μέ τού αρχαιότερου Σολωμόντος/Σολομών!… Οί Εβραίοι είχαν σχέση μέ τήν Αίγυπτον όπως καί ό Σόλων καί άλλοι Έλληνες, καί εκεί κατοικούσε ό Ερμής ό Τρισμέγιστος… Άλλωστε η πόλις η μεγάλη, ιερά καί μιερή καλείται Αίγυπτος καί Σόδομα, ήτοι τά Ιεροσόλυμα, κάνετε τίς κανονικές καί φωτοδεσμομηχανικές χαχαχα συνδέσεις διασύγκρισης καί διασύνθεσης τής αλήθειας…   Παρόμοια μέ τόν Σόλων έκαμε ό Λυκούργος είς τήν Σπάρτη καί έφυγε πρός τά μέρη τής Βραζιλίας καί τών συνορεύοντων χωρών, οί αυτοκαλούμενοι σήμερον Αραουκανοί… Βεβαίως Λυκούργος καί Σόλων δέν έκαμαν τίς Συνεισάχθειες/Σεισάχθειες μέ όρους ό πρώτος νά μήν αλλάξουν τίποτε ώσπου νά επιστρέψει, από υπουλία, αλλά από αγάπη ειρήνης καί αποχρέωσης από τά κόλπα τής οικονομικής πτωχοποίησης, πτώχευσης καί μιζέριας… Ό Λυκούργος κηδεμών τού ανηψιού τού βασιλέα Χαρίλαου έζησε περί τό 800 π.Χ. άρα τέ ήξευρε πρωτύτερα τά καλά κόλπα. Μελέτησε τήν οργάνωση τού κράτους σέ Κρήτη, Αίγυπτον, Ιωνία, Ιβηρική Χερσόνησον, Ινδία, επέστρεψε είς τήν Σπάρτη, τούς έφερε ηρεμία καί έφυγε διά τήν Νότια Εσπερίδα/Αμερική. Ό Σόλων έζησε 640-560 π.Χ…

Διατί ό Ιωάννης τής Αποκάλυψης περιγράφει τήν Vavυλώνα τήν μεγάλη μέ τήν Ατλαντίδα: «18-20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

18-21 Κα ρεν ες γγελος σχυρς λθον ς μλον μγαν κα βαλεν ες τν θλασσαν λγων· οτως ρμματι βληθσεται Βαβυλν  μεγλη πλις, κα ο μ ερεθ τι». Ήτοι τόν καταποντισμόν είς αμφότερες τίς περιπτώσεις. Εάν διαβάσετε από τό 13ον κεφ. καί πέρα ώς τό 20ον περί βάβ=(6 εβραϊστί)υλώνα τήν μεγάλην ωσάν νά αναγνώθετε επανάληψη τής έπαρσης καί πορνείας τής Ατλαντίδος έν Ατλαντικώ Ωκεανώ! Μήπως έχουν δίκαιον σύγχρονοι προφύτες ΜΑΣ που προαναγγέλλουν ότι Βαβυλώνα μεγάλη είναι η Αμερική η οποία λούζεται κατά μήκος από τόν Ατλαντικόν Ωκεανόν; Τυχαίον τό ουδέτερον έδαφος μεταξύ Νεοατλάντων είς τούς 2 παγκοσμίους πολέμους τούς τό Μαρόκκο μέ τό μεγαλύτερον Αφρικάνικον Όρος μέ τό όνομα ΑΤΛΑΣ!… Αναγραμματιστί Σάλτα = σάλτος, σαλτάρω καί Ταλάς, θυμήθου τό ρομπότι Ταλώς τού Δαίδαλου έν Κρήτει καί τό χωρίον Τάλα τής Πάφου έξ’ ού κατάγεται ό νύν αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄… Συνάμα Σαλάτα χαχαχα = σ’ αλάτα = είς άλατα τά βότανα καί χόρτα, λάτας, σατάλ = σατανά άλ/φώς/θεός/λευκότητα… Καί ό Άτλαντας ήτοι χάρτης θαλασσών καί ξηρών, τό Ναυτικόν καί Αστικόν Δίκαιον/Δίκτυον/έκτοτε Διαδίκτυον Πλεκτάνων τής ελευθερίας καί τών ψυχών. Ό υιός τού Ποσειδώνα = πόσει δούναι Άτλας ό ζών υπό τών υδάτων ήτοι η υπουλία υπό τών νόμων μυθοπλαστικής καί πραγματιστικής αναμείξεως…

Ό Νόμος Nesara Gesara/Γη Καίσαρα, είναι ό νόμος που θά φέρει τήν παγκόσμια Σεισάχθεια χρεών τών υποδουλωμένων ανθρώπων, υπό τόν όρον νά ενδεκτούν/αποδεκτούν τά QR Χαράγματα QFS = Quanta Financial System GOVernment ID 19 Διατάξεων….

Πρώτα σέ καταχρεώνω καί διά νά αποϋποδουλώσω μέ Σεισάχθεια σέ βάζω νά δεχθείς χάραγμα αιώνιων δεσμοελεγκτικών ηλεκτρονοποιήσεων καί συνάμα νά προσκυνάεις τήν εικόνα τού θεού τού Οικουμενισμού που θά ενώσει όλους τούς λαούς κάτω από τήν καινούργια Κβαντική = Φωτοδεσμομηχανικοεωσφορική Θρησκεία! Που σημαίνει κατάργηση πάσας άλλη θρησκείας καί εθνικότητος καί σβύσιμον μέ υπερτεχνολογικές ενέσεις πάσας ανάμνησης, εμπάθειας καί αγάπης διά οία καλή ή κακή ή ουδέτερη ή ανάμεικτη ιδέα, πίστη, αρχή κ.α…. Ακούεται καλόν μεταλλαγμένον όν, μετανθρωπικόν; Metareverse metareserve αποχρέωση μετά χαράς, θυμάσαι τήν χαρούμενη παρέα τών κάρτων ιλλουμινάντων σατανάδων που βλέπουν τό θηρίον, τόν ψευδοπροφύτη καί τούς εξωγήϊνους;…

Αιφνίς όλοι, όπως καί η Nesara Gesara ωμιλούν δι’ άφιξην εξωγήϊνων, τυχαίον; Χαχαχα!…

Κάποια ερωτήματα περί εξωγήινων όχι μέ με φωτοδεσμομηχανική/κβαντομηχανική γραμματική αλλά μέ υπερφωτοδεσμομηχανική υπεργραμματική σύνεσης:

(Εξωγήϊνοι NESARA GESARA Q = Quantum Aliens όπως τούς γράφουν είς τά Φιλλανδικά Διαβατήρια δηλαδή καμωμένοι μέ μάγια, τεχνολογίες καί ηλεκτρονικές τεχνικές τής Κβαντομηχανικής = Φωτοδεσμομηχανικής; Χαχαχαχα)

Υπάρχουν εξωγήϊνοι; Δέν είναι απίθανον νά υπάρχουν ή νά μήν υπάρχουν διά διάφορους έως αναρίθμητους λόγους…

Εάν υπάρχουν πώς είναι; Διατί πρέπει νά είναι παράξενοι καί νά ομοιάζουν μέ εντομοειδείς πρόσωπα καί έν συνστολεί σώματα;… Εξωγήϊνη ζωή μπορεί νά θεωρηθεί ένας ιός ή βακτηρίδιον έως έντομον, ζώον, άνθρωπον, γίγαντα. Πόσοι απ’ αυτούς υπάρχουν; ευκολότερον νά υπάρχουν ιοί καί βακτηρίδια, διότι ιοί καί βακτηρίδια χωρίς ανθρώπους υπάρχουν, ανθρώποι καί μεγάλα θηλαστικά ή ιχθείς δέν υπάρχουν χωρίς νά συνυπάρχουν μέ ιούς καί βακτηρίδια…

Υπάρχει περίπτωση οί παρουσιασμένοι ώς εξωγήϊνοι νά είναι δαιμόνια, ώστε νά τά θεοποιήσουμε καί νά προωθήσουν τήν απιστία πρός Τόν Χριστόν καί άλλες θρησκείες; Βεβαίως, είναι τό ισχυρότερον όπλον, διότι ψευδοκάλλιστα μπορούν νά παρουσιάσουν τούς Χριστόν, Μωάμεθ, Κρίσνα, Περικλή μέ επιμηκές κρανίον τάχα άν καί τέτοιοι ανθρώποι υπήρχαν έξ’ ανέκαθεν αλλά μέ τό πέσιμον τής κεφαλής επί μαξιλαριού η κεφαλή τού βρέφους συμπυκνώνεται, τό έπαθε ό μεγάλος υιός μού, είχε προέκταση κρανίου είς τό οπίσω μέρος, ότι εισίν εξωγήϊνοι.

Δεύτερον, οί δαίμονες λαμβάνουν οία μορφή ώστε νά ενπλανήσουν/αποπλανήσουν, από ολόφωτοι αγίοι καί «Χριστοί» έως τέρατα, γρηές, νέοι καί διατί όχι εξωγήϊνοι μέ ναυσάρματα καί διαστημόπλοια; Χαχαχα!…

Υπάρχει περίπτωση νά υπάρχουν εξωγήϊνοι ανθρώποι που νά είναι Αντίχριστοι καί δή δαιμονισμένοι που ό σατανάς τούς κέρδισε κάποτε διά τής γοητείας τής ηλεκτρονικής τεχνολογίας, όπως κάνει σ’ εμάς τήν σήμερον; Βεβαίως!… Τούς εμπιστεύεστε; Κάποτε είχα γράψει ότι εάν γίνει πόλεμος μεταξύ Αμερικανών καί Εξωγήϊνων θά υποστηρίξω τούς Εξωγήϊνους διότι τούς Αμερικανοσιώνες τούς γνωρίζω τί κουμάσια είναι. Έσφαλλα όμως, διότι καί νά πολεμήσουν διά τό θεαθήναι αλληλενάντιοι γνωρίζω ότι είναι συμμάχοι ενός τρίτου ή τέταρτου διαστημικού παγκόσμιου πολέμου, χαχαχα!… Καμμία εμπιστοσύνη σ’ όποιον είναι Αντίχριστος!…

Υπάρχει περίπτωση οί εξωγήϊνοι νά είναι μεταλλαγμένα κλωνοποιημένα γονίδια αλχημείας τών Αμερικανοσατανοζιώνων; Ασφαλώς ναί! Αφού ήδη κάνουν πειράματα καί εξορμήσεις από τήν Περιοχή 51 + 15 αναγραμματιστί = 66 = (εβραϊστί χαρακτήρες) 11 = 2αίρεση ανθρώπων, βεβαίως βάσεις υπάρχουν εντός τής γής, είς ό διάστημα ίσως καί επί γής…

Μετά απ’ όλες αυτές τίς διερωτήσεις μέ σύνεση πάρτε από τώρα τίς αποφάσεις σάς διότι συντόμως θά εκπλαγείτε καί συγκλονιστείτε, όταν δέν θά πιστεύετε είς τά μάτια σάς τί βλέπετε…

Ό Ούρι ή Ουρίας ή Γιούρι ή Γιουρίας Γκέλλερ είναι εβραίος καί είναι Οικουμενιστής ήτοι τής νέας τάξης πραγμάτων = ήτοι αρχή τών 19 Διατάξεων Nesara Gesara ό Covid-19… Πρίν μερικά έτη ένας διδάσκαλος τού κράβ μακάρ = από τά ελληνικά κρατάω καί μάχομαι είπε σ’ έναν φίλον μού που τόν παρέλαβε από τό αεροδρόμιον: «εσείς οί Ελληνοκύπριοι πιστεύετε είς τούς εξωγήϊνους καί θά είσαστε μαζύν μάς εάν τούς πολεμήσουμε;» Εννοούσε εάν ακόμη χάψαμε τό χάπι τούς ή ού!… Ό φίλος μού εξεπλάγην! Μετά ό εβραίος διδάσκαλος είδε τήν εικόνα τού Αγίου Νικολάου σέ κασετάκι εμπρός από τόν μοχλόν ταχυτήτων καί δαιμονίστηκε ώς νά πονούσε ψυχικώς λέγωντας τού: «γύρισε τόν από τήν άλλη δέν μπορώ νά τόν βλέπω». Ό φίλος μού σαστισμένος χωρίς δεύτερη σκέψη γύρισε τήν εικόνα νά μήν φαίνεται ό Άγιος Νικόλαος καί ό εβραίος ησύχασε, μετά ό φίλος μού τό μετανόησε. Η ταραχή τού εβραίου είχε σχέση μέ τήν αναφορά τών δαιμονικών εξωγήϊνων ή «εξωγήϊνων»…. που τήν έλεγξε μέ δύναμη ό Άγιος Νικόλαος…

Είς τήν εικόνα εξωφύλλου τού άρθρου παρουσιάζεται ποίος είναι ό πανόπτης οφθαλμός τού Οικουμενισμού, Πανοικουμενισμού τού Σατανισμού, τών Q…

Τό Q είναι τό αρχαιοελληνικόν Κόππα = Κ=20, Ο=70, Π=80, Π=80, Α=1 = 251=8 καί Qόππα = 900+231 τά άλλα γράμματα = 1131 ή 6636 μέ εβραϊκή συμβολογραφία ήτοι αντιστοίχως = 6 καί 21 = 3+6=9 καί εάν καί +8 = 17=8 ενώ 17+71=88+8=888 πειραματικά αυτά τά έσχατα… Τό Ωμέγα είναι 800 τό Q είναι 900 = 1700=17=8 ή 88+8=888…

Ό Χριστός είπε ότι Αυτός είναι από τό Άλφα καί τό Ωμέγα Α=1, Ω=800 = 801=9!… έν ένα… Είναι Κύβος μέ 24 Γράμματα (προσθέστε τούς αριθμούς από τό Α έως τό Ω έναν έναν καί από τό 1 έως τό 24). Τό Q είναι 900 = 9 = έν νέα, η Φωτοδεσμομηχανική = Κβαντομηχανική είναι συνεχής ανανέωση καί καμμία σταθερότητα ήτοι Χάος από μόνη τής…

(Ό Nes Ara = Νέα Κατ’ Άρα Ges/6es/Xes/Exes QΠρόεδρος τών Simpsons/Σαμψώνων Τράμπας που θά γελάσει τούς Βυζαντίου κατά τόν Νοστράδαμον, ήτοι είτε Ελλάδος/Ορθόδοξων Χριστιανών είτε χώρου ήτοι Τουρκίας είτε αμφοτέρων, ώς master of muppet of puppet Metallica =meta allica = μεταλλικά = μετά άλλον = μέταλλον καί θάνατος άλλον γίνεται αφού meta εβραϊστί σημαίνει θάνατος καί metaverse, κυκλοθεατρισμένη μαριονέττα τού καραγκιοζορόλου…χαχαχα)

Η εικόνα εξωφύλλου δείχνει τόν πανόπτη οφθλαμόν Q τού μεγάλου αδελφού τής φάρμας τών ζώων τού μυθιστορήματος διά τήν μυθοπλασιά τής εξαπάτησης από τόν Γεώργιον Όργουελ καί τό Γενναίον Νέον Κόσμον τού Χάξλεϋ ήτοι ό έλεγχος τών μαζώ διά τού φόβου καί τής διασκέδασης, φοβάμαι νά χάσω τήν διασκέδαση μού ήτοι τά διαλείμματα από τήν πειθαρχία, άρα τέ πειθαρχώ. Ne Sara Ge Sara = Ne Ge = Nea Ge/GH Γή = Νέον Κόσμον τού Νea G = Νέου «Θεού» = God = G όμοιου μέ τόν αναγράμματον Dog καί τό G onerment ID-19 Διατάξεων τής Νεσάρα Γκεσάρα/Καίσαρα! Καί βασισμένου είς τόν θεόν που εμπιστεύονται όπως γράφει καί τό δολλάριον ήτοι τόν μαμωνά τού χρυσίου μέ τήν Νεσάρα Καισάρα = God = Go(l = 6)d = Gold = Gold = G old = ό παλαιός τούς G = God = do G = κάνουμε τόν θεόν δέν είναι ακάμωτος επειδή είναι ό χρυσός = Gold = Go old = Goold = google = Go6d = Go6D = GO6D = GO 6 Devil/Lived Go 6 Dimensions = Εξωδιαστάσεως = έξω από τίς διαστάσεις αλλά καί Έξη Διαστάσεις καί Εξαδάκτυλος = έξη δάκτυλα αλλά καί έξω από τούς δακτύλιους… Αλλά καί Go Six/6 the three dimensions = 666… Φωτοδεσμομηχανική = Κβαντομηχανική….!

Τό σύμβολον τού γράμματος Q είς τήν εικόνα τού εξωφύλλου που είναι τό 900 = 9 = έν ένα = ανανέωση οικονομίας μέ QFS καί QR ενευθεία/απευθείας ή μέσω κεραίων επίγειων καί δορυφόρων χαμηλής καί υψηλής τροχαιάς είναι ένας όφις κλωστροσυρώμενος εντός ενός οφθαλμού, έχει σχέση μέ τόν λοβοτομημένον εγκέφαλον τής υπόφυσης που παρουσιάζεται ώς ομματός τού θεού Ρά τών Αιγυπτίων που ήλεγχαν τούς υπόδουλους μέ λοβοτομή… Όφις εξερχόμενος καί εισερχόμενος ώς κυματίδιον ενέργειας από καί εντός τού πανόπτη οφθαλμού καί τών ηλεγχόμενων έξ’ αυτών. Δηλαδή ό πανόπτης οφθαλμός τούς έξ’ ανέκαθεν ήταν ό Quanta Eye/Εύη/Εύα ήτοι απ’ εκεί οπού διάσυραν τήν Εύα καί ήταν πάντοτε τό σχέδιον τού σατανά που τούς καθοδηγούσε ότι μέ τό ηλεκτρονικόν σύνστημα θά ελέγχουν τά πάντα καί μάς αποκάλυψε Ό Χριστός είς τήν Αποκάλυψη είς τά κεφ. 11, 12, 13… ΙQ = International Quanta = ευθυγράμμιση νοημοσύνης σέ μία καθορισμένη αποβλακωμένης = εμβλακωμένης φωτοδεσμομηχανικής = κβαντομηχανικής παγίδος. ARE YOU Q OR IQ;…. ΙQ=6Q…SIXQ = SEX Q = φύλον/sex καί 6 αριθμός αίξ = αίγα = τράγος = sex/sexy/σεξιστής Μπαχομέθ/Βαθομέθ μεταλλαγμένος πολύφυλος τρανσέξουαλ = αυτόν που κάνουν σήμερα, ήτοι τά κβαντικά φύλα, ήτοι αγόρα, κορίτσια, αγόρια-κορίτσια, κορίτσια-αγόρια, τίποτε-ουδέτερα, ουδέτερα-ανάμεικτα καί άλλες βλάσφημες μεταλλάξεις καί μυθπλαστικές φαντασιοπληξίες τού σατανά μέσα είς τά παρασυρμένα ανθρώπινα μυαλά! Ερωτήστε τά ζώα, γνωρίζουν πολύ καλύτερα, τί είναι καί ποία!… Καί όταν είναι πούστικα τό γνωρίζουν, δέν λένε ότι είναι γυναίκες επειδή είναι πουστηδες ούτε άνδρες επειδή είναι λεσβίες…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Μείνε αγνός ευλογημένος, μήν μεταλλακτείς σέ κβαντικόν φύλον, χαχαχα, τής κόλλασης κοινωνία!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post