MΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΛΟΒΟΤΟΜΗΣ!… ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΚΡΟΝ Η ΝΟΣΟΣ ΖΟΜΠΥ. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!…

MΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΛΟΒΟΤΟΜΗΣ!… ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΚΡΟΝ Η ΝΟΣΟΣ ΖΟΜΠΥ. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!…

MΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΛΟΒΟΤΟΜΗΣ!… ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΚΡΟΝ Η ΝΟΣΟΣ ΖΟΜΠΥ. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!…

Νομίζετε ότι επειδή σάς έγραψα τήν πρώτη φορά γιά τίς λοβοτομές από τούς Ίνκας ότι είναι οί πρώτοι; Οί Ίνκας «εχθές γεννήθηκαν»…

Οί βάρβαροι τής Ευρώπης σάς έλεγα από δεκαετιών θά σπάσουν από τήν ζήλεια τούς καί ό,τι μαλακία έκαναν οί Αρχαίοι τό επαναλαμβάνουν. Μέ τό Αντιχριστιανικόν τούς Σύμπλεγμα Ασημαντότητας βάλθηκαν νά κλέβουν μαλακίες από τούς Αρχαίους γιά νά τό παίζουν ωραίοι καί ώς έκ τούτου επανάφεραν τίς μπατονέττες μέ δύο ταύ, τά εμβόλια, τούς σοδομισμούς από τά Σόδομα καί αλλού, τίς μωροφαγίες, τίς ανθρωποθυσίες καί τήν Κόλλαση που θά κορυφώσουν μέ τήν ηλεκτρονοποίηση/αποϋλοποίηση τού ρευστού υλικού χρήματος καί ύστερα τό χάος από τό γλέντυ/πάρτυ μέ ούζα ή παρτούζα ψυχικής καί σωματικής ανωμαλίας.

(μαστούρα Αιγυπτίων καί σκλάβων αλά αιγυπτιακή κοκαϊνη καί δελφική δάφνη)

Οί βάρβαροι τής Ευρώπης καί οί Εβραίοι, έχουν ζήλεια, φθόνον καί απωθημένα μέ τίς πρακτικές τής Αρχαίας Αιγύπτου καί κάθε Αρχαίας χώρας. Όσον σατανανικότερες πρακτικές καί χώρες τόσον περισσότερον συναρπαστικώς γοητευτικές διά τούς Νεοδιαβολισταί Νεοσατανισταί Νεοβααλισταί Νεοβελζεβουλισταί, Νεοβαθομεθυσταί… Αυτοί οί βάρβαροι από τήν δεκαετία τού 1930 μ.Χ. έως τήν δεκαετία τού 1970 μ.Χ. διέκαναν πάμπολλα πειράματα καί πρακτικά σέ ανθρώπους μέ λοβοτομές, υπό τήν δικαιολογία ότι είναι επικύνδινοι ή βασσανισμένοι ψυχοπαθείς καί πρέπει νά «ηρεμήσουν» καί γίνουν ακίνδυνοι, μαζύν μέ αυτά πρακτικές υπνωτισμού, Νοχειραγώγησης, προπαγάνδας, δημαγωγίας, ψυχιατρικών ερευνών νευρολογίας από ειδικούς νευροψυχίατρους καί βεβαίως βεβαίως διαλογισμός αυτολοβοτομής έξ’ Ανατολών, θέμα που μπορούμε νά συνάψουμε πολλά άρθρα… Κατόπιν, από τήν δεκαετία τού 1980 μ.Χ. αυτά τά προγράμματα «εξεφανίσθηκαν» από τό προσκήνιον τής δημοσιότητος, τής αρθρογραφίας καί τής βιβλιογραφίας, επειδή έπρεπε νά οργανωθούν, βελτιωθούν καί συγκροτηθούν διά πειράματα καί εφαρμογές σέ μετέπειτα δεκαετίες, π.χ. τής δεκαετίας 2030 μ.Χ… Ούτε έναν σύγχρονον βιβλίον σοβαρόν δέν ευρίσκεις περί τούτων, τό πολύ πολύ νά αναφέρεται επιφανειακώς καί όχι ενδυτικώς σέ ωεκανούς ασυνείδητου καί ασυναίσθητου κόσμου μυστικών καί αλήθειας, ώστε ελάχιστοι νά γνωρίζουν όταν σήμερα θά εφαρμόζονται διά νά μήν αντιδρούν ή όσοι μιλάνε δι’ αυτά νά φαντάζουν «τρελλοεξωγήϊνοι»….

(εταίρες μέ μάσκες καί λάγνες λικνιστές δουλοπόρνες)

Είς τό ενδιάμεσον πρό τής αποϋλοποίσης ηλεκτρονοποίσης τού ρευστού χρήματος, ή καί μετά ή καί μετά καί πριχού, θά σπείρουν ή μάλλον βλαστήσουν τήν νοσασθένεια τών Ζόμπυς!

Πρίν δύο τρείς ημέρες αναλύσαμε ότι η μετάλλαξη Όμικρον που είναι όπως λέγεται εξαιρετικώς μολυσματική αλλά ήπια, θά είναι παγίδα αφορμής διά περισσότερα εμβόλια, μπατονεττοδοκιμασίες κ.α… Πρέπει νά τό διαβάσετε διότι υπάρχουν πολλά σ’ αυτόν τό άρθρον…

Μετά τήν Όμικρον θά έρθει η νοσασθένεια τών Ζόμπυς, η οποία δημιουργείται μέ επαναλαμβανόμενη μερική κάθε φορά λοβοτομή μέσω τής μπατονέττας είς τά ρουθούνια καί είς τήν γλώσσα.

Τό οξείδιον τού αιθυλανίου σέ ξηρή μορφή είναι ευσταθές. Όταν βραχεί από τήν μύξα/ίξον τών ρουθουνιών εξατμίζεται καί η αόρατη ύλη τού εισβαίνει πού αλλού, από τά ρουθούνια είς τούς λοβούς, φθείρωντας σταδιακώς τήν προστατευτική μεμβράνη τού λοβού ώστε νά γίνεται μέ δόσεις λοβοτομή.

Μόλις η μεμβράνη φθαρεί δηλαδή σχιστεί τότε απ’ εκεί μπορούν νά εισέρχονται όλα τά μικρόβια, βακτηρίδια, ιοί, δηλητήρια, σωματίδια, εντός εγκεφάλου καί ό άνθρωπος αρρωσταίνει αναλόγως ή καί πολυαναλόγως αυτών τών εισερχόμενων σωμάτων ύλης, σύν ότι τό οξείδιον τού αιθυλανίου που είναι υπεύθυνον διά τήν μεμβρανοφθορά εισέρχεται εξατμισμένον ήδη είς τά ενδότερα τών τεσσάρων λοβών τού εγκεφάλου. Ελπίζω νά καταλαβαίνεις τί σού ομολογώ…

Όπως υπάρχει ό παρθενικός υμάντας/ιμάντας/υμένας υπάρχει καί ό παρθενικός υμάντας/ιμάντας/υμένας αγνότητος καί ευφυίας είς τούς λοβούς…. Πώς αλλιώς οί Αιγύπτιοι Φαραώ θά ήλεγχαν εκατομμύρια σκλάβους χωρίς εξεγέσρεις καί απόλυτη υπακοή σ’ αυτόν καί τούς αξιωματικούς; Παλαιότερα σάς είπα ότι όπως οί Ισπανοί χρησιμοποιούσαν τό μάσημα φύλλων κόκας διά νά βάζουν τούς ιθαγενείς νά δουλεύουν χωρίς σταματημόν μέχρι θανάτου μέ έλλειψη αίσθηση πείνας, αλλά επειδή τό γνώριζαν οί ιθαγενείς καί ζητούσαν νά φάνε, τούς εξανάγκαζαν νά μασήσουν καί άλλα φύλλα κόκας ώστε νά μήν έχουν άλλη οργανική επιλογή από τό νά δουλεύουν καί πάλιν ασταμάτητα παρόλον ότι γνώριζαν ότι αυτόν θά ήταν μοιραίον λόγω αφαγίας καί δέν τούς έγνοιαζε πολύ επειδή διέποντο από υπερευφορία, καί ότι παρόμοια έκαναν είς τήν Αίγυπτον, τώρα σάς έχω εικόνα μέ καπνοσύρριγγες ευφοριακών διεγερτικών ουσιών καί έν Αιγύπτω!…

(μάσκες Αιγυπτίωσσων καί Αιγυπτίων, απόκρηες, ακόλουθες, εταίρες, βαβυλωνιοδιονυσιασμοί, δι’ αυτά λένε ότι υπήρχαν παλαιότερες θρησκείες από τήν Χριστιανική οί σατανιστές, οί θρησκείες τού σατανά τής μάσκας…)

Ό Άνουβις, ό τσακαλόμορφος ή θώσμορφος διαβολοθεός ήταν αυτός που ενέπνευσε τόν φαραώ πώς νά τόν θεωρούν οί μάζες θεόν, όπως είναι καί αυτός, ώστε νά καταργήσει τήν Μονοθεϊα. Ό Άνουβις είναι ό πατέρας τού Αντίχριστου, αφού ό πατέρας τού θά είναι θώς, ήτοι ό ίδιος ό Άνουβις ή θωσάνθρωπος ήτοι τσακκαλάνθρωπος…

Ό Αντίχριστος διά νά ελέγχει απολύτως μέ μηχανές καί μηχανικούς ή καί ηλεκτρονικούς παράλληλα τρόπους μηχανοηλεκτρονοβιολογικούς ανθρώπους, πρέπει νά εφαμρόσει τίς ίδιες πρακτικές που ηφήρμοσαν Αίγυπτιοι, Ίνκας καί άλλοι, αυτά είναι τά μυστικά τών μεγάλων αυτοκρατοριών, η ύπωνση καί Νοοχειραγώγηση μέ διάφορους τρόπους που αναλύσαμε. Αυτά εφάρμοζαν πάντοτε καί αυτά προσέδισαν τίς μεγάλες αυτοκρατορίες, εξού καί ό σατανάς έδειξε όλα τά βασίλεια που ήλεγχε είς Τόν Χριστόν καί δέν έλειπε κανέναν, μηδενός εξαιρουμένου έν Κύπρω, έν Ελλάδι, έν Μάλτι καί παντού, χαχαχαχα!…

Νά διατί είς τά I pet goat II $ III προβάλλεται ό χαλασμός τών πυραμίδων, τής μασσωνίας καί τού πανόπτη οφθαλμού τών μασσώνων ήτοι παντός άνθρωπου έν τέλει μέ σπάθα μπατονέττα ή σφαγή. Τό δέ σχήμα/σχύμα τού πανόπτη οφθαλμού τής Αιγύπτου ήτοι Ομματός τού Ρά παρουσιάζεται ώς σύμβολον τού Αντίχριστου σέ μυστική πυραμίδα είς τά Χειμαλάϊα ή κάπου αλλού τής Κίνας ή εκεί Ανατολής είς τό I pet goat III. Ό μεγάλος διαβολαδελφός τού Γεώργιου Όργουλ είς τήν φάρμα τών ζώων τού μυθιστορήματος 1982 οπού όλοι οί ούτως ή άλλως πώς λοβοτομημένοι θά είναι τά κτήνη τής φάρμας καί ό μοναδικός πανόπτης οφθαλμός θά είναι τό θηρίον επειδή δέν θά είναι λοβοτομημένος αλλά μέ παραισθησιογόνα ανεπτυγμένος καί μέ μηχανοηλεκτρονικές βιολογικές παρακολουθήσεις καί διαχειρίσεις τών πρώην ανθρώπων νύν μάνδρας/φάρμας τών ζωάνθρωπων ήτοι όλων τών ειδών σέ ψυχικά χαρακτηριστικά που θά κάμουν ζομπόβιων = ζωόβιων…!

Καθόλου τυχαίον καί σχετικόν ότι είς τήν Αποκάλυψη τά Ιεροσόλυμα αποκαλούνται Αίγυπτος καί Σόδομα, ήτοι μαζικοζομποποίηση λοβοτομημένων καί σοδομισμένων πρώην ανθρώπων, όταν ό σοδομισμός έξ’ τινής αφορμής θά είναι τό πάγιον εμβόλιον, χαχαχαχα!… Η βαβυλώνα η μεγάλη θά πέσει αλλά θά πέσει διά νά έρθει η νέα τάξη Αιγυπτιακής Σκλαβολοβοτομημένης Ζωανθρωπότητος όπως ήταν είς τήν Αρχαία Αίγυπτον. Τό ότι η Αίγυπτος κατάφερε νά ελέγχει εκατομμύρια δούλους διά τής λοβοτομής είναι η απόδειξη καί τό έναυσμα νά τό επανακάνουν, καί τότε καί τώρα εμπνευστής ό θεός τούς διάβολος… Η βαβυλώνα η μεγάλη θά πέσει ώστε νά μήν υπάρχει αμαρτία επιλογής καί χάος επιλογής αλλά ελεγχόμενη κατευθυνόμενη αμαρτία καί δή υπεραμαρτία βέβαιης απώλειας ψυχής, χωρίς δυνατότητα Μετάνοιας, Εξομολόγησεως, Προσευχής, Πνευματικών Δακρύων, διότι όσον εύκολον καί δυνατόν είναι νά καυλώσει ένας ευνούχος τόσον εύκολον καί δυνατόν είναι νά Μετανοήσει καί Προσευχηθεί ένας Λοβοτομημένος Ζόπππυς!!!!

Όταν είς τήν δεκαετία τού 1980 μ.Χ. έψαχνα από πού προέρχεται η λέξη ζόμπυ που περιδιαφημίζει σέ ταινείες τού τό Ψευσοχόλλυγουντ, ανακάλυψα ευκόλως ότι μία τουλάχιστον καταβολή είναι η μαγεία βουντού τής Βραζιλίας. Ύστερα ανακάλυψα ότι η ελληνοκυπριακή λέξη ζοππόβορτος είναι σχετική. Βόρτος είναι η αρρέν μούλα ήτοι μούλος μέ πατέρα ίππο καί μητέρα όνισσα. Ζοππόβορτος σημαίνει τόν άνθρωπον που είναι παντελώς αναίσθητος μέ τήν έννοια ότι δέν έχει ευθυξία κρίσης, προσβολής, αξιοπρέπειας, ευφυίας καί πράττει ό,τι τού λένε χωρίς νά σκέπτεται, ούτε καταλάβει ότι τόν περιγελάνε, ούτε έχει φιλοδοξίες τινές υλικές ή πνευματικές, έναν μηχανικόν σαρκώδες ζώον! Ό,τι ακριβώς ό λοβοτομημένος καί ό ζόππυ = ζόππος που είναι η ίδια έννοια καί είς τρείς περιπτώσεις. Κατάλαβα ότι η λέξη ζόμπυ είναι ελληνική από τό ζώον+βίος ήτοι όπως τό human being =zoo (ζώο = ζοο ή όζο τρία γράμματα τρία μόρια οξυγόνου, νομίζεις δέν είναι σχετικόν; Χαχαχαχα, από τήν άλλην όζον καί ό όζος ή ττόππουζος, ήτοι βαρετός από έλλειψη ευφυίας καί ευελιξίας όπως τήν ττοππούζαν = ρόπαλον) being = zo (ζω/ζο) being = zobe = zobie ήτοι πρόσθεση τού i αλλά σέ αναγραμματισμόν μέ τό e σέ σχέση μέ τήν λέξη being καί χωρίς κατάληξη ng, ιδιοτροπίες τής αγγλικής γλώσσας, όπως σέ κάθε γλώσσα, π.χ. όπως τά ανόμαλα ρήματα τής Ελληνικής Γλώττης. Human being = Χιούμαν μπήϊνγκ σημαίνει Χωμάτινος Βίος = Εκχωμάτινη Εκβίωση = Χωμάτινη Γίνωση/γέγνεσαι/γίγνεται… ήτοι ό βίος ός αναπτύχθηκε από τό χούς, γή εί καί είς γήν απελεύσει κατά τίς ελληνικές κηδείες…

Επειδή είς τήν Αρχαία Ελλάδα η λοβοτομή δέν γινόταν αλλά τουναντίον ενισχυόταν διαρκώς η δύναμη τής μεμβράνης από κατανάλωση ζέας αλλά κυρίως από τόν συρμόν τών λέξεων καί τών προτάσεων τών λέξεων, από άλλες συνήθειες, τό περιβάλλον, τά υπεδάφια μέταλλα καί άλλα μυστικά στοιχεία, καθ’ υπερβολήν γινόταν τό αντίστροφον όπως όταν τό αίμα από υπερόξυνον γίνει υπεραλκαλικόν. Εδραιωνόταν σέ πολλούς σέ υπερβολικόν βαθμόν η προσωπική ταυτότητα, άποψη, ευφυία, πρόθεση καί όχι η ομαδική, μαζική, συνολική, που είναι χαρακτηριστικών όλων τών ήπιων καί σκληρών μορφών δούλου καί σκλάβου, μέ αποτέλεσμα τήν έντονη διαμάχη, εγωϊσμόν, υπερηφάνεια, περιφάνεια, αλαζονεία, οίηση, έπαρση, αρρωστημάρα ατομικισμού, φιλοσοφία, σοφιστεία, ισχυρογνωμοσύνη καί άλλες πολλές ατομικές έννοιες, καλές, κακές, ουδέτερες καί ανάμεικτες βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος. Αυτά δημιουργούσαν μία κατάσταση Παμπυλώνας μεγάλης μέ καθένα νά είναι μία σπουδαία προσωπικότητα τής, ακόμη καί δούλων ή σκλάβων, που είς τήν Αθήνα πλούτιζαν. Ό πλουσιότερος άνθρωπος τής Αρχαίας Αθήνας ήταν σκλάβος όχι δούλος… Δέν είχε τό δικαίωμα νά ψηφίζει αλλά είχε τό δικαίωμα νά παρεξαγοράζει μέ αθέμιτους καί ανεπίσημους τρόπους όπως καί τώρα, ψήφους, από αυτόν τό γεγονός έλαβαν σπουδαία συμπεράσματα οί σύγχρονοι σατανιστές τής συναγωγής τού διαβόλου καί τό χρησιμοποίησαν. Τό γνωρίζεις ότι αυτόν που θά ψηφίσεις σέ πέντε έτη σού εξαγοράζει τόν ψήφον ό Ρόθτσιηλντ πρίν κάν γνωρίζεις τό όνομα αυτού οπού θά ψηφίσεις; Χαχαχα, αυτόν καί άν είναι ψευδαίσθηση ελεύθερου, δίκαιου, δημοκράτη!… Αυτή η ενίσχυση τών λοβομεμβράνων είχες ώς αποτέλεσμα τούς ανυπολόγιστους άνευ προηγουμένου αλληλοεξοντοτισμούς….

(αιγυπτιακά γαμίσια μέ αισθησιακά μελανόβρακα καί φαλάκρες σατυροελληνικές καί άλλα)

Παμπυλώνα = πάν πυλώνα/πύλη δαιμονίων/θεών όπως σημαίνει παμπυλάμπ ή βαβυλών είναι η αταξία τού κακού καί τής αδικίας, ενώ νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει ευταξία τού κακού καί τής αδικίας μέ υπάκουους λοβοτομημένους αντί μέ υπάκουους αυθαιρετοπράγμωνες εκλελυμένους, όπως ζούσαμε ολίγον πρό τής ελεύσεως τού κορωνοϊού. Κατάλαβες τώρα διατί η Αποκάλυψη λέγει ότι Ό Θεός ενέπνευσε είς τίς καρδίες τού θηρίου τό σφάξιμον τής βαβυλώνος τής μεγάλης; Διότι μέσω αυτής δέν ευρίσκει αφορμή, νόημα, λόγον, δοκιμασία, πειρασμούς ό άνθρωπος νά παλαίψει διά τήν ψυχοσωτηρία, περάνει τήν ζωήν τού μέ χαρές, ματαιότητες, ευωχίες, προκλήσεις ηδονής, κερδών καί δόξας καί δέν έχει τά κεντριά που θά τόν κάνει νά γίνει Ήρωας Σπαρτιάτης Τού Θεού! Μέ τήν άλλη μορφή κακού καί αδικίας ήτοι τήν λοβοτομημένη κοινωνία από έναν άνομον παράνομον σχιζοφρενή νόμο, οί ανθρώποι μέ αξιοπρέπεια χωρίς ψυχολοβοτομή, εγκεφαλολοβοτομή, φιλανθρωπολοβοτομή καί Φιλοθεολοβοτομή, θά παλαίψουν καί θά γίνουν οί ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!…

Ό Θεός διά τής νέας τάξης πραγμάτων θά ιδεί καί συνάμα θά πράξει ώστε νά σκοτωθούν όλοι οί σατανιστές, θηρία καί ακόλουθοι καί νά σωθούν όπως αρμόζει όλα τά αμνά, ηγέτες καί ακόλουθοι!… ΑΡΡΑ…

ΚΑΛΗΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΑ ΥΜΩΝ!!!!

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Share this post